Prodej nemovitosti i s hypotékou

Prodej nemovitosti a rozdělení zisku mezi partnery. Co dělat, když nemáte dostatečnou bonitu? Jaké jsou možnosti řešení hypotéky při rozvodu manželů. Jak dlouho se hypotéka splácí? Jaké známe druhy hypoték.

Co je to hypotéka neboli hypoteční úvěr

Hypotékou označujeme půjčku na dlouhou dobu (většinou na několik desítek let). Cílem hypotéky je pořízení bydlení. Za hypotéku je nutno ručit nemovitostí, která se nachází na území České republiky. Klienti zpravidla ručí nemovitostí, kterou si za hypotéku pořizují, ale může se jednat i o jinou nemovitost. Splátky se platí pravidelně každý měsíc a většina lidí volí stejnou výši splátky po celé období splácení. Než Vám banka hypotéku přidělí, bude ji zajímat Vaše bonita, tedy schopnost splácet.

Na co všechno lze hypotéku použít

Z hypotéky si můžete zakoupit byt, rodinný dům, družstevní byt, dále převést družstevní či obecní byt do osobního vlastnictví, koupit si stavební pozemek, přestavit, vystavit nebo zrekonstruovat nemovitost, zakoupit nebo vypořádat spoluvlastnický podíl na nemovitosti, vypořádat dědické nároky k nemovitosti, ale prostřednictvím hypotéky lze také vypořádat společné jmění manželů po rozvodu, nebo splatit dříve poskytnuté půjčky pro investice do nemovitosti.

Jaké známe druhy hypoték

Pokud budeme brát v potaz účel využití úvěru, můžeme hovořit o** dvou typech hypoték**, a sice účelových a neúčelových (tzv. amerických). Účelové hypoteční úvěry klient využije výhradně na definovaný záměr, který se týká zajištění potřeby bydlení. Neúčelový hypoteční úvěr nijak neomezuje klienta, co se týče způsobu využití peněz. Tímto úvěrem tak nemusíme financovat pouze bydlení, ale například si můžeme pořídit automobil nebo zaplatit dovolenou. Hypotéky můžeme dále rozčlenit dle způsobu splácení. Existuje anuitní, progresivní a degresivní splácení. Při anuitním budete platit pořád tutéž výši splátek, progresivní znamená postupné zvyšování splátek v průběhu let a u degresivního splácení Vám splátky postupem času klesají.

Jak dlouho se hypotéka splácí?

Na době splácení úvěru se vzájemně dohodne klient s bankou. Doba se určí při sjednávání smlouvy, ale obecně je to mezi 5- 30 lety. Roli zde hraje odchod do důchodu, protože do této doby má být úvěr už splacený. Zbytečné protahování doby splatnosti se prodraží, jelikož víc přeplatíte.

Ani hypotéka není ušetřena poplatků

Každý finanční produkt zahrnuje poplatky. Výjimkou není ani hypotéka. Základním a nejvyšším, je poplatek za zpracování hypotečního úvěru. Je stanoven procentem z celkové výše úvěru a pohybuje se od 0,5 do 1% z této částky. Maximální výše poplatku je limitována 30 000 Kč. Poplatek budete muset zaplatit ještě před poskytnutím hypotečního úvěru. Dalším poplatkem, tentokrát pravidelným měsíčním, se Vám stane poplatek za vedení účtu.

Fixační období úrokové sazby volte s rozumem

Nezapomeňte na to, že delší** fixační období** představuje sice vyšší úrokovou sazbu, ale i delší jistotu, že se výdaje na hypotéku nezvýší. Při volbě fixační doby rovněž přemýšlejte o budoucnosti (například jak dlouho plánujete zůstat v tomto bytě? Nebudete později potřebovat byt větší?) Nikdy nesplaťte úvěr před uplynutím fixačního období, protože se to rozhodně nevyplácí.

Jaké jsou možnosti řešení hypotéky při rozvodu manželů

Při uzavírání hypotéky si páry zpravidla ani neuvědomují, že se v budoucnu leccos může přihodit, například právě rozvod. Vztah se rozpadne, ale hypotéka na byt bohužel ne. Jak se dá taková situace řešit? Velkorysou variantu, kdy jeden z manželů nechá druhého v bytě žít, sám se odstěhuje, a přitom bude hypotéku splácet, asi hned zamítneme. Pojďme se tedy podívat na trochu realističtější řešení…

Jeden z partnerů si hypotéku nechá a druhého vyplatí

Je to jedno z nejjednodušších řešení, avšak dohodnout se s partnerem nemusí být jen tak. Samotná dohoda by problémem ani tak nebyla, horší to je s penězi. Nejedná se totiž pouze o sehnání peněz na vyplacení, ale člověk musí zvládnout i nadále hypotéku splácet, ale teď už sám. Když se už se s partnerem po dlouhém diskutování dohodnete, plány Vám může překazit hypoteční banka- ta má totiž poslední slovo. Znovu prověří Vaši bonitu a když zjistí, že by se splácením mohly nastat problémy, převzetí hypotéky zamítne.

Co dělat, když nemáte dostatečnou bonitu?

Jestliže z Vašich příjmů není možné hypotéku splácet, nabízí se jisté řešení, a to podílet se na hypotéce se spoludlužníkem. Za spoludlužníka si můžete vybrat například své rodiče nebo sourozence apod. Ale i tady bude s konečnou platností rozhodovat banka. Když nepovolí spoludlužníky, může navrhnout změnu splátkového kalendáře, odložení splátek apod.

Při vyplácení nezapomeňte na aktuální hodnotu nemovitosti

Vyplacení mezi partnery by mělo být s ohledem na aktuální hodnotu nemovitosti. Pokud cena nemovitosti po rozvodu výrazně vzrostla, je spravedlivé, aby i odcházejícími partnerovi bylo vyplaceno víc peněz.

Za dodatek řešící převzetí hypotéky se platí

Převzetí hypotéky je na základě dodatku ke stávající smlouvě. Dodatek je bohužel zpoplatněn, ceny se pohybují v závislosti na konkrétních bankách asi od 2- 10 tisíc Kč. Například u České spořitelny je to 5 000 Kč.

Prodej nemovitosti a rozdělení zisku mezi partnery

Nastat může i to, že ani jeden z parterů nechce v domě po rozvodu zůstat. Nezbývá než ho prodat. Tato možnost připadá v úvahu tehdy, když bude někdo ochotný vaši nemovitost koupit a bude mít k dispozici dostatečnou hotovost, kterou zanechá u notáře. Vy pak z daných peněz splatíte bance dluh a zprostíte tím nemovitost od zástavního práva. Nový majitel již nebude hypotékou zatížen. Dočasným řešením může být nemovitost na určitou dobu alespoň pronajmout a nájmy používat na splácení hypotéky. O pronájmu se opět musíte dohodnout s bankou.

Prodej nemovitosti i s hypotékou

Málokdo má na koupi domu své vlastní prostředky, vždyť k celým dvou třetinám nemovitostí se zřizuje úvěr. Je možné s bankou učinit dohodu, že hypotéka se převede na nového dlužníka. Kupující peníze zanechá u třetí osoby a k prodávajícím se dostanou až po příslušných změnách v katastru nemovitostí. Pokud kupující nemá potřebné finance na splacení už uhrazené části úvěru, může využít refinancování stávající hypotéky. Určitá část peněz z nové hypotéky by pokryla splacení starého úvěru a část peněz by náležela prodávajícím. Případné předčasné splacení hypotéky nebude sankciováno, jestliže si kupující vezme úvěr u původní banky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16715 (novesluzby.cz#20155)


Přidat komentář