Proč si založit penzijní připojištění?

Penzijní připojištění je vhodné pro každého, kdo má zájem si pravidelně střádat a výhodně zhodnocovat své finanční prostředky a tyto naspořené prostředky na penzijním připojištění později ve stáří použije jako přilepšení ke svému důchodu.

V současné době, kdy dochází ke stárnutí populace a tím k nižším rozpočtům státu na výplatu penzí, je takřka nutností jistit se do budoucna a v průběhu života si spořit na penzi. Spořením na penzijní připojištění si zajistíte dostatečný životní standard v penzi a předejdete tím přežívání v chudobě, na kterou budete odkázání v případě, že se spolehnete pouze na státem vyplácený důchod.

Výhodná forma dlouhodobého spoření - penzijní připojištění

Penzijní připojištění je považováno za velice výhodnou formu dlouhodobého spoření se státním příspěvkem, která vám zajistí určitou výši finančních prostředků mimo váš důchod pro zabezpečení ve stáří.

Proč penzijní připojištění?

Penzijní připojištění si za celou dobu své existence vybudovalo významnou pozici na českém finančním trhu a v současné době je penzijní připojištění nejvýhodnější, státem podporovanou, formou spoření.

Pro koho je penzijní připojištění?

Penzijní připojištění je vhodné pro každého, kdo má zájem si pravidelně střádat a výhodně zhodnocovat své finanční prostředky a tyto naspořené prostředky na penzijním připojištění později ve stáří použije jako přilepšení ke svému důchodu.

Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč si založit penzijní připojištění je riziko nízkého státního důchodu, který vám bude vyplácen v budoucnosti.

Díky nepříznivému demografickému vývoji obyvatelstva České republiky bohužel zřejmě v budoucnosti dojde ke snižování státního důchodu, který tak nepokryje ani základní potřeby penzisty. Penzijní připojištění by tak mělo být přilepšením a dalším zdrojem pravidelného příjmu v důchodovém věku.

K vašim příspěvkům na penzijní připojištění obdržíte cenné státní příspěvky a také díky penzijnímu připojištění lze využít velmi zajímavých daňových zvýhodnění.

Peníze vložené na penzijní připojištění se dále zhodnocují o podíl na zisku penzijního fondu, neboť fond vaše nastřádané peníze na penzijním připojištění výhodně investuje (minimálně 85 % ročního zisku penzijního fondu je každoročně rozděleno mezi klienty penzijního připojištění).

Také na vaše penzijní připojištění a to za velmi výhodných podmínek může přispívat váš zaměstnavatel. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je pro vás i pro vašeho zaměstnavatele mnohem výhodnější, oproti možnosti zvýšení mzdy o stejnou částku. Z příspěvku na penzijní připojištění totiž do stanoveného limitu neplatíte sociální ani zdravotní pojištění a ani daň z příjmů.

Navštivte sekci penzijní připojištění výhody, kde naleznete další nejdůležitější důvody, proč je pro vás penzijní připojištění tím pravým produktem pro zhodnocení vašich financí.

Proč se penzijní připojištění považuje za bezpečný produkt?

Každý penzijní fond v ČR musí být ze zákona členem Asociace penzijních fondů České republiky. V současné době je v ČR členy celkem 10 penzijních fondů a 2 přidružené penzijní fondy (viz. penzijní připojištění v České republice) a jejich podnikání je regulováno velmi striktními pravidly.

Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění, který stanovuje přísná pravidla pro vznik a fungování penzijního fondu.

Mezi nejdůležitější podmínky zákona o penzijním připojištění patří například velice přísná pravidla pro investování vložených peněz. Peníze vložené na penzijní připojištění jsou z největší části investovány do nejméně rizikových forem a to do státem garantovaných cenných papírů.

Další povinností penzijního fondu je mít základní jmění tvořené pouze vklady peněžitými a to v minimální výši 50 milionů korun. Vklady musí být splaceny před podáním žádosti o povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu.

