Pojištění, hypotéky, spoření - okres Příbram a okolí

Pojištění představují možnost jak omezit různá rizika v našem životě. Může to být pojištění se spořením, pojištění životní, neživotní nebo pojištění, které nám pomůže při nemožnosti platit hypotéku.

Nabídka pojištění, pojišťovací poradce okres Příbram

Druhů** pojištění** je celá řada. Základní rozdělení je však na dva druhy. A to na** životní** a neživotní pojištění. V některých pojišťovnách si můžete sjednat pouze jeden základní druh. V pojišťovnách, které mají kompozitní nebo také univerzální nabídku, pak můžete sjednat jakékoli pojištění, které potřebujete. Ale nejvýhodnější je sjednat si pojištění nebo třeba i hypotéku u nezávislého poradce. Výhodné je to v tom, že nezávislý poradce přijde k vám domů, v termínu, který je pro vás výhodný.

Pojištění

Co je životní pojištění?

Jde o pojištění, které je sjednáváno na riziko dožití a smrti. Všechna ostatní pojištění jsou navíc. Pak se často jedná spíše o pojištění smíšené. Přesto, pokud je životní pojištění správně nastaveno, pak ho je možné využít i u daňových odpisů.** **

Pojištění pro případ smrti Příbram

Toto pojištění kryje jen riziko smrti. To znamená, že pojistná událost je** smrt pojištěného**. Dojde-li opravdu k úmrtí pojištěné osoby, pak pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku určené osobě. Pojištění pro případ smrti je vlastně taková krycí pojistka. Sjednává se často u lidí, kteří jsou hlavními živiteli rodiny a pokud by se jim něco stalo, pak by se rodině velmi snížil životní standart. Pojistná částka se většinou stanovuje podle předpokládané životní situace. Kromě toho je pojištění pro případ smrti sjednáváno i na přání věřitele. To znamená, že máte půjčku nebo hypotéku a banka si vyžádá tento typ pojištění pro případ smrti a pojistná částka je napsána až do plného doplacení půjčky či hypotéky na banku, tedy věřitele. Toto životní pojištění může mít název i úvěrové. Dále je pojištění pro případ úmrtí sjednáváno na uhrazení nákladů s pohřbem. Často si toto pojištění sjednávají osamocení lidé, nebo ti, jež nechtějí zatěžovat své blízké ani po smrti. Toto životní pojištění nese někdy přízvisko rizikové.

Pojištění pro případ dožití Příbram

Toto pojištění kryje riziko dožití. Myslíte si, že dožití není žádným rizikem? Pojišťovny to však vidí jinak. Jejich teorie říká, že pojištění pro případ dožití kryje určité rizikové období, které teprve nastane. Většinou je myšleno období, kdy již nebudete dosahovat dostatečných příjmů. Jde tedy o období důchodové, ale může jít i o období, kdy vaše děti nastoupí na studia, která jsou velkou finanční zátěží rodiny. Pojištění pro případ dožití se však většinou sjednává jako rozšířené a jeho součástí bývá připojištění dalších rizik. Sem patří i důchodové pojištění.

Smíšené životní pojištění Příbram

Toto pojištění zahrnuje obě rizika. Tedy riziko pro případ smrti i dožití. Zde je výhoda v tom, že pokud pojištěný zemře dříve, než se dožije stanoveného věku, pak je pojistná částka vyplacena určené osobě. Existuje celá řada modifikací tohoto pojištění. Každá pojišťovna nabízí vlastní produkty. Může to být například investiční pojištění, kdy klient část ze zaplaceného pojištění nechá investovat a na výsledcích investice závisí výše pojistného plnění, které mu nebo určené osobě pojišťovna vyplatí.

Co je neživotní pojištění?

Jde vlastně o pojištění majetku. Zahrnuje zejména pojištění nemovitostí a domácností a pojistky pro vlastníky motorových vozidel, které se dělí na pojištění povinné ze zákona, a pojištění smluvní, čili havarijní pojištění. Patří sem také pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobíte někomu dalšímu a cestovní pojištění. Současná nabídka v oblasti neživotního pojištění je velmi rozmanitá a vy tak máte možnost nechat si připravit pojistku takzvaně na míru.Spoření

Pojištění nemovitosti okres Příbram

Jde o pojištění budov, bytů, pozemků, které chrání tyto nemovitosti před živelnými pohromami, vykradením, vandalismem a také lidskou nepozorností. Také toto pojištění má řadu připojištění. Zásluhou toho si můžete nechat připojistit nebytové prostory, garáž, rekreační chatu nebo například bazén. Stavbu je také možné pojistit již při její výstavbě.

Pojištění domácnosti okres Příbram

Tato pojistka se vztahuje na vybavení domácnosti, které je umístěno v bytě nebo v místnostech trvale užívaných pojistníkem. Pojištěni domácnosti je nabízeno v základní, standardní a nadstandardní verzi. Výběr pojištění záleží na vybavení domácnosti a na zabezpečení. Pokud tedy chcete pojištění s co nejvyšším krytím, pak vám nezbude než investovat do bezpečnostních zámků, oken a celkově do zabezpečení.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Příbram

Jinak také povinné ručení, má povinnost uzavřít každý majitel motorového vozidla. Povinné ručení kryje škody, které způsobíte ostatním. Pojišťovny nabízejí různé bonusy pro řidiče, kteří jezdí bez nehod.

Havarijní pojištění, krytí škod způsobených vozidlem

Havarijní pojištění kryje škody, které způsobíte vlastnímu vozidlu. Většinou se uzavírá u nových a novějších vozidel. Pojistné se odvíjí od věku vozidla. To znamená, že s poklesem ceny vozidla by měla klesat i cena pojištění.

Cestovní pojištění při výjezdu do zahraničí

Sjednává se pro výjezd do zahraničí. Lze ho uzavírat pro cesty turistické i pracovní, jednotlivé i opakované, avšak pouze na dobu jednoho roku. Pak je nutné uzavřít další smlouvu. Cestovní pojištění kryje především rizika spojená s onemocněním, úrazem či smrtí pojištěného na cestách. Je zde možné i připojištění ztráty a krádeže zavazadel. Součástí cestovního pojištění je i asistenční služba, která poskytuje služby 24 hodin denně.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Dělí se na pojištění soukromé a na pojištění škody způsobené zaměstnavateli. V případě soukromého pojištění se vztahuje také na osoby, které žijí společně s pojištěným v domácnosti. Toto pojištění se liší podle pojišťovny, která ho nabízí. Je třeba si pečlivě přečíst veškeré podmínky smlouvy.

Hypoteční úvěry okres PříbramHypotéka

Pomáhají každému, kdo chce bydlet ve vlastním bytě či domě. Banky se předhání nabídkami. Co však je vlastně hypoteční úvěr a co pro vás hypotéka znamená? Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení je zajištěno** zástavním právem k nemovitosti,** a to i rozestavěné. Za hypoteční, se úvěr považuje dnem vstoupení zástavy v platnost. Hypoteční úvěry se dělí na** účelové hypotéky**, které jsou vázány na stavbu nebo koupi nemovitosti a na americké hypotéky, které jsou na cokoli, ale jsou jištěny zástavou. Americké hypotéky se často využívají v případě konsolidací půjček.

Spoření možnosti

Možností spoření je celá řada. Mezi nejužívanější patří stavební spoření. Stát toto spoření podporuje formou dotací. Dnes je dobré zvážit jaké stavební spoření pořídit. Od určité naspořené částky lze totiž požádat o stavební úvěr a nově je také možná kombinace s hypotékou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16792 (novesluzby.cz#23429)


Přidat komentář