Poradenství v oblasti životního pojištění - Praha

Vhodně zvolené životní i neživotní pojištění dokáže klientům ušetřit mnoho finančních prostředků, které můžou například úspěšně investovat, spořit nebo s nimi jinak nakládat. Je potřeba se ale v pojistkách orientovat.

Poradenství v oblasti pojištění

V současné době nabízejí různé pojišťovny a jiné společnosti poměrně velké množství produktů v oblasti pojištění. Je tak možné uzavřít například životní pojištění, úrazové, havarijní, pojištění domácnosti a mnoho dalšího. Vzhledem k tomu, že produkty pojišťoven se mohou od sebe lišit cenou, rozsahem služeb, přístupem ke klientovi, apod., je dobré se při uzavírání nějaké pojistky poradit se zkušeným profesionálem, zabývající se pojišťovnictvím. Pokud se poradíte s dobrým pojišťovacím agentem, který se Vám nebude snažit vtíravým způsobem vnutit nějaký konkrétní produkt, budete mít jistotu, že jste zvolili opravdu to nejlepší pojištění na trhu. Odborník, zabývající se poradenstvím v oblasti pojištění, většinou nabízí i další služby, mezi které například patří i** poradenství s investováním a zhodnocováním peněz,** apod.

Životní pojištění, investiční životní pojištění

Podstatou životního pojištění je především ochrana pojištěné osoby. V současné době nabízejí pojišťovny i investiční nebo kapitálové životní pojištění, které v sobě kombinuje prvky životní pojištění a zhodnocení peněz. U investičního životního pojištění se může klient aktivně podílet na rozhodování a spravování svých finančních prostředků. Aktivní podílení spočívá v tom, že zaplacené pojistné mění dle aktuálního kurzu na podílové jednotky, které dle vlastního uvážení umísťuje v různých fondech. Kapitálové životní pojištění je kombinací pojištění pro případ smrti a spoření peněz, které mohou v budoucnu sloužit jako tzv. renta. Sjednané životní pojištění slouží nejen pro Vás, ale především pro vaši rodinu v případě nečekané události související s vážným úrazem či smrtí. Většina bank a spořitelen často vyžaduje sjednané životní pojištění při uzavírání hypotéky nebo úvěru, čímž kryje určitá rizika spojená s neschopností splácet. Jestliže uvažujete o uzavření životního pojištění, je lepší si pospíšit, protože zakládání ve vyšším věku může být finančně náročnější.

Uzavření úrazového pojištění

S možností vzniku úrazu se každý z nás víceméně setkává v podstatě kdykoliv a kdekoliv, ať již v zaměstnání, při sportu, po cestě do školy, při jízdě autem, apod. Úrazy mohou být jak lehčí, tak i s trvalými následky, přičemž mohou způsobit podstatnou změnu v životě i životě blízkých. Úrazy, které jsou spojené s pracovní neschopností, způsobí většinou mimo jiné i určitou finanční ztrátu. Uzavřením úrazového pojištění je možné vzniklou finanční ztrátu do určité míry zahojit, zvláště pokud máte nějaké splátky, apod. Úrazové pojištění je možné sjednat jako samostatné pojištění nebo jako připojištění k životnímu pojištění. Při uzavírání úrazového pojištění záleží na klientovi, jakou míru pojistného plnění si určí, od čehož se samozřejmě odvíjí i jeho cena. Při uzavírání tohoto typu pojištění bude pojišťovna pravděpodobně vyžadovat informace o vašem povolání, zájmech, sportovních aktivitách, apod., protože existuje několik typů rizikových skupin, jež ovlivňují výši pojistné částky a pojistného plnění.

Penzijní připojištění - zajištění se na stáří

Penzijním připojištěním se rozumí, dalo by se říct, spoření, které vzniká smlouvou mezi klientem a penzijním fondem. Smyslem penzijního připojištění je zajistit si dostatečný příjme ke starobnímu důchodu. Na penzijní připojištění nemusí posílat peníze pouze samotný klient, který tento druh pojištění uzavřel, ale může mu přispívat i třetí osoba a tou je zaměstnavatel účastníka pojištění, může to být stát, příbuzní, rodiče, nebo další osoba. Penzijní připojištění nabízí penzijní fondy. Jedná se o produkt, který se vyznačuje tím, že shromažďuje finanční prostředky od účastníků penzijního připojištění a od státu, které jsou poskytované v zájmu účastníků, a tyto prostředky následně vyplácí formou dávek penzijního připojištění. Záleží na každém, kolik bude na penzijní připojištění přispívat.

Povinné ručení, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pokud jste majitelem vozidla, jistě si jste vědomi toho, že je povinné mít uzavřené povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud byste si povinné ručení nesjednali, bude Vám hrozit až desetitisícová pokuta. Navíc pokud by byla s Vaším vozidlem způsobena autonehoda nebo jste se s Vaším vozem stali účastníky dopravní nehody, budete muset platit škody, které by vznikly na vozidle třetí osoby, platit z vlastních peněz a nikoliv tuto událost řešit přes pojišťovnu. A uvědomte si, že může dojít až k milionovým škodám. Povinné ručení je tu proto, aby za Vás v případě nutnosti uhradilo škody, které byly způsobené třetí osobě při autonehodě, která byla zaviněna Vaší vinou.

Pojištění majetku movitého i nemovitého

Pojištění majetku patří k základním a téměř samozřejmě využívaným produktům, jejichž obliba stále roste. Do pojištění majetku spadá celá škála možných pojištění, se kterými se běžný smrtelník zcela běžně setkává. Takový produkt svému klientovi přináší souhrnné pojištění jak movitého, tak i nemovitého majetku. V případě, že by došlo ke škodě pojištěného majetku, pojišťovna klientovi poskytne finanční náhradu.

Co všechno můžete nechat pojistit?

Běžně si rodiny pojišťují rodinné domy, byty, které mají v osobním vlastnictví, chaty, chalupy, další stavby, kterými jsou např. garáže, dílny, ploty, stavby rozestavěné i dokončené, domácnosti, zařízení domácnosti, elektroniku, klenoty, cenné papíry, peníze, jízdní kola a sportovní náčiní, a další věci, na kterých lidem záleží a které pro ně mají hodnotu. Častokrát je pojištění nemovitosti podmínkou pro možnosti vzít si hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření na bydlení. Pak je třeba počítat s tím, že bude potřeba pojistit jak nemovitost, kterou jste si pořídili, tak i nemovitost, kterou ručíte, pokud pořízená nemovitost nestačí. Na to je potřeba se informovat u pojišťovacího poradce, který Vám poradí, co je potřeba a doporučí Vám pro Vás nejvhodnější pojištění.

Stavební spoření pro získání vlastního bydlení

Stavební spoření přesto, že v dnešní době nezajišťuje tolik výhod jako před lety pár lety, stále patří k velmi vyhledávaným produktům. Účelem uzavření stavebního spoření je řešení bytové situace občanů. Ze statistik vyplývá, že jej má uzavřené každý druhý občan naší republiky. Stavební spoření stále platí na výhodný, jistý a bezpečný produkt na našem trhu, který je vhodný pro široké vrstvy obyvatel. Díky stavebnímu spoření si můžete velmi usnadnit krok k vytouženému vlastnímu bydlení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16831 (novesluzby.cz#24197)


Přidat komentář