Rizikové kácení stromů - Třeboň a okolí

Porazit poškozený strom není jednoduchá záležitost. Také porážka stromů ve stísněných prostorech vyžaduje zvláštní přístup. Rizikové kácení stromů provádí specializovaná firma, která navíc může vysadit nový strom a nebo pečovat o zeleň.

Pokud se správně staráme o staré či vysoké stromy, za běžných podmínek se nemůže stát, že hrozí jeho samovolný pád. Ale pokud tuto péči zanedbáme, může se stát, že stromy přerostou a stanou se nebezpečnými pro své okolí. Ale i když péči stromy poněkud zanedbáme, vždy máme šanci tuto situaci zachránit. V takovém případě je potřeba povolat odbornou firmu, která zajistí, aby nám takovýto nebezpečný strom jednoduše nespadl na hlavu. Firma provede prořez stromu nebo poškozený strom bezpečně pokácí. Zkušená firma nabízí v takovém případě služby rizikového kácení stromů.

Kácení stromů Třeboň a okolí

Běžné kácení stromů mají na starosti lesníci a těžařské firmy, ale existují situace, kdy běžný postup nezaručí bezpečné porážení stromů. Pak je třeba se obrátit na specializovanou firmu, která nabízí rizikové kácení stromů. Tato situace nastává v případech, kdy jsou stromy těžce poškozeny a nastalo nebezpečí jejich samovolného pádu. Firma, která se specializuje na kácení stromů, nabízí rizikové kácení stromů, kdy je používána speciální technika nebo postupy.

Rizikové kácení stromů Třeboň

Rizikové kácení nemusí vždy nutně znamenat poražení celého stromu a často se jedná o ořez nebezpečných větví, které jsou narušeny vlivem větru nebo prostě stářím a stavem stromu. Stromy lze kácet mnoha způsoby, ale u rizikového kácení stromů je prvořadé hledisko bezpečnost kácení při zajištění nutných povolení. Firma, která nabízí rizikové kácení stromů, dokáže porazit stromy jakýchkoliv druhů a velikostí. Může použít tři způsoby kácení: kácení rizikových stromů ze země, kácení stromů z vysokozdvižné plošiny nebo rizikové kácení stromů pomocí horolezecké techniky.

Rizikové kácení stromů ze země Třeboň a okolí

Kácení poškozených stromů, tedy porážení rizikových stromů ze země se používá pouze v případě, že jsou pro kácení stromů příznivé podmínky. To znamená pouze tehdy, kdy je jistota, že kmen stromu dopadne do místa, kde nedojde k ohrožení zdraví nebo majetku osob. Při tomto způsobu standardního kácení se nepoužívají žádné speciální zařízení. Tento postup vyžaduje bohaté zkušenosti a profesionalitu firmy, neboť je velmi náročný na odhad předpokládaného dopadu stromu.

Rizikové kácení stromů z vysokozdvižné plošiny v Třeboni

Firma má možnost použít vysokozdvižnou pracovní plošinu, z které strom postupně odřezává a jednotlivé části stromu bezpečně spouští na zem, například za pomocí lan. Tento postup se používá v případě, kdy se strom nachází v blízkosti budov či pozemků a nelze jej nechat volně spadnout na zem.

Rizikové kácení stromů pomocí horolezecké techniky Třeboň

Další způsob rizikové kácení stromů je použití speciální horolezecké techniky. Rizikové kácení stromů metodou horolezecké techniky se používá všude tam, kde není možné použít žádnou mechanizaci nebo v případech, kdy by strom mohl zasáhnout komunikaci, blízký objekt apod. Používá se také v případech, pokud strom ohrožuje majetek nebo pokud stojí poblíž elektrického vedení.

Povolení ke kácení stromů

Pokud se rozhodnete k pokácení stromu, je třeba zajistit povolení a to i v případě, že se strom nachází na vašem pozemku. O vydání povolení rozhodují úřady, které mají na starost životního prostředí.  V žádosti musíte uvést důvod pokácení stromu a současně musíte prokázat, že jste vlastníkem pozemku, popř. doložit souhlas dalších zúčastněných stran. V některých případech může úřad vyžadovat také nákres plochy, polohy stavu, vyjádření odborníků apod. Na vyřízení vaší žádosti má úřad 30-ti denní lhůtu. V každém případě je vhodné obrátit se na profesionální firmu, která kácení stromů nabízí. Díky dlouholetým zkušenostem a praxi dokáže posoudit situaci a pomoci vám také s vyřízením povolení.

Komplexní péče o zeleň Třeboňsko

Firma, která nabízí péči o zeleň, nabízí své služby nejen pro soukromé majitele zahrad, ale také pro městské části a obvody, státní úřady nebo pro podniky. Realizuje zahradnické práce, které představují údržbu venkovní zeleně, péči o záhony, stromy a keře. Firma zajistí kvalitní zahradnickou péči o veškerou veřejnou zeleň a trávníky s použitím vlastní výkonné techniky. Mezi nabízené služby patří například odborný sestřih trávníků, sekání trávy, hnojení trávníků, péče a údržba keřů, stromů nebo okrasných dřevin či péče o okrasné záhony s květinami.

Péče o záhony a trávníky Třeboňsko

Pokud vlastníte zahradu, vaším snem je okrasný záhon a výstavní trávník, přesně takový, jaký vídáte ve veřejných parcích. V těchto veřejných prostorách je na první pohled znát, že se o zeleň starají profesionální pracovníci. Zahradnická firma má dostatek zkušeností a přesně ví, co veřejná zeleň a jednotlivé porosty vyžadují. Provádí vybudování a údržbu okrasných záhonů, které mohou být osázeny trvalkami nebo květinami podle ročního období. V takovém případě je vhodné uzavřít s firmou smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Záhony totiž vyžadují pravidelnou výměnu květin a smluvní zahradnická firma veškeré termíny sama ohlídá. Péče o trávníky pak představuje po založení trávníků také jejich pravidelné sekání, hnojení a následnou likvidaci trávy. Další nabízenou službou je například odstraňování drnů trávy z pěších komunikací nebo ošetření zpevněných ploch proti prorůstání nežádoucí vegetace pomocí pravidelných postřiků.

Péče o keře a okrasné dřeviny Třeboň a okolí

Firma, která má na starosti péči o zahrady či zeleň odborně ošetří také keře a okrasné dřeviny. V tomto případě vám zahradnická firma může nabídnout služby jako zástřih a tvarování živých plotů, tvarování keřů, ozdravné řezy keřových porostů, kypření půdy kolem keřů ale také odstraňování plevelů a náletových rostlin kolem keřů a následnou likvidaci plevele.

Omlazení a prořezávání stromů Třeboň

Odborná firma, která se orientuje na údržbu stromů, keřů a zeleně, vám dokáže nabídnout služby prořezávání a prosvětlování stromů a keřových porostů, kde se jedná zejména o odstraňování starých a zaschlých větví. Průřez se provádí také u keřů, kde firma provede zmlazovací řezy, udržovací a zdravotní řezy. Zkušená zahradnická firma odstraní staré a neperspektivní výhony větví stromů a keřů, které dokáží strom opět omladit. Firmu je možné požádat také o celkové omlazení veřejného parku či soukromé zahrady, což v praxi znamená vysazování nových stromků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16785 (novesluzby.cz#23357)


Přidat komentář