Pojišťovací poradce - Prostějov a okolí

Pojištění je způsob, jakým minimalizovat škody a různá rizika, se kterými se musí každý v životě potýkat. Různorodost pojištění dává možnost ochránit se před vysokými výdaji ať již za materiální škody nebo v nečekané nemoci.

Jak se vyznat v pojistných produktech?

To opravdu není vůbec jednoduché. Nejen, že trh je dnes pojistnými produkty přesycen, ale své dělají i neustálé změny v legislativě. Vybrat tedy ten nejlepší produkt, znamená buď velmi dlouho zjišťovat informace a pak se spolehnout na vlastní výběr nebo se obrátit na nezávislého pojišťovacího poradce.

Kdo je nezávislý pojišťovací poradce?

Jde o člověka, který má přehled nejen ve všech možných druzích pojistných produktů, ale orientuje se také v nabídce různých pojišťoven. Dokáže tedy vybrat a doporučit pojistnou smlouvu, která je opravdu výhodná pro vás, a ne pro pojišťovnu. Pojišťovací poradce vám poskytne nabídku produktu od různých společností a vysvětlí vám, jaké jsou jeho rozdíly a výhody i nevýhody. Ušetří vám čas strávený samostatným zkoumáním výhod nabídek, doporučí vám pojistný produkt a také ho připraví přesně podle vašich potřeb a většinou vám také vše připraví a doveze tam, kam si budete přát.

Neživotní pojištění Prostějov, Olomouc, Vyškov, Blansko, Boskovice

Mezi neživotní pojištění patří nejrůznější druhy pojištění týkající se majetku a také odpovědnosti. Většinu těchto základních pojištění rozšiřuje řada menších připojištění, které však při pojistné události mohou být dosti významné.

Pojištění nemovitosti, ochrana před živelnými pohromami

Toto pojištění chrání stavby a pozemky před živelnými pohromami a také před škodami způsobenými krádeží, vandalismem nebo neopatrností. Pojištění lze sjednat u jakékoli stavby, dokonce i rozestavěné. Do tohoto pojištění spadají rodinné i bytové domy, byty, chaty, chalupy, garáže, zahradní domky, nebytové prostory, malé stavby nebo příslušenství staveb jako jsou bazény, skleníky, altány či ploty. Při sjednávání tohoto pojištění je nutné dát si pozor, aby pojistka odpovídala ceně nemovitosti a pak, abyste dodrželi sjednané podmínky zabezpečení. U některých pojištění platí, že čím větší zabezpečení, tím menší sazba pojištění.

Pojištění domácnosti a jeho sjednání Prostějov a okolí, Olomouc, Vyškov, Blansko, Boskovice

Chrání zařízení vašeho domu či bytu a také přilehlé prostory, které jsou výhradně ve vašem užívání. Součástí pojištění jsou také stavební části jako obklady, podlahy, sádrokartonové přepážky. Právě pojištění domácnosti má velmi širokou nabídku připojištění, která se může týkat nejen věcí, ale i těch, kteří pojištěnou domácnost obývají nebo v ní pracují.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy někomu způsobí škodu na majetku, zdraví či financích. U pojištění v běžném životě zahrnuje pojistka pojištěného, který pojistku sjednal a pak všechny spolupojištěné osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti. Kromě lidí, to mohou být i zvířata.

