Registr dlužníků - CERD

Uvažujete, že si požádáte o půjčku, úvěr, leasing? Nejste si jisti, zda nejste náhodou evidováni jako dlužník, i třeba v minulosti, což by mohlo ohrozit přidělení půjčky? Není nic jednoduššího, než si zjistit bezdlužnost v Centrálním registru dlužníků.

Co je registr dlužníků

Tzv. Centrální registr dlužníků představuje největší bankovní i nebankovní registr na světě. Cílem registru je zvýšit vymahatelnost pohledávek, ochránit obchodní subjekt před špatnou investicí.

Centrální registr patří v současné době mezi největší  veřejně přístupnou databázi negativních informací o právnických i fyzických osobách v ČR.

Přístupem do registru dlužníků můžete využívat dalších služeb, například monitoring firem, konkursy apod. Do registru se můžete jednoduše zaregistrovat, a to jako fyzická osoba i podnikatelský subjekt. Základní bezplatnou registrací získáte bezplatný přístup k vybraným službám Centrálního registru dlužníků. Některé ze služeb, které nabízí Centrální registr dlužníků, jsou zpoplatněny.

Co je CERD

Jedná se o mezinárodní systém, který spojuje neveřejné registry po celém světě, a to s návazností na registry veřejně dostupné. Jedná se tedy o zkratku mezinárodního systému, který zajišťuje systém vzájemného sdílení dat, a to po celém světě.

Proč využívat Centrální registr dlužníků

 • Především získáte včasnou kontrolu záznamů, které registr eviduje, a to k Vaší osobě nebo společnosti, kterou zastupujete. Tímto můžete předejít případné ztrátě bonity, a to na několik let. Kolikráte i na první pohled zanedbatelné platební prohřešky však mohou mít u řady subjektů velký a stěžejní význam i negativní dopad při posuzování Vaší bonity.
 • Vždy je lepší prevence, než řešení důsledků. Preventivní ochrana před nebonitními či problémovými subjekty je více účinné, než následné, či málo efektivní vymáhání dluhů.
 • Registr je také významným nástrojem ke snižování platební neschopnosti i zlepšování morálního chování veškerých účastníků obchodních vztahů.

Služby Centrálního registru dlužníků

 • Kontrola vlastních závazků
 • Kontrola závazků jiných subjektů
 • Efektivní správa pohledávek
 • Právní servis
 • Vytváření protikorupčních nástrojů v soukromém i státním sektoru
 • Možnost okamžitého odprodeje pohledávky
 • Nahlížení do seznamu firem, které poškozují svým chováním jiné subjekty
 • Využití osvědčení inkasních agentur vez nutnosti dalších finančních investic

Využití Centrálního registru dlužníků

Centrální registr dlužníků nabízí služby jak malým, středním, velkým firmám, tak živnostníkům i fyzickým osobám. Centrální registr dlužníků se od jiných uzavřených mezifiremních neveřejných informačních systémů významně odlišuje tím, že je otevřen skutečně všem subjektům, dále komplexem pro řešení dluhů, komplexem služeb ke správě pohledávek.

Služby Centrálního registru dlužníků pro fyzickou osobu

Po bezplatném zaregistrování se do registru pro fyzickou osobu si můžete objednat nejrůznější služby:** **

Výpis o bezdlužnosti

V tomto případě můžete využít Výpis vlastním tiskem online nebo Výpis zaslaný do vlastních rukou prostřednictvím služeb České pošty. Výpis vlastním tiskem je zpoplatněn částkou 200 Kč, jeho platnost je po dobu dvou měsíců a výpis je Vám zaslán online ihned po připsání částky 200 Kč. Výpis zaslaný do vlastních rukou prostřednictvím České pošty je zpoplatněn částkou 300 Kč, jeho platnost je po dobu třech měsíců a výpis je Vám zaslán do vlastních rukou s razítkem CERD (Centrální registr dlužníků). O výpis můžete požádat, když například potřebujete doložit bankovním, leasingovým nebo jiným společnostem, že nejste vedeni v registru nesplacených či problémově hrazených závazků. Výpis je chráněn unikátním kódem, který je uveden na výpisu. Výpis obsahuje celkový seznam nesplacených závazků, včetně seznamu věřitelů, informace o počtu nahlášených přečinů v protikorupčním systému Centrálního registru dlužníků, majetkové vazby v obchodní sféře. Výpis také dle dostupnosti služeb a informací obsahuje návrhy na konkurs, návrhy na soudní spory, návrhy na exekuce. ** **