Výhody penzijního připojištění jsou:

  • Státní příspěvek na penzijní připojištění až 1 800 Kč ročně.
  • Každoroční podíly na zisku fondu (minimálně 85 % ročního zisku fondu je každoročně rozděleno mezi klienty penzijního připojištění a zhodnocení finančních prostředků nemůže být záporné).
  • Možnost přispívání určité třetí osoby na penzijní připojištění(např. zaměstnavatele).
  • Příspěvky na penzijní připojištění můžete vy i zaměstnavatel využít jako daňovou úlevu. Část příspěvků na penzijní připojištění, je možné uplatnit jako odpočet ze základu daně z příjmů. Ročně si takto můžete odečíst až 12 000 Kč.
  • Placení příspěvků na penzijní připojištění můžete během doby spoření přizpůsobovat svému nynějšímu finančnímu příjmu, tedy libovolně snižovat, zvyšovat nebo zažádat o přerušení nebo odklad placení příspěvků na penzijní připojištění.
  • Po sjednání tzv. výsluhové penze můžete získat až 50 % všech naspořených příspěvků na penzijní připojištění již po 15 letech spoření penzijního připojištění.
  • Možnost sjednání pozůstalostní a invalidní penze z penzijního připojištění.
  • Možnost volby způsobu výplaty naspořených prostředků na penzijním připojištění při řádném ukončení smlouvy (měsíčně po částech či jednorázově).
  • Bezpečí penzijního připojištění (přísný dohled ČNB a státní dozor nad poskytováním státního příspěvku Ministerstva financí ČR).
  • Žádné poplatky za vedení účtu penzijního připojištění.

Jak zvýšit bezpečnost penzijního fondu

Důležitým prostředkem, který zvyšuje bezpečnost penzijního fondu, je ** depozitář**. V podstatě jde o banku, u které jsou účty penzijního fondu a která zajišťuje obchodování na finančním trhu a běžný platební styk. Důležité je, že penzijní fond a depozitář nesmí být přímo ani nepřímo majetkově nebo personálně propojeny.

Příspěvky klientů na penzijní připojištění u jednotlivých penzijních fondů však nejsou ze zákona pojištěny. Neexistuje tedy ani žádný "státní fond", který by mohl v případě krachu fondu vyplatit klienty jako je tomu v případě bankovních vkladů. Proto všechny penzijní fondy podléhají přísnému státnímu dozoru, který vykonává Česká národní banka a Ministerstvo financí ČR.

Státní dozor se vždy snaží, aby klienty zaniklého penzijního fondu převzal jiný fond, případně účastníci penzijního připojištění mají ze zákona garantovanou tzv. "první věřitelskou třídu"

Určitou záruku pro klienty a jejich příspěvky na penzijní připojištění dává i to, že všechny dnes v České republice existující penzijní fondy jsou členy silných mezinárodních finančních skupin, které si jakékoliv pošramocení pověsti prostě nemohou dovolit.

Penzijní připojištění by měl mít dnes již každý

** ** Je to naše** jistota** na dobu, kdy již nebudeme moci pracovat, protože nám to vysoký věk a také naše zdraví nedovolí. Sjednat si penzijní připojištění není dnes žádný problém. Můžeme si jej sjednat doslova na každém kroku. Banky se v nabídkách penzijního připojištění předhánějí.

Můžete jej sjednat na každé pobočce v bankách všeho druhu, což je, když se zamyslíte opravdu na každém rohu Vašeho města. Další možnost je také** sjednání penzijního připojištění po internetu**, což je velmi pohodlné. Proto lidičky nečekejte na nic a urychleně si jej vyřiďte, neboť založíte-li si ho pár let před nástupem do důchodu, moc Vám to nepomůže.

Penzijní připojištění je nezbytná nutnost dnešní doby. Zanedlouho budeme sjednávat penzijní připojištění již při narození svých dětí. Chcete-li si ve stáří užívat a ne škudlit každou korunu, založte si penzijní připojištění. Protože, budete-li si pravidelně spořit, budete na stáří dobře finančně zajištěni.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16767 (novesluzby.cz#22176)


Přidat komentář