Přídavek na dítě a sociální příplatek v kostce

Přídavek na dítě i sociální příplatek je dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Dávky pomáhají krýt náklady rodiny, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Na níže uvedených příkladech zjistíte, zda máte nárok na vyplacení dávek.

Přídavek na dítě

Jak je to s přídavky na dítě?

Kdo má nárok na přídavek na dítě

Na příspěvek má každé nezaopatřené dítě od narození do věku 26. let. Výše poskytnutého přídavku se liší podle věku dítěte. Rodina, která má celkový příjem domácnosti vyšší než je 2,4 násobek částky životního minima, nemá nárok na přídavek na dítě.

Jaká je výše přídavku na dítě

 • Dítě od 0 do 6 let - přídavek ve výši 500 Kč měsíčně
 • Dítě od 6 do 15 let - přídavek ve výši 610 Kč měsíčně
 • Dítě od 15 do 26 let - přídavek ve výši 700 Kč měsíčně

Životní minimum rodiny pro vyplacení přídavku na dítě

To, zda máte nárok na vyplacení přídavku na dítě, zjistíte, podle toho, zda příjem celé rodiny nepřesahuje 2,4 násobek životního minima rodiny.

Společně posuzované osoby, které ovlivňují, zda budete mít nárok na vyplacení přídavku na dítě:

 • rodiče dítěte ve společné domácnosti,
 • manželé ve společné domácnosti,
 • nezletilé nezaopatřené děti ve společné domácnosti,
 • jiné osoby ve společné domácnosti. Pokud prohlásí, že spolu  trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na potřeby domácnosti, pak se tyto jiné osoby neposuzují pro výpočet.

Hranice čistého příjmu, nad které nemáte nárok na vyplacení přídavku na dítě

 • Dva rodiče, jedno dítě do 6 let - hranice čistého příjmu 16 992 Kč (životní minimum 7 080 Kč)
 • Dva rodiče, dvě děti do 6 let - hranice čistého příjmu 20 832 Kč (životní minimum 8 680 Kč)
 • Dva rodiče, jedno dítě do 6 let, jedno dítě do 15 let - hranice čistého příjmu 21 696 Kč (životní minimum 9 040 Kč)
 • Dva rodiče, jedno dítě do 6 let, jedno dítě do 16 let - hranice čistého příjmu 22 392 Kč (životní minimum 9 330 Kč)
 • Dva rodiče, jedno dítě do 15 let, jedno dítě do 26 let - hranice čistého příjmu 23 256 Kč (životní minimum 9 690 Kč)
 • Dva rodiče, dvě děti do 15 let - hranice čistého příjmu 22 560 Kč (životní minimum 9 400 Kč)
 • Jeden rodič, jedno dítě do 6 let - hranice čistého příjmu 10 752 Kč (životní minimum 4 480 Kč)
 • Jeden rodič, jedno dítě do 15 let - hranice čistého příjmu 11 616 Kč (životní minimum 4 840 Kč)

Doba, která se posuzuje pro nárok na přídavek na dítě

Pro nárok na vyplácení přídavku na dítě se vždy posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok. Příklad: pro vyplacení přídavku na dítě od ledna 2010, se posuzují příjmy za leden až prosinec 2009.

Kde zažádat o přídavek a sociální příspěvek na dítě

Přídavek na dítě a sociální příspěvek si vyřiďte na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa trvalého bydliště.

Sociální příplatek pro rodiny s nízkými příjmy

Sociální příplatek se poskytuje rodinám s nízkými příjmy. Sociální příplatek kryje náklady spojené se zabezpečováním potřeb dětí u těchto rodin.

Kdo má nárok na sociální příplatek

Nárok na sociální příplatek má každé nezaopatřené dítě od narození do věku 26. let. Výše poskytnutého příplatku se liší podle věku dítěte. Rodina, která má celkový příjem domácnosti vyšší než je 2,0 násobek částky životního minima, nemá nárok na sociální příplatek. Za příjem se v tomto případě považuje i přídavek na dítě.

Výše sociálního příplatku

Výše sociální příplatků je odstupňována podle věku dítěte a příslušného překročení násobku životního minima.

Rodina se 1,0 násobkem životního minima obdrží

 • 800 Kč měsíčně na dítě od 0 do 6 let,
 • 980 Kč měsíčně na dítě od 6 do 16 let,
 • 1 125 Kč měsíčně na dítě od 15 do 26 let.

Rodina se 1,6 násobkem životního minima obdrží

 • 320 Kč měsíčně na dítě od 0 do 6 let,
 • 392 Kč měsíčně od 6 do 15 let,
 • 450 Kč měsíčně od 15 do 26 let.

Rodina s 2,0 násobkem životního minima obdrží

 • 0 Kč měsíčně na dítě od 0 do 6 let,
 • 0 Kč měsíčně na dítě od 6 do 15 let,
 • 0 Kč měsíčně na dítě od 15 do 26 let.

