Platební karty - debetní, kreditní, embosovaná

Platební karta – věc kterou běžně používáme a bez které by si někteří z nás nemohli již představit každodenní život. Kolik toho ale o platebních kartách víte, ať již z jejich historie, fungování či možností využití?

Kdy byla použita první platební karta

První bankovní karta byla použita v roce 1951 v USA. V České republice začaly být platební karty přijímány až mnohem později, přestože první krůček k akceptaci karet byl učiněn již v roce 1968, kdy začala CK Čedok akceptovat karty Diners Club. Jednalo se o charge kartu (bude vysvětleno dále) pro členy Diners Club, používanou pro bezhotovostní placení ve smluvních restauracích, hotelech apod.

První opravdová bankovní karta začala být vydávána Českou a Slovenskou státní spořitelnou ke sporožirovým účtům v roce 1989. V roce 1990 začala Živnostenská banka vydávat k devizovým účtům VISA karty a v roce 1991 bylo založeno Mezibankovní sdružení pro platební karty, které mělo pomoci vybudovat společný systém platebních karet. Od té doby se již technologie karet posunula o mnoho vpřed a dnes je již standardem obdržet ke každému běžnému účtu platební kartu.

Jaké existují typy platebních karet

Karty lze všeobecně dělit dle různých hledisek. Základním hlediskem je dělení karet na bankovní a nebankovní. Bankovní (jinak nazývané platební) lze dále dělit dle způsobu zúčtování transakcí na kreditní, debetní a charge karty. Dále je možné karty dělit podle použitelnosti karty na domácí či mezinárodní nebo dle způsobu záznamu na kartě atd.

Bankovní a nebankovní karty

Karty všeobecně mohou sloužit k identifikaci držitele, úhradě zboží či služeb, k výběru peněz či k autorizaci ke vstupu. Bankovní karta je karta vydaná bankovní institucí, která primárně slouží k provádění finančních transakcí. Nebankovní karty naopak slouží zejména k identifikaci, k umožnění přístupu, může se jednat o věrnostní kartu či o elektronickou peněženku. Dále se již budeme zabývat pouze bankovními kartami.

Využití platebních karet

Bankovní karty využívá většina jejich majitelů k výběrům hotovosti z bankomatů či k platbám u obchodníků. Jejich využití je však o trochu širší. Můžete si s jejich pomocí zjistit v bankomatu zůstatek Vašeho účtu či zaplatit účet za mobilní telefon. Díky kartě lze také provádět platby po internetu, které však nejsou stále adekvátně zabezpečené. Vždy je nejlepší informovat se u konkrétní banky, jakým způsobem můžete kartu využívat (a za jaké poplatky).

Rozdělení platebních karet podle způsobu zúčtování transakcí

Debetní karta je nejčastěji používaným typem karty. Jedná se kartu vydávanou k běžnému účtu, která slouží k výběrům z bankomatů či platbám u obchodníků. Platby jsou účtovány neprodleně po té, co banka obdrží potvrzení o jejich provedení. Klient může vybrat pouze tolik peněz, kolik má na účtu. Jedinou výjimkou je situace, kdy má kontokorentní účet (tzv. povolené přečerpání), pak může jít i „do mínusu".

Kreditní karta je vydávána k úvěrovým účtům a slouží k nákupům „na dluh". Lze s ní opět platit u obchodníku či vybírat z bankomatu, tentokrát jsou však některé činnosti spojeny s nemalými poplatky, zejména pak s úroky z vypůjčené částky. Klient zde však může využít bezúročné období a své náklady podstatně snížit.

Charge karta je obdobou debetní karty. Držiteli této karty nejsou peníze z účtu odečteny okamžitě, ale až s odstupem času. Klient provádí úhradu peněz např. dle měsíčního výpisu, který mu zašle vydavatel karty. Za vypůjčenou částku však narozdíl od kreditní karty neplatí žádný úrok.

Rozdělení podle rozsahu použitelnosti platební karty

Zde se jedná zejména o rozdělení na karty použitelné v rámci jednoho státu či karty použité** mezinárodně**. Je dobré se před výjezdem do ciziny informovat, zda Vaši kartu můžete použít i mimo území České republiky.

