Pojišťovací poradce - Velké Meziříčí a okolí

Uvažujete o tom, že byste si založili životní pojištění? Víte, jaké druhy životního pojištění existují, v čem se liší, jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Kolik se za pojištění platí a kdo si ho může uzavřít?

Pokud jste tím, kdo má u vás doma na starost hospodaření vaší domácnosti, pak byste neměl(a) zapomínat také na vhodné pojištění. Možná si říkáte, že platit pojištění jsou zbytečné výdaje navíc. Jenže občas se něco stane, ani nevíte jak a v tu chvíli by se vám pojištění zrovna velmi hodilo. Navíc existují i druhy pojištění, u kterých kromě placení pojistného ještě navíc spoříte a investujete, takže ani po skončení pojistné doby neodejdete z prázdnou. Pokud byste se o různých druzích pojištění, spoření a investování chtěli dozvědět více, pak vám doporučujeme kontaktovat někoho, kdo se v těchto věcech vyzná. Někoho, kdo je opravdový profesionál v oblasti pojišťovacích služeb, různých druhů investic a spořících produktů.

Profesionální pojišťovací poradce

Pokud se chystáte uzavřít si pojištění nebo o něm uvažujete, pak byste se měli raději předem poradit s někým, kdo pojištění rozumí, vyzná se v jeho podmínkách a dokáže vám vybrat takový** typ pojištění**, který maximálně splňuje vaše potřeby a požadavky. Existuje několik druhů životního pojištění, mezi nimiž jsou značné rozdíly. Dále existuje spoustu typů neživotního pojištění a také různé možnosti investic a spoření.

Životní pojištění Velké Meziříčí a okolí

Základním posláním životního pojištění je ochránit pozůstalé před** finančními problémy** v případě smrti „živitele rodiny“. Může se stát, že zemře člověk, který do rodinného rozpočtu přináší tolik peněz, že bez jeho příjmů by se rodina dostala do finančních problémů. Tomuto lze zamezit právě životním pojištěním. Kromě toho, že životní pojištění chrání pozůstalé před finančními problémy, může mít i spořící nebo také investiční funkci. To záleží na konkrétním typu životního pojištění.

Je životní pojištění výhodný spořící a investiční produkt?

Je možné** životní pojištění vnímat jako produkt, který člověka pojistí a zároveň mu přinese jedny z nejvyšších výnosů na českém trhu spořících a investičních produktů? Tak tomu určitě není. Jak už název napovídá, životní pojištění slouží především jako pojištění. Investiční a spořící** složka je pak doplněk, který má sloužit k tomu, aby se nám peníze, které zaplatíme na pojistném, alespoň částečně vrátily zpět, popřípadě navýšily hodnotu částky vyplacené pozůstalým. Životní pojištění je tak možné využít třeba v případě, kdy se chceme zároveň životně pojistit a zároveň spořit nebo investovat v jednom produktu.

Pokud by někdo chtěl pouze** spořit** nebo** investovat**, je pro něj vhodnější produkt zaměřený speciálně na spoření nebo investování. Pokud se někdo chce pouze životně pojistit, pak existuje i typ životního pojištění, u nějž je spořící a investiční složka zcela vynechána. Díky tomu si lze vybrat takový typ životního pojištění, který bude přesně vyhovovat našim možnostem, nárokům a požadavkům a který bude nejvýhodnější pro naše konkrétní potřeby.

Kdo může uzavřít životní pojištění?

Zákon nikomu nezakazuje (kromě nezletilých osob) aby si uzavřely životní pojištění. Na druhou stranu ovšem zákon ani žádné pojišťovně nepřikazuje aby musela životní pojištění uzavřít úplně každému, kdo o to projeví zájem. Pojišťovny téměř určitě neuzavřou životní pojistku tomu, kdo má nějakou vážnou či smrtelnou chorobu. Možná to vypadá jako diskriminace, ale je to logické. Kdyby se každý člověk s vážnou chorobou rozhodl zabezpečit svou rodinu tím, že si uzavře životní pojištění s tím, že zanedlouho zemře a jeho rodina tak dostane pojistné, pojišťovny by na tom dost prodělávaly. Proto pojišťovny prakticky nikdy neuzavírají** pojistky** vážně nemocným lidem. Dále mají pojišťovny určité limity pro věk. Pokud osoba, která se chce životně pojistit, tento věk překročila, rovněž jí pojišťovna odmítne pojistku uzavřít.

Kolik se platí za životní pojištění?

Výše platby za životní pojištění bude záležet na tom, na jak vysokém odškodnění pro své pozůstalé v případě své smrti se klient s pojišťovnou dohodne. To však není jediný faktor ovlivňující výši pojistného. Výše jsme uvedli, že některým osobám, zvláště starým a nemocným, mohou pojišťovny uzavření životní pojistky odmítnout. Může se však stát, že zájemce o životní pojištění bude mít nějaké zdravotní komplikace, ty ale nebudou takového rázu, aby ho přímo ohrožovaly na životě, například se může jednat o cukrovku atp. V takovém případě bude platba za životní pojištění pochopitelně vyšší kvůli vyšším zdravotním rizikům pojištěnce. Dále se na výši platby může promítnout i vyšší věk pojištěnce. Kromě těchto faktorů bude výše platby za životní pojištění záležet i na typu životního pojištění.

Jaké jsou typy životního pojištění?

Nejnižší platba bude u takového životního pojištění, jehož součástí není žádná spořící ani investiční složka. U ostatních typů životního pojištění budou platby navýšené o finanční prostředky určené k investicím nebo spoření.

Kapitálové životní pojištění

U kapitálového životního pojištění je část platby pojištěnce určena pro krytí pojistné události a část je připisována na kapitálovou hodnotu, kterou pojišťovna investuje, čímž ji zhodnocuje. Určitá minimální výše výnosu je v tomto případě zaručená, čímž na sebe pojišťovna přebírá rizika spojená s investicemi.

Důchodové životní pojištění

Důchodové životní pojištění je prakticky stejné jako kapitálové, avšak odlišný je zde poměr částky určené ke krytí pojistné události a částky určené pro investice. U důchodového životního pojištění je většina částky určena k investicím, u kapitálového naopak ke krytí pojistné události.

Investiční životní pojištění

Na rozdíl od kapitálového nebo důchodového životního pojištění je investiční životní pojištění určeno těm, kteří se nebojí riskovat a chtějí nést odpovědnost za své investice sami. V případě** investičního životního pojištění** je totiž pojištěnec sám zodpovědný za investiční složku svého pojištění, neboť o investicích rozhoduje jen on. Všechna odpovědnost je tedy na něm. Žádné minimální zhodnocení investic zde není garantováno. Na druhou stranu pokud se bude pojištěnci v investicích dařit, může si vydělat i více než u kapitálového pojištění.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je určeno výhradně ke krytí rizik spojených se smrtí pojištěné osoby. Nemá žádnou investiční ani spořící složku.

Neživotní pojištění Velké Meziříčí a okolí

Existuje velmi mnoho typů neživotního pojištění, která se dají různě slučovat, čímž získáte výhodné balíčky a slevy. Mezi neživotní pojištění patří například úrazové pojištění, cestovní pojištění, soukromé zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění právní ochrany, pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti,... Pojištění je poměrně složitá záležitost a pokud si chcete být jistí, že jste si vybrali takový typ pojištění, který co možná nejvíce splní vaše potřeby, je dobré před uzavřením pojistky kontaktovat nezávislého profesionála.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16797 (novesluzby.cz#23496)


Přidat komentář