Pojišťovnictví a poradenství - Beroun a okolí

Bez dobrého a kvalitního pojištění se dnes jen stěží obejdete. Pojištění je nutné ať už při cestování do zahraničí, při pojištění domu, vozidla apod. Díky vhodnému pojištění se můžete vyhnout nepříjemným situacím.

Pojišťovnictví a poradenství - D & I Finservis

Pojištění ať už života, zdraví nebo majetku využívá stále více lidí. Jestliže hledáte opravdové profesionály s několikaletou zkušeností v oblasti pojišťovnictví a poradenství, rádi vám představujeme firmu D & I Finservis, s.r.o., která se zabývá všemi druhy pojištění, ať už životním nebo neživotním pojištěním, občanskými riziky, podnikatelskými riziky, zemědělským pojištění nebo likvidací pojistných událostí. Tato společnost byla založena již v roce 2004, tudíž má v oblasti pojišťovnictví a poradenství mnohaleté zkušenosti a dokáže s vámi uzavřít pojistku, která bude šitá přímo vám na míru, pokryje všechna rizika, která vám hrozí, a navíc velmi výhodně zúročíte naspořené peníze.

Pokud chcete jednat s opravdovými profesionály, kteří jsou pravidelně proškolování a absolvují kurzy týkající se nejnovějších trendů v oblasti pojišťovnictví a poradenství, podívejte se na internetové stránky firmy D & I Finservis, s.r.o. a to: http://www.difin.cz/, kde získáte veškeré podrobné informace. Máte-li zájem o využití služeb této firmy, můžete je navštívit osobně na adrese: Politických vězňů 185, 266 01 Beroun nebo můžete použít telefonní číslo: +420 311 623 975 nebo emailovou adresu: info@difin.cz.

Kontakt:

D & I Finservis

tel: +420 311 623 975

email: info@difin.cz

web: http://www.difin.cz

Pojišťovnictví Beroun a okolí

Pojišťovnictví představuje specializovanou oblast finančnictví, která pomáhá zajišťovat všechny důležité hodnoty, jako je život, zdraví nebo majetek, které jsou ohrožovány s řadou rizik. Vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy bývá majetek odcizen, zničen nebo poškozen, využívá stále více lidí služeb týkajících se pojištění majetku. A kdo zajišťuje pojišťování všechno druhu? Samozřejmě specializované instituce zvané pojišťovny. Pojišťovnictví se dá charakterizovat jako specifický ekonomický obor, který řeší snižování až minimalizaci rizik činností člověka, které spadají do ekonomické i neekonomické sféry.

Povinná pojištění - zajištění sociálních jistot

Pojištění se dá celkově členit hned z několika hledisek. Můžeme ho členit na povinné pojištění, což je zákonem uložená povinnost fyzickým osobám a firmách účastnit se určitého druhu pojištění. Tato povinná pojištění zahrnutí především zajištění sociální jistoty lidí a zabezpečení lidí proti škodám,  které jsou způsobené při provozu motorových vozidel.

Jaká pojištění jsou povinná?

Do povinného pojištění se může zařadit zákonné sociální pojištění osob podle zákona o sociálním pojištění, dále zákonné zdravotní pojištění osob podle zákona o zdravotním pojištění, zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla a zákonné pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání zaměstnanců. Tato pojištění jsou realizována tak, aby v případě, že dojde k pojistné události, zajistila plnění na nejnižší sociální úrovni. Pokud máte zájem na tom, abyste byli pojištěni na vyšší úrovni, můžete si vybrat některou z nabídek pojišťoven. Vzhledem k tomu, že nabídek na našem trhu je tolik a člověk často ztrácí přehled o tom, co je výhodné, co je dobré a co je naopak zbytečné, měl by právě v těchto případech využít služeb pojišťovacích poradců, kteří mají dokonalý přehled o aktuální situaci na našem českém trhu v dané oblasti a kteří mu dokážou vysvětlit všechna pro a proti jednotlivých nabídek.

