Pojištění majetku - charakteristika

Zařídili jste si právě nové bydlení či zrenovovali domácnost? A přemýšleli jste nad jejím pojištěním? Možná byste měli. Bohužel v ČR je pojištění majetku stále podceňováno a lidé si na ně vzpomenou často až v době, kdy je příliš pozdě.

Pojištění majetku - nejdůležitější neživotní pojištění

Pojištění majetku je jedním z nejdůležitějších dobrovolných neživotních pojištění. Bohužel však jedním z nejvíce opomíjených. Chcete-li patřit k těm zodpovědnějším a takové pojištění si sjednat, čtěte dále a dozvíte se podstatné informace.

Základní cílem pojištění majetku je poskytnout Vám peněžní prostředky na odstranění škod na majetku v případě, že nastane pojistná událost.

Pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti

Pojištění majetku můžeme dělit na dvě základní skupiny, a to na pojištění nemovitosti (stavby) a pojištění domácnosti (jejího vybavení). Tato pojištění mají za úkol poskytnout Vám pojistné plnění v případě, že nastane sjednaná pojistná událost. Tou může být úplné zničení či poškození nemovitosti (resp. domácnosti) v důsledku např. povodní či požáru. V následujících odstavcích budou charakterizovány oba druhy pojištění.

Pojištění nemovitostí

Vlastníte-li nějakou nemovitost, je více než vhodné ji pojistit. Není snad nutné zdůrazňovat, že v případě, kdy nemáte pojištěnou nemovitost, je financování její opravy po přírodní katastrofě jen na Vás. A to dnes není levná záležitost. Budete-li mít však sjednané pojištění, je toto jeho úkolem. Pojištění Vás pak bude chránit před následky sjednaných rizik a v případě, že nastanou, neměli byste mít problém s odstraněním škod.

Proti jakým rizikům se lze pojistit

Toto pojištění Vás ochrání jmenovitě např. před škodou způsobenou výbuchem, pádem stromu, úderem blesku, povodní, požárem, vichřicí, loupeží či nárazem vozidla. Veškerá možná pojistná rizika závisí na nabídce pojišťovny, která často nabízí produkty "šité na míru" s již předvolenými riziky. Proto před uzavřením pojištění objektivně zvažte, jaká rizika mohou Vaší nemovitosti reálně hrozit. Není například logické pojišťovat si nemovitost proti riziku záplav, když bydlíte vysoko nad řekou.

Co přesně je možné při pojištění nemovitosti pojistit

Přesný výčet objektů, které lze pojistit, je možné najít na webových stránkách každé pojišťovny. Všeobecně se jedná o rodinné domy, byty, nebytové prostory, rekreační domy či garáže. Některé pojišťovny dokonce rovnou nabízí přímo specifikované produkty jako např. „Pojištění rodinného domu" či „Pojištění rekreačního objektu" a zpřehledňují tak nabídku. Je nutné ještě jednou zdůraznit, že tímto pojištěním pojišťujete pouze samotnou stavbu a ne její vybavení.

Jaká je výše pojistného u pojištění nemovitosti?

Pojišťovny nabízí různé varianty pojištění, které mají pevně stanovenou cenou. Ta se pohybuje cca od 1 500 Kč do 3 500 Kč ročně. Cena samozřejmě závisí na mnoha faktorech.

Faktory určující výši pojistného

Základním pravidlem, od kterého se odvíjí výše pojistného je lokalita. V čím rizikovější oblasti se bude Vaše nemovitost nacházet, tím dražší pojistné budete platit. Dále závisí zejména na rozsahu pojistného krytí (jaká rizika jsou pojištěním kryta), na sjednané velikosti pojistného plnění (částka, kterou dostanete v případě, že nastane pojistná událost), typu nemovitosti či jejím stavu.

Můžete být odmítnuti

Ano, neexistuje žádný zákonný nárok na pojištění. Zdá-li se pojišťovně, že je pojištění Vašeho domu příliš rizikové (například dům byl v posledních letech několikrát zatopen), nepojistí jej. Jednoduše se jí to nevyplatí, jelikož je zde velké riziko, že dojde k nějaké pojistné události a ona bude muset plnit. A pokud budete mít to štěstí a pojistí Vás, můžete očekávat velmi vysoké pojistné.