Životní pojištění Prostějov, Olomouc, Vyškov, Blansko, Boskovice

Životní pojištění již není zaměřené pouze na krytí předem definovaného rizika, ale bývá spojené také s určitou formou spoření. Cílem životního pojištění může být spoření na stáří, zajištění věna pro děti nebo zabezpečení svých blízkých v případě smrti pojištěného. Životní pojištění je také požadováno v případě, že si vezmete půjčku, hypotéku či úvěr ze stavebního spoření. V tomto případě jste sice kryti pro případ trvalých následků a smrti, ale v případě pojistné události, dostane vyplacené pojistné nejprve ta instituce, které jste dlužni, a po pokrytí dluhu si zbytek rozdělí oprávnění dědici. Životní pojištění obsahuje rizikovou složku, spořící složku a provizi pojišťovně. Zpravidla si můžete zvolit, zda své peníze umístíte do investičního nebo do kapitálového fondu. Kapitálový fond nabízí nižší výnos, ale garantovaný. V rámci investičního fondu je možnost vyšších výnosů a možnost účastnit se rozhodování o investicích, ale výnos může být i nulový nebo dokonce minusový.Podle vybraného fondu dělíme životní pojištění na kapitálové životní pojištění a na investiční životní pojištění. Část pojistného životního pojištění je možné odpočítat od základu daně z příjmu.

Penzijní připojištění Prostějov, Olomouc, Vyškov, Blansko, Boskovice

Slouží jako forma spoření na stáří. Je velmi podobné pojistným životním produktům. Rozdíl je v tom, že u životního pojištění můžete využít daňově odpočitatelné položky, ale u penzijního připojištění vám ještě stát přidá státní příspěvek navíc. Penzijní připojištění se doporučuje sjednat co nejdříve. Nejlépe již s prvním nástupem do zaměstnání. Po celou dobu spoření stát na spoření přispívá částkou, která je odvislá od vašeho měsíčního příspěvku. Z důvodu penzijní reformy dochází u penzijního připojištění k důležitým změnám. Tyto vám nejlépe vysvětlí váš pojišťovací poradce, který vám po probrání vašich možností také doporučí nejvhodnější způsob připojištění na důchod.

Stavební spoření a jeho změny

Také spoření formu stavebního spoření čekají další změny. Od roku 2010 až do dneška se stále provádějí i navrhují změny. Výhodou stavebního spoření jsou úroky, příspěvky státu a daňové odpisy. Stát se snaží touto cestou podporovat bydlení. A přestože se státní příspěvek u stavebního spoření snížil, plánuje se účelovost státního příspěvku, tedy jeho použití jen a pouze na bydlení, tak je stavební spoření stále jedním z nejvýhodnějších finančních produktů, které náš trh nabízí. Navíc velkou výhodou, je možnost čerpání úvěru na bydlení, který je nejvýhodnějším produktem.

Investování, kam vhodně investovat

Investovat se dá různými způsoby. Vždy vložíte určitý kapitál, se kterým se pak obchoduje. Z pojistných produktů můžete zvolit například kapitálové životní pojištění nebo investiční životní pojištění. Samozřejmě existuje i celá řada dalších možností a produktů, s jejichž výběrem vám vždy poradí finanční poradce.

Kdo je nezávislý úvěrový a hypoteční specialista?

Nezávislý úvěrový specialista neboli specialista úvěrových produktů či hypoteční specialista se ve své práci zaměřuje na poradenství a analýzy v oblasti poskytování a řízení úvěrů. Úvěrový specialista zpracovává podklady a úvěrové strategie bank, vyhodnocuje úvěrové rizika, poskytuje úvěrové, hypoteční či leasingové produkty. Pro klienta vybere banku, která nejlépe odpovídá požadavkům a možnostem klienta. Provází Vás celým procesem poskytnutí hypotečního úvěru od potřebných podkladů k podpisu úvěrové smlouvy a zajistí plynulé čerpání úvěru.

Co znamená účelový a neúčelový úvěr?

Zamýšlíte si vzít úvěr v bance a nevíte, zda zvolit variantu účelovou nebo neúčelovou? Jaký je mezi nimi rozdíl? Účelové úvěry jsou využívány na nákup spotřebních věcí (zboží a služeb) jako vybavení domácnosti, bytu, auto aj. U účelových úvěrů banky požadují doložení použití úvěru. Použití těchto úvěrů je tedy striktně vymezeno a je podmíněno předložením dokladu dokazujícího účelové čerpání finančních prostředků, např. faktury za zboží či kupní smlouvy. Banky u většiny účelových úvěrů vyplácí úvěr bezhotovostně přímo na účet prodejce po předložení faktury klientem. Na financování nemovitosti banky poskytují úvěry za nižší úrokovou sazbu, ale s delší dobou splatnosti. Naopak neúčelové úvěry mají vyšší úrokové sazby a klient je může použít k libovolnému účelu. Nemusí dokládat a sdělovat účel, půjčka je poskytnuta na základě potvrzení příjmů a vyplacena buď v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na určený účet.