Rozdělení podle způsobu provedení platební karty

Takto lze dělit karty na embosované a elektronické. V dnešní době se stává běžnou kartou embosovaná, často Vám však může být nabídnuta i karta neembosovaná.

Elektronická karta

Jedná se o platební kartu, díky které lze vybírat z účtu pomocí bankomatu a platit u obchodníků, kteří vlastní elektronický platební terminál. Tyto karty jsou nejčastěji vydávány k účtům zdarma.

Embosovaná karta

Karta, na níž jsou identifikační údaje (číslo karty, jméno vlastníka účtu apod.) uvedeny reliéfním písmem. Tyto údaje tedy z karty „vystupují". Embosované karty mají širší využití než elektronické, jelikož díky nim lze nakupovat jak u obchodníků, kteří vlastní elektronický termínál, tak i u těch, kteří jej nemají. Pro její snímání stačí, aby měl obchodník imprinter (tzv. žehličku), který otiskne všechny údaje vyražené na kartě. Vy pak svým podpisem tyto údaje potvrdíte.

Rozdělení podle druhu záznamu na platební kartě

Jak se vyvíjí technologie, vyvíjí se i způsoby, kterými jsou karty vyráběny. Historicky nejstarší jsou karty s** reliéfním záznamem** (pro jejich snímání je nutný imprinter), dalším způsobem provedení jsou karty s magnetickým záznamem či čipové karty. Ještě existují i laserové karty, které jsou příkladem technologie, jež nenašla širší uplatnění kvůli vysokým nákladům.

Často se můžete setkat s tím, že karty využívají různé technologie najednou (tzv. hybridní karty). Již i banky v České republice často používají embosované čipové karty, spolu s magnetickým proužkem, které pak lze použít na všech platebních místech.

Karty s magnetickým záznamem

Tyto karty lze použít jak pro placení u obchodníků, tak pro výběry z bankomatů. Při veškerých transakcích je nutné zadávat PIN (personal identification number). V magnetickém proužku, který se nachází na zadní straně karty, jsou pak zakódovány identifikační údaje, potřebné pro provedení transakce (číslo účtu, číslo karty, jméno majitele účtu apod.)

Karty čipové

Tyto karty používají jako záznamové médium čip, který má větší kapacitu než magnetický proužek. Tento čip pak nese všechny potřebné informace pro identifikaci klienta. Tyto typy karet jsou všeobecně považovány za bezpečnější proti zneužití než magnetické.

Jaké jsou ochranné prvky platebních karet

Mezi ochranné prvky karet primárně patří identifikační prvky majitele karty. Dalšími prvky jsou pak ty, které zajišťují kartu proti jejímu zneužití. Na Vaší kartě můžete např. najít hologram, což je trojrozměrný obraz, který se mění pohybem karty. Dále se zde nachází podpisový proužek, na který byste měli uvést svůj podpis (mnoho klientů kartu podepsanou nemá, což je chyba - obchodník je povinen porovnat podpis na kartě s podisem na účtence). Dalším ochranným prvkem je zvláštní kód karty či ochranné prvky viditelné pouze v UV světle.

Kdo platební karty vydává

Jistě jste si všimli, že karta je buď VISA, Eurocard MasterCard či Maestro. Tyto názvy jsou názvy společností, které karty vydávají. Dále mohou karty vydávat i společnosti American Express, již zmíněný Diners Club či Japan Credit Bureau.

Výhody platebních karet

Jaké výhody Vám mohou platební karty přinést? Určitě zjednodušení a urychlení platebních transakcí. Nebudete vždy vázáni na hotovost v peněžence a nebude nutné dopředu počítat, kolik zaplatíte za každý nákup (za předpokladu dostatku peněz na účtu). Při výběru hotovosti v zahraničí Vám pak odpadne čas strávený ve směnárně, případně ušetříte na poplatcích (záleží na bance).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16727 (novesluzby.cz#20496)


Přidat komentář