Pojišťovací poradce - Brno

Potřebujete se pojistit pro případ smrti, úrazu nebo dlouhodobé nemoci? Hledáte výhodné pojištění nemovitosti, domácnosti nebo povinné ručení? V oblasti pojištění Vám vždy nejlépe poradí nezávislý pojišťovací agent.

Proč oslovit pojišťovacího poradce?

Můžete čekat, až pojišťovací agent osloví Vás a Vy tak nebudete mít práci se sháněním kontaktu na něj. Ovšem v takovém případě nemáte nikdy jistotu, že se zrovna Vám ozve ideální poradce. Nebo se Vám ozve poradce, kterého byste jistě uvítali, ale kdyby se Vám ozval ve vhodnější dobu, než zrovna v čas, kdy sedíte v kanceláři a nevíte co dřív. Pro všechny tyto případy je lepší sám si zvolit pojišťovacího agenta a ozvat se mu, kdy se to hodí Vám. Chytrý poradce Vám nebude po telefonu nic vysvětlovat, ani se o to nebude snažit, pouze se s Vámi domluví na osobním setkání. Souhlas se schůzkou dejte v případě, kdy si jste skutečně jisti, že právě s tímto pojišťovacím agentem mluvit chcete.

Vztah mezi Vámi a pojišťovnou je vždy individuální. Každý klient má jiné přání, jiné cíle a jiné možnosti. Takový vztah musí být založený vždy na důvěře, která by měla obstát v horizontu desítek let. Podobný vztah, i když často nebývá až tak dlouhodobý, by měl být i mezi Vámi a poradcem. Pojišťovacího agenta můžete najít z referencí svých známých. Pokud někdo z nich zná finančního poradce, má s ním zkušenosti a je s ním spokojen, jistě není důvod váhat a můžete si domluvit nezávaznou a bezplatnou schůzku. Nebo si můžete najít pojišťovacího poradce na internetu. Vybírejte takového, který je Vám sympatický, kterému důvěřujete a u kterého si můžete být jisti, že to s Vámi a s Vašimi financemi myslí dobře.

Jak si vybrat pojišťovnu

Ještě než se vydáte poprvé do pojišťovny, měli byste být seznámeni s druhy nabízených pojištění. Pokud nebudete mít ani základní orientaci v druzích pojištění, může se jednoduše stát, že podlehnete prodejní řeči poradce, na kterého za přepážkou narazíte a uzavřete pojištění, které nejenže vůbec nepotřebujete, ale je pro Vás navíc dosti nevýhodné. Při jednání s pojišťovnou byste měli mít vždy na paměti, že jde o pojišťovnu, ať už se její poradce nazývají jakkoliv. Rozhodně se nejedná o nezávislé pojišťovací poradce. Než se rozhodnete uzavřít pojištění, obraťte se na nezávislého pojišťovacího agenta, který Vám poradí pojištění přesně na míru Vaši aktuální situaci, Vašim potřebám, Vašim plánům a cílům, ale rovnou za Vás i pojištění vyřídí, bude jednat s pojišťovnami a Vy se tak nebudete muset vůbec o nic starat.

Rizikové životní pojištění Brno

Rizikové životní pojištění platíte po dohodnutou dobu určitou částku, neboli pojistné. Je možné zaplatit celé pojistné předem, což bývá často levnější formou placení, než postupné platby. Pokud se dožijete konce pojištění, nenastane pro Vás nic. Od pojišťovny peníze, které jste jí posílali, nedostanete, neboť to, co jste platili, bylo pro případ, že by se Vám něco stalo, že by došlo k úrazu. I toto pojištění je ale velmi důležité. Jen si představte, jaký dopad by měla na Vaši rodinu, děti, manžela skutečnost, kdybyste zemřeli. Zvláště pokud jste živiteli rodiny. Pokud by ke smrti došlo v době trvání pojištění, pojišťovna vyplatí částku tomu, koho jste v pojistné smlouvě určili. Oprávněnou osobou může být téměř kdokoliv.

Pro koho je rizikové životní pojištění výhodné

Zcela jistě pro toho, kdo chce uzavřít pojištění na vysokou pojistnou částku. Dále pro toho, kdo se finančně zajišťuje jinak, tzn., že má příjmy, které nebudou závislé na tom, jestli žije nebo pracuje.Životní pojištění je vhodné pro toho, kdo z nějakého důvodu nechce nebo nepotřebuje spořit v pojišťovně.

Životní pojištění se spořením Brno

Jednoduše se dá tento druh životního pojištění vysvětlit tak, že peníze od klientů se v pojišťovně dělí na dvě hromádky peněz. Jedna část jde na rizikovou složku pojištění, kdy si pojišťovna spočítá, jaké je riziko, že byste se nedožil konce pojištění a ona by tak musela vyplatit pojistnou částku, která byla sjednaná pro případ smrti. Druhou hromádkou peněz je to, co si spoříte, a bude Vám po skončení pojištění vyplaceno. Tyto peníze pro Vás pojišťovna zhodnocuje a po uplynutí doby pojištění Vám je vyplatí. V případě, že byste zemřeli dřív, za trvání pojištění, vyplatí Vám sjednanou pojistnou částku.

Pro koho je životní pojištění se spořením vhodné?

Především pro ty, kteří chtějí spoření i pojištění na jednu smlouvu u jedné instituce. Nemusí se jednat pouze o pohodlnost, ale i o to, že třeba dávají přednost osobním službám, na které by u banky nedosáhli. Jistě se životní pojištění se spořením hodí i pro ty, kteří chtějí uplatnit daňové zvýhodnění. Podmínkou je, že pojištění klient uzavře na dobu minimálně 5 let a konec pojištění bude sjednán na rok, kdy bude klientovi alespoň 60 let.

Neživotní pojištění a jeho uzavření Brno

Neživotní pojištění představuje pouze ohodnocení pojištěného rizika a provizi pojišťovně. V případě, že by nastala pojistná událost, splní pojišťovna předem sjednané pojistné plnění, které je stejné v kterémkoliv momentě pojistné doby. Na rozdíl od životního pojištění nebývají produkty neživotního pojištění nijak spojovány se spořením. Do neživotního pojištění spadá úrazové pojištění, pojištění nemoci, povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění domácnosti, pojištění právních ochrany a cestovní pojištění.

Pojištění domácnosti - riziko krádeže a živelné pohromy

I když pojištění domácnosti nezabrání případným škodám, které na Vašem majetku můžou vzniknout kvůli živelným událostem nebo vloupáním zlodějů, můžete výrazně snížit finanční náklady, které v důsledku takových škod vzniknou. Pojištění domácnosti patří k jednomu z nejčastěji využívaných produktů. Vztahuje se na riziko krádeže a loupeže věcí v pojištěné domácnosti, nebo na riziko živelné zkázy.

Pojištění aut, povinné ručení

Každý vlastník motorového vozidla má ze zákona povinnost uzavřít povinné ručení. To chrání majitele vozidla před nepříjemností, které můžou nastat v souvislosti s provozem vozidla. U vážných dopravních nehod můžou škody dosahovat až do miliónů korun.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16818 (novesluzby.cz#24156)


Přidat komentář