Pojištění státního příspěvku

Stát přispěje na kompenzační pomůcku. Jaké nabízí alternativní řešení za Vámi vybrané pomůcky? Na co má postižený právo. Víte, kdy nastane nutnost příspěvek vrátit? Doporučujeme pojištění, pro případ krádeže.

Příspěvek na pomůcky pro handicapované

Správně  - Jednorázový státní příspěvek na opatření zvláštních pomůcek. Jedná se o pomůcky, které budou pomáhat překonávat nebo zmírňovat následky postižení. O pomůcku, která umožní sebeobsluhu, nebo samostatný pohyb a pojišťovna ji plně nehradí, lze žádat u sociálního odboru obce s rozšířenou působností.

O jaké pomůcky lze žádat?

a) až 100% z ceny polohovací zařízení do postele přenosný WC přenosná rampa pro vozíčkáře zvedací zařízení vozíku na střechu automobilu zařízení pro přesun vozíčkáře do automobilu individuální úpravy automobilu vše, co nesouvisí s řízením šikmá schodišťová plošina nájezdové lyžiny pro vozíčkáře.

b) až 80% z ceny signalizační pomůcka Sym-Blik.

c) až 50% z ceny obracecí postel vodní zvedák do vany psací stroj se speciální klávesnicí motorový vozík pro invalidy židle na elektrický pohon dvojkolo koupací lůžko.

Náhradní řešení

Pokud jste svoji pomůcku ve výčtu výše nenašli, je zde ještě náhradní řešení. S ohledem na rychlý technický vývoj a rozvoj těchto pomůcek, může úřad příspěvek udělit nějaké jiné srovnatelné pomůcce. Zákon mu to dokonce doporučuje.

Příklad Polohovací zařízení do postele lze ho srovnat s rehabilitačním lůžkem výškově nastavitelným pomocí kličky.

Nebo Vodní zvedák do vany - je srovnatelný se stropními bytovými zvedáky, tj. systémy pro zvedání a přepravu osob.

Ještě uveďme příklad Motorový vozík pro invalidy - za srovnatelnou pomůcku lze považovat jakoukoli tříkolku a čtyřkolku poháněnou pomocí spalovacího nebo elektrického motoru. Dále jsou to přídavná zařízení s elektrickým nebo spalovacím motorem k mechanickému vozíku...atd.

Příslušný úředník Vám nemůže určovat od koho si kompenzační pomůcku koupíte.

Neplaťte však za zboží, dokud jej nebudete mít doma. Stala by se Vám velmi nepříjemná situace, kdy přijdete o peníze hned 2 x. Firma nedodá pomůcku a nevrátí peníze a stát je od Vás bude vymáhat zpět!!!

Jednorázové příspěvky

Na opatření zvláštních pomůcek mohou získat

  • Těžce zdravotně postižený má nárok na pomůcky, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení.
  • Tělesně postižený má nárok na pomůcky, které umožňují sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění.
  • Zrakově postižený má nárok na pomůcky, které jim umožňují získávat informace nebo styk s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů nebo prostřednictvím zbytků zraku, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění. Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa až do výše obvyklých nákladů.
  • Sluchově postižený má nárok na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím.

Úřady Vám poskytnou vždy takovou pomůcku, která bude splňovat požadavky na pomoc a při tom bude nejméně finančně náročná. Což jim také ukládá zákon.

Příspěvek na úpravu bytu

V případě, že obýváte byt s barierami, je nutno zajistit jeho úpravy.
O příspěvek mohou požádat občané s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí.

Státní příspěvek lze využít na tyto úpravy:

  1. úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů
  2. úprava přístupu k oknům a na balkón úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku rozšíření
  3. úprava dveří, odstranění prahů přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi instalace potřebné zvukové a světelné signalizace
  4. zavedení vhodného vytápění vybudování telefonního vedení stavební úpravy spojené s instalací výtahu

Příspěvek se poskytuje až do výše 70 % nákladů, max. však 50 000,- Kč

nebo 100 000,- Kč to u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu.

Příspěvek na úpravu bytu je možno poskytnout i formou zálohy, nejvýše však ve výši 50 % předpokládané výše příspěvku.

Příspěvek na zakoupení a úpravu motorového vozidla

Tento příspěvek je poskytován držitelům průkazu ZTP a ZTP/P nebo osobám pečujících o tuto osobu. Jedná se o další klíčový příspěvek pro tělesně postižené osoby. Auto se pro člověka na vozíku stává nezbytností, protože prostředky veřejné dopravy nejsou ještě stále ve většině případů použitelné.

Pokud se tedy nechcete spoléhat na pomoc druhých a jednat samostatně, můžete si zakoupit nebo upravit auto. Na výši příspěvku mají vliv i majetkové poměry žadatele. Max. výše na koupi vozidla činí 100 000,- Kč. Starý vůz musí majitel nejpozději do 2 měsíců ode dne zakoupení nového motorového vozidla prodat (pokud jej vlastnil).

Alternativní řešení

Alternativa je přidělení příspěvku na celkovou opravu staršího vozidla v maximální výši 60 000,- Kč. Na individuální úpravu auta, za kterou se považuje např. otočné sedadlo, nájezdní rampa. Sociální odbor může přispět ve 100% výši ceny. O příspěvek se může žádat jednou za 5 let a součet příspěvků nesmí v období 10 let přesáhnout částku 200 000,- Kč.

Kdy je nutno příspěvek vrátit?

Jestli-že zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím (také v případě krádeže).

Nepoužije-li občan do 6 měsíců ode dne vyplacení příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku (kromě úmrtí občana).

Pokud občan změní byt který byl upravován do 10 let od poskytnutí příspěvku, je třeba vrátit poměrnou část příspěvku.

Pojištění státního příspěvku a pomůcek

V případě odcizení se ocitáte v neřešitelné situaci - jste bez pomůcky i bez peněz a ještě je po Vás chce stát zpátky. Na další příspěvek máte nárok až za 5 let. Pro tyto případy doporučujeme pojištění.

Rok 2010 je Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Zaměstnavatel, který zaměstná osobu znevýhodněnou na trhu práce, může také získat od místně příslušného úřadu práce podporu nebo státní příspěvek na zřízení a provoz tohoto pracovního místa.

Rok 2010 je Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Přístup na trh práce pracovně znevýhodněným osobám – koncept aktivního začleňování je také v této souvislosti jednou z priorit národního programu České republiky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16720 (novesluzby.cz#20264)


Přidat komentář