Moje závazky - neuhrazené platby

Jedná se o Vaše neuhrazené platby, zpožděné platby. Máte možnost 24 hodinovou kontrolu vlastních závazků, a to po dobu 5 let a bezplatné generování výpisu o bezdlužnosti Také máte možnost se k zápisu o daném závazku písemně vyjádřit. Tato služba je zpoplatněna částkou 2 000 Kč. Ke službě můžete využívat bezplatné služby, jako jsou: výpisy online, CERD INKASO, rozporování vlastního závazku. Velkou výhodou zde je, že se v on-line systému vždy s předstihem dozvíte o případném vkladu Vašeho závazku do databází a pokud jej včas vyřešíte, k trvalému zápisu vůbec nedojde, nebo není k němu přihlíženo v rámci bonity. Služba Vám umožňuje bezplatně generovat Výpisy o bezdlužnosti k Vaší osobě. ** **

Vyhledávání dlužníků v Centrálním registru dlužníků

** ** Využitím této služby můžete vyhledávat dlužníky v Centrálním registru dlužníků ČR. Cílem registru je ochránit obchodní subjekt před špatnou investicí, či výrazně zvýšit vymahatelnost existujících pohledávek. Služba je zpoplatněna částkou 1 000 Kč, doba platnosti je po dobu jednoho roku. Služby, které můžete využít: vyhledávání dlužníků ve veřejném sektoru, vyhledávání dlužníků v registru malých i středních firem, vkládání dlužníků do sekce autorizovaných informací. Pro Vás, jako fyzickou osobu je přístup částečně omezen a neobsahuje: podrobné vyhledávání subjektů v bankovních registrech a podrobné vyhledávání v registrech leasingových společností, kreditních společností a podobných. ** **

Služba osoby v pátrání

Jedná se o bezplatnou službu. Můžete si jednoduše prověřit, zda Vámi vybraná osoba není v pátrání. Po osobě se může pátrat z důvodu: pohřešování, nepřebírání obsílky, podezření ze spáchání trestné činnosti, nenastoupení k výkonu trestu apod. Platnost služby je časově neomezená.

Zjištění neplatných dokladů

** ** Jedná se o bezplatnou službu. Zde zjistíte, zda občanské průkazy, cestovní doklady jsou evidované jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné, neplatné na základě rozhodnutí, včetně data ohlášení ztráty nebo odcizení. Platnost služby je časově neomezená. ** **

Obchodní rejstřík - evidované podniky, společnosti, organizace

** ** Jedná se o bezplatnou službu. V obchodním rejstříku můžete vyhledat evidované ekonomické subjekty jako podniky, společnosti, organizace, u kterých je to zákonem uloženo. Platnost služby je časově neomezená. ** **

Živnostenský rejstřík - informace o podnikatelských subjektech

** ** Jedná se o bezplatnou službu. Zde zobrazíte veřejné informace o podnikatelských subjektech v ČR. Dostupné informace jsou rozděleny do dvou základních sekcí: vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho veřejných údajů a zobrazení ročních statistických informací o živnostenských oprávněních v rámci ČR. Platnost služby je časově neomezená. ** **

Registr plátců DPH

** ** Jedná se o bezplatnou službu. Zde si jednoduše zkontrolujete, zda daný subjekt je plátcem daně z přidané hodnoty, nebo není. Platnost služby je časově neomezená. ** **

Kontrola majetku - přehled o majetkovém zázemí

Jedná se o bezplatnou službu. Kontrolou v Katastru nemovitostí můžete lehce zjistit přehled o majetkovém zázemí příslušné společnosti či fyzické osoby. Stačí pouze zadat trvalé bydliště partnera či firmy a zjistíte nemovitosti v jejich vlastnictví. Platnost služby je časově neomezená. ** **

Návrhy a konkursy - vyhledání osob, které jsou v konkursu

Jedná se o bezplatnou službu. Máte možnost dohledávat fyzické nebo právnické osoby, na které je podán konkurs, a to kontrola před rizikem krachu živnostníka či společnosti, kontrola společnosti před prohlášeným úpadkem. Platnost služby je časově neomezená.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16734 (novesluzby.cz#20824)


Diskuze a zkušenosti

Petra | 23.11.2015 21:38
Kde zjistit dluhy, je vcelku téma na dlouhou debatu. Našla jsem hezký článek kde je hezky vše popsané http://jaknaregistry.cz/vse-o-registrech/kde-lze-zjistit-mam-dluhy-exekuci/. Nejlepší je se do dluhů vůbec nedostat.....


Přidat komentář