Pojištění do zahraničí

Chystáte se v nejbližší době odcestovat mimo Českou republiku na dovolenou nebo jen na pracovní cestu, na kterou Vás vyslal váš zaměstnavatel? S každou cestou jste vystaveni jistému riziku a je jen na Vás, jestli se ho chcete vystavit nebo ne.

Co takhle využít cestovního pojištění?

Proč využít i další pojištění? Kde se můžete informovat o výhodném pojištění? A pro koho je takovéto pojištění vhodné? Pokud uvažujete o cestovním pojištění a nevíte, jak vybrat, čtěte dále.

Dostupnost pojišťovny

Snadná dosažitelnost je jedním z významných ukazatelů, které ovlivňují úspěch na pojistném trhu. Kvalitní pojišťovna jde cestou tzv. multidistribuční strategie, to znamená, že své produkty a služby nabízí nejen ve své vlastní obchodní síti, ale i v další obchodní síti prostřednictvím:

  • profesionálních zprostředkovatelů,
  • externích obchodních partnerů
  • významných makléřských a poradenských firem
  • cestovních kanceláří
  • leasingových společností

Své služby dobrá pojišťovna nabízí také prostřednictvím internetu

kde lze dnes snadno a rychle uzavřít například cestovní pojištění nebo nahlásit pojistnou událost. Komunikace klienta s pojišťovnou se tak podstatně zrychlí a zjednoduší, klienti ušetří čas i peníze.

Pojistit – ANO či NE?

Určitě jste se setkali s otázkou při cestě do zahraničí, zda se pojistit nebo ne. Odpověď na tuto otázku je jednoznačná. Nejvíce záleží na tom, zda hodláte cestovat do země Evropské unie, kde by Vám měla být poskytnuto lékařské ošetření bez pojištění zdarma. Je jen na Vás, zda se chcete spolehnout na to, že budete případně ošetřeni. V takovém případě Vás to, ale nezbavuje rizik a v neposlední řadě se Vám to může hodně prodražit.

Pokud budete potřebovat lékařskou pomoc, tak v mnoha zemích Evropské unie

ale i ve světě si zaplatíte poplatky za spoluúčast při lékařském ošetření. Dále veřejné pojištění nepokryje náklady spojené s případným převozem pacienta nebo jeho ostatků do rodné země a nezajišťuje ani asistenční služby, které uzavřením cestovního pojištění získáte.

Upraven výňatek ze zdroje: Principy pojištění a pojišťovnictví / 2. vyd.

Mnoho z cestovních pojištění poskytuje také pojištění léčebných výloh

spojených s Vaším ošetřením nebo hospitalizací v nemocnici. Krom tohoto pojištění se objevují často pojištění proti terorismu, dále rizikové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a pojištění stornování cesty, pojištění zpoždění zavazadel anebo pojištění zpoždění letadla.

Před uzavřením cestovního pojištění

V každém takovém výše uvedeném případě, je důležité si před uzavřením promyslet na co všechno si přejete být pojištěni a jaké aktivity hodláte vykonávat v zahraničí v době pobytu. A pokud Vám pojištění nedokáže zajistit tu nebo onu aktivitu, tak je možné v některých případech zřídit připojištění k původnímu nebo novému cestovnímu pojištění.

Každoročně přibývá českých turistů

kteří dávají přednost daleké exotice před jistotou Středomoří. S odletem do dalekých zemí však před cestovateli vyvstává otázka, jak se nejlépe pojistit? Vybrat nejvhodnější pojištění do exotických destinací mnohdy může připomínat hledání trenéra lyžařů, když hledá neuniverzálnější vosk na skluznici. Péče věnovaná výběru pojištění se však může několikrát vrátit.

Cena cestovního pojištění

Jako každé pojištění i do tohoto pojištění se promítá mnoho faktorů, které ovlivňují cenu pojištění. Jde o uvedená rizika, délku pojištění, věk pojištěnce, způsob sjednání, cílovou cestu, pojistné limity, zdravotní pojišťovnu, u které je klient pojištěn a o mnoho dalších faktorů. Věk pojištěnce hraje nejdůležitější roli v případě dítěte mladšího 14 let, neboť pojištění bývá zahrnuto v ceně pro rodiče. Do 18 let bývá velmi výhodné pojištění a starší osoby mají již sazby o mnoho vyšší.** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16701 (novesluzby.cz#20006)


Přidat komentář