Pojištění osob Beroun a okolí

Mezi pojištění osob patří zejména životní pojištění, které je v současné době velmi oblíbené a využívá ho stále více lidí. Toto pojištění je zvýhodněno státním příspěvkem, pokud člověk, který životní pojištění uzavřel, splňuje určité podmínky a dále je zvýhodněno daňovými úlevami. Dalším druhem pojištění osob je investiční důchodové pojištění, které spojuje klasické životní pojištění s možností investovat finanční prostředky, dále sem patří úrazové pojištění, důchodové pojištění, pojištění dětí a mládeže, pojištění ušlého výdělku.

Penzijní připojištění Berounsko

Penzijní připojištění patří k velmi výhodné formě spoření, neboť je podporováno státem v podobě státního příspěvku, a umožňuje zajistit zajímavý objem prostředků pro to, aby se ten, kdo penzijní připojištění uzavřel, mohl lépe zabezpečit na stáří. Tento druh připojištění je upraven zákonem č. 42/1994 Sb. K hlavním důvodům, proč uzavřít penzijní připojištění, je nebezpečí nízkého státního důchodu, který bude vyplácen v budoucnosti. Vzhledem k tomu, že situace v naše státě není příznivá a nevypadá, že by se měla do budoucna posunout lepším směrem, je uzavření penzijního připojištění dobrý počin. Se všemi výhodami a vůbec podmínkami uzavření tohoto druhu pojištění vás dopodrobna seznání poradce v oblasti pojištění.

Uzavření životního pojištění Beroun

Pokud přemýšlíte, nebo jste se již rozhodli, že byste rádi uzavřeli životní pojištění, musíte myslet na to, že je to velmi důležité rozhodnut, a proto než jej uzavřete, všechno důkladně zvažte. Před tím, než tuto smlouvu uzavřete, byste si měli rozmyslet hodně skutečností. Každému rozhodnutí uzavřít životní pojištění by měla zcela jistě předcházet otázka, proč vlastně máte v plánu životní pojištění uzavřít. Zda potřebujete pouze životní pojištění na zajištění leasingu, hypotéky nebo pro finanční zajištění dětí či z úplně jiného důvodu. Pokud potřebujete uzavřít životní pojištění pouze z praktických důvodu a to jen na krátkou dobu, není až tak rozhodující a důležitá volba pojišťovny. Pokud ale hodláte uzavřít životní pojištění, které by vám mělo v budoucnu poskytovat dostatečně velkou pojistnou ochranu, a to po celý život, zde je již potřeba uzavření typu pojištění důkladně zvážit. K tomu vám pomůžou poradci, kteří vás podrobně seznámí s možnosti jednotlivých druhů pojištění, s podmínkami uzavření a vypovězení smlouvy, stejně jako s možnostmi spoření, atd.

Pojišťovnictví

Cestovní pojištění Beroun

Díky cestovnímu pojištění můžete odcestovat do zahraničím a mít tu jistotu, že v případě, že na dovolené nebo služební cestě onemocníte, nebo přijdete k úrazu či ztratíte zavazadla, apod., budete zabezpečení. Jestliže jede člověk do zahraničí, neměl by zapomínat na odpovídající pojištění. Nevíte, jaké jsou možnosti připojištění nebo jaká je dnešní nabídka pojišťoven? Zeptejte se svého poradce v oblasti pojištění, který vás se všemi podmínkami a možnostmi seznámí.

Pro koho je cestovní pojištění určeno?

Cestovní pojištění by měli uzavřít ti, kteří cestují do zahraničí a chtějí eliminovat rizika, která jim můžou hrozit při cestě do ciziny a při pobytu v zahraničí. Pokud zvolíte správný druh cestovního pojištění, můžete v klidu odjet a mít jistotu, že v případě, že by přece jen k nějaké nepříjemné nečekané události došlo, a vy jste náhle onemocněli nebo si např. zlomili nohu nebo jste potřebovali ošetřit zubařem, že budete zabezpečeni a můžete se domoci pomoci. V případě, že jste pojištěni, můžete se s důvěrou obrátit na asistenční společnost a požádat ji o pomoc. Cestovní pojištění můžete sjednat jako základní pojištění, které zahrnuje léčebné výlohy, dále jako léčebné výlohy a k tomu se můžete připojistit nebo můžete uzavřít pojištění, které zahrnuje kompletní balíček. Více se dozvíte od vašeho pojišťovacího poradce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16794 (novesluzby.cz#23479)


Přidat komentář