Doba, za kterou se posuzuje nárok na sociální příplatek

Pro nárok na vyplacení sociální příplatku se vždy posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí. Příklad: pro vyplacení sociální příplatku od dubna 2010, se posuzují příjmy za leden až březen 2010.

Hranice čistého příjmu při 1,0 maximálního násobku životního minima

 • Dva rodiče, jedno dítě do 6 let - hranice čistého příjmu 7 080 Kč (životní minimum 7 080 Kč)
 • Dva rodiče, dvě děti do 6 let - hranice čistého příjmu 8 680 Kč (životní minimum 8 680 Kč)
 • Dva rodiče, jedno dítě do 6 let, jedno dítě do 15 let - hranice čistého příjmu 9 040 Kč (životní minimum 9 040 Kč)
 • Dva rodiče, jedno dítě do 6 let, jedno dítě do 16 let - hranice čistého příjmu 9 330 Kč (životní minimum 9 330 Kč)
 • Dva rodiče, jedno dítě do 15 let, jedno dítě do 26 let - hranice čistého příjmu 9 690 Kč (životní minimum 9 690 Kč)
 • Dva rodiče, dvě děti do 15 let - hranice čistého příjmu 9 400 Kč (životní minimum 9 400 Kč)
 • Jeden rodič, jedno dítě do 6 let - hranice čistého příjmu 4 480 Kč (životní minimum 4 480 Kč)
 • Jeden rodič, jedno dítě do 15 let - hranice čistého příjmu 4 840 Kč (životní minimum 4 840 Kč)

Hranice čistého příjmu při 1,6 maximálního násobku životního minima

 • Dva rodiče, jedno dítě do 6 let - hranice čistého příjmu 11 328 Kč (životní minimum 7 080 Kč)
 • Dva rodiče, dvě děti do 6 let - hranice čistého příjmu 13 888 Kč (životní minimum 8 680 Kč)
 • Dva rodiče, jedno dítě do 6 let, jedno dítě do 15 let - hranice čistého příjmu 14 464 Kč (životní minimum 9 040 Kč)
 • Dva rodiče, jedno dítě do 6 let, jedno dítě do 16 let - hranice čistého příjmu 14 928 Kč (životní minimum 9 330 Kč)
 • Dva rodiče, jedno dítě do 15 let, jedno dítě do 26 let - hranice čistého příjmu 15 504 Kč (životní minimum 9 690 Kč)
 • Dva rodiče, dvě děti do 15 let - hranice čistého příjmu 15 040 Kč (životní minimum 9 400 Kč)
 • Jeden rodič, jedno dítě do 6 let - hranice čistého příjmu 7 168 Kč (životní minimum 4 480 Kč)
 • Jeden rodič, jedno dítě do 15 let - hranice čistého příjmu 7 744 Kč (životní minimum 4 840 Kč)

Příjmy, které se započítávají do čistého peněžního příjmu

Do čistého peněžního příjmu se počítá veškerý peněžní příjem společně posuzovaných osob z:

 • pracovní činnosti (zaměstnanecký poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti),
 • samostatného podnikání,
 • kapitálového majetku,
 • důchodu,
 • dávek nemocenského pojištění,
 • dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, porodné)
 • příjmu z pronájmu,
 • podpory v nezaměstnanosti,
 • podpory při rekvalifikaci,
 • výživného.

Příjmy, které se nezapočítávají do čistého peněžního příjmu

 • Příspěvek na bydlení
 • Doplatek na bydlení
 • Jednorázové sociální dávky
 • Odměna za darování krve
 • Daňový bonus na dítě
 • Příspěvek na péči
 • Dávka sociální péče poskytovaná ze zdravotních důvodů
 • Stipendia

Životní minimum

Životní minimum představuje minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Životní minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Problematika nákladů na bydlení je řešena samostatně jako přídavek na bydlení.

Částky životního minima pro rok 2010 (platí od roku 2007)

 • Životní minimum pro jednotlivce - 3 126 Kč měsíčně
 • Životní minimum pro první dospělou osobu v domácnosti - 2 880 Kč měsíčně
 • Životní minimum pro druhou, třetí ..., dospělou osobu v domácnosti - 2 600 Kč měsíčně
 • Životní minimum pro dítě do 6 let - 1 600 Kč měsíčně
 • Životní minimum pro dítě do 16 let - 1 960 Kč měsíčně
 • Životní minimum pro dítě do 26 let - 2 250 Kč měsíčně

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16725 (novesluzby.cz#20360)


Diskuze a zkušenosti

Karel | 01.09.2010 15:11
Příjmy, které se započítávají do čistého peněžního příjmu Započítává se do čistého peněžního příjmu výsluha bývalého příslušníka ozbrojených složek? Bere se tato výsluha jako důchod? Děkuji za odpověď.


Přidat komentář