Hypotéky

Hypotéka je nejvýhodnější způsob, jak získat finanční prostředky na financování vlastního bydlení, když úspory nestačí. Na trhu existuje široká nabídka hypotečních úvěrů, které se vzájemně odlišují délkou fixace, úrokovou sazbou, dobou splácení, účelovostí či výší poplatků související s pořízením hypotečního úvěru. U hypotečních bank lze získat 4 základní druhy hypotéky a to hypotéku podle účelu, tzv. klasická účelová hypotéka, podle doložení příjmů, podle způsobu splácení a podle výše. Klasická účelová hypotéka je vázána na koupi, rekonstrukci, výstavbu nemovitosti. Podmínkou pro získání tohoto úvěru je, že se nemovitost musí nacházet na území ČR, popř. státu, který je členem EU. Výhodou této hypotéky je nižší úroková sazba, delší doba splatnosti, fixace úrokové sazby a možnost čerpání finanční prostředků až do výše 80 % zastavené nemovitosti bez nutnosti dalšího ručení.

U hypotéky bez doložení příjmu nemusíte bance sdělovat, zda-li vyděláváte a kolik. Své daňové přiznání a potvrzení příjmu si můžete nechat pro sebe. Hypotéka bez doložení příjmů je pro banky výrazně rizikovější než klasická hypotéka. Důsledkem je nejen nižší úvěr k zástavní hodnotě nemovitosti, ale také vyšší úroková sazba v důsledku vyšší přirážky za riziko.

Máte zájem o hypoteční úvěr a ztrácíte se v jejich nabídce? V tomto případě se obraťte na hypotečního specialistu, který vám pomůže nejen s vyřízením hypotéky, ale poradí s jejím případným refinancováním.

Refinancování úvěrů a hypoték

Máte hypotéku a chcete platit méně než dosud? Refinancováním hypotéky nahradíte starý úvěr novým. Využívá se u konce fixace hypotéky s cílem splacení stávající hypotéky a získání výhodnější úrokové sazby. Často s refinancováním souvisí také změna hypoteční banky. Na finančním trhu je dnes celá řada lákavých nabídek, které vám mohou pomoci danou situaci vyřešit. Opět každá nabídka je zcela jiná a má jiné podmínky i výhody a nevýhody. Obraťte se proto na hypotečního specialistu, který vám se vším poradí a po zhodnocení vaší situace doporučí nejvhodnější produkt, nebo produkty, které trh nabízí. Refinancovat úvěry je možné u řady produktů. Ten, kdo má těchto produktů více, je může konsolidovat v jeden a ušetřit tak významnou část splátky. Refinancování hypotéky se vyplatí i tehdy, když máte tento jediný úvěrový produkt, ale sjednaný za nevýhodných podmínek. I zde jsou možnosti, jak snížit úrok, splátku, přeplacení i dobu splácení, nebo jak hypotéku navýšit za výhodných podmínek.

Konsolidace úvěrů

Splácíte více půjček a splátky vám začínají přerůstat přes hlavu? Slučte si je konsolidací do jednoho úvěru a ušetřete tak na splátkách tisíce. Díky konsolidaci se prakticky libovolné množství probíhajících úvěrů u různých bankovních i nebankovních institucí přetransformuje pouze v jeden závazek vůči jednomu věřiteli. Ta za klienta převezme odpovědnost za splácení jeho několika sjednaných půjček a po něm pak bude požadovat pouze jednu pravidelnou měsíční splátku. Výhodou konsolidace je zpřehlednění splácení půjček, pravidelné měsíční splátky mohou být nižší než při odděleném splácení, upravení splátkového kalendáře dle vašich potřeb.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16799 (novesluzby.cz#23561)


Přidat komentář