Je pojištění nemovitosti opravdu dobrovolné?

Na začátku bylo uvedeno, že se jedná o dobrovolné pojištění, které sjednáváte právě z důvodu, abyste se zajistili v případě nějaké nepředvídané události. Nemusí tomu však tak být vždy. Pojištění nemovitosti po Vás například může být požadováno bankou, v případě, že je stavba objektem úvěru (tedy pokud bance splácíte hypoteční úvěr).

Pojmy nová a časová hodnota

Ještě než přejdeme k pojištění domácnosti, objasníme pojmy, se kterými se můžete setkat u obou těchto pojištění. Pojištění můžete sjednat jak na novou, tak na časovou (někdy zvanou také stálou) hodnotu nemovitosti (domácnosti). První znamená, že v případě pojistné události dostanete částku, za kterou si budete moci pořídit nový dům (či novou kuchyň), v druhé případě však dostanete částku, která odráží hodnotu domu (kuchyně) před jejím zničením.

Z toho samozřejmě vyplývá, že je vhodnější založit si pojištění na novou hodnotu, což v dnešní době pojišťovny nabízejí nejčastěji.

Uzavření pojistky se spoluúčastí

Dalším méně jasný pojmem je spoluúčast. Pojišťovny často lákají na "nulovou" či „nejnižší" spoluúčast. Co to však přesně znamená? Vysvětlíme si to na příkladě. Uzavřete-li například pojistku se spoluúčastí 5 000 Kč a nastane pojistná událost, jejíž škoda bude ohodnocena na 20 000 Kč, očekáváte vyplacení této částky. Pravdou je však, že dostanete 15 000 Kč, protože těch 5 000 Kč byla Vaše spoluúčast při hrazení škody.

Pojištění domácností

Druhým typem pojištění majetku je pojištění domácnosti, tedy majetku v domácnosti. To sjednávejte, chcete-li pojistit vybavení domácnosti a předejít tak nepříjemnému překvapení po krádeži či povodni. Některé věci jsou nenahraditelné, je však lepší dostat alespoň peníze, než mít jen oči pro pláč.

Rizika pojištění domácnosti

Před samotným uzavřením zvažte, jaká rizika chcete pojistit. Pojišťovny totiž opět nabízejí určité „balíčky" pojištění, ve kterých jsou již předvolená určitá rizika. Je tedy nutné projít tyto balíčky, zjistit jaká rizika obsahují a nenechat si vnutit něco, co nepotřebujete. Nebudete např. pojišťovat dům proti riziku vloupání, když bydlíte naproti policejní stanici.

Všeobecně se lze pojistit proti škodám způsobeným vodou z vodovodního řadu a povodní, úderem blesku, požárem, krádeží vloupáním, loupeží či vichřicí apod. (vše je uvedeno v pojistných podmínkách).

Jaké věci lze pojistit

Nejčastěji se pojišťuje zařízení domácnosti - pračka, myčka, lednička, výpočetní technika, starožitnosti, kuchyňské přístroje - příslušenství a stavební součásti (tapety, kuchyňská linka či podlaha).

Kolik budete platit při pojištění domácnosti

Výše pojistného závisí zejména na hodnotě zařízení domácnosti a velikosti obytné plochy. Dalšími faktory jsou: lokalita, velikost plnění (zda v časových či nových cenách), výše sjednané spoluúčasti a rozsah pojištění.

Výši pojistného plnění si můžete zvolit sami, nebo můžete využít služby pojišťovny, která Vám odhad vyhotoví.

Pojistné podmínky

Musíme si přiznat, že nikoho z nás nebaví číst pojistné podmínky. Jsou psány tak malým písmem, že to je snad až psychologický tah. Je však nutné do nich nahlédnout a zjistit si výluky z pojištění.

Co se týče pojištění majetku, můžete si být jisti, že Vám nebude pojišťovna plnit v případě, že dům či domácnost bude poničen v důsledku války, či teroristického útoku. Toto jsou výluky, které nám přijdou spíše nereálné. Důležité je však projít si i ostatní důvody a nebýt pak překvapeni, když Vám pojišťovna sdělí, že Vám nic nevyplatí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16710 (novesluzby.cz#20076)


Přidat komentář