Osobní účty

Většina z nás využívá osobní účet a jeho doplňké služby každodenně. V obchodech platíme kartou, telefonní účty hradíme inkasem a příkazy k úhradě vystavujeme v internetovém bankovnictví. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si následující článek.

Pořízení osobního bankovního účtu

Dokážete si ještě představit život bez osobního účtu? Většina z Vás jistě hrdinně odpoví ANO, avšak pravdou je, že jsme natolik zvyklí na pohodlí snadného ovládání účtu a na bezhotovostní peníze, že bychom jen těžko opět přivykali na kompletní hotovostní systém.

Banka – zprostředkovatel bezhotovostního styku

Jednou ze základních funkcí banky je zprostředkování bezhotovostního platebního styku. Tuto funkci banka plní tím, že vede účty (ať již osobní či podnikové) svým klientům a zajišťuje pohyb bezhotovostních peněz mezi těmito účty i účty klientů jiných bankovních institucí.

Osobní účty pro studenty, důchodce, VIP účty

Základním článkem bezhotovostního platebního styku je právě účet. V tomto článku budeme hovořit o běžné osobním účtu, avšak existují i další typy účtů jako např. spořící, vkladové, úvěrové apod. Běžný osobní účet je tedy zřízen pro fyzickou osobu na její jménu a slouží zejména k zprostředkování bezhotovostních plateb.

Banky dnes rozlišují klientelu a nabízí osobní účty zvlášť dětem, studentům, lidem v produktivním věku, v důchodovém věku či VIP účty. Ať patříte do jakékoliv skupiny, můžete Váš běžný účet využít nejen k ukládání peněz (což by bylo velmi neefektivní), ale zejména k jejich použití při bezhotovostních platbách.

Nástroje bezhotovostního platebního styku

K uskutečnění plateb** bezhotovostního platebního styku** se používají dva základní typy nástrojů, které mohou mít více podob. Jedná se o příkaz k úhradě a inkaso.

Příkaz k úhradě

Příkaz k úhradě je pravděpodobně nejčastěji používaným nástrojem bezhotovostního platebního styku. Jedná se o nástroj, kterým Vy jako výstavce přikazujete uhradit určitou částku z Vašeho účtu na účet příjemce. Příkaz k úhradě může existovat v následujících formách:

  • Jednorázový příkaz k úhradě – jednorázově si přejete uhradit předem známou částku na účet příjemce.
  • Trvalý příkaz k úhradě – pravidelně (např. každý měsíc) si přejete uhradit předem známou částku na účet příjemce. Zde se může jednat např. o platby pojištění či určitého spoření.
  • Hromadný příkaz k úhradě – úhrada předem známé částky několika příjemcům pomocí jednoho – hromadného – příkazu k úhradě.

Inkaso - příkaz bance ke stržení peněz

Druhým nástrojem je inkaso, které je tak trochu opakem příkazu k úhradě. Zde totiž dáváte příkaz bance, aby jinému subjektu strhla z účtu peníze a připsala je na Váš (tzn. dáváte příkaz k inkasu). Avšak běžně se spíše setkáte s opakem, tzn. že Vy jste ten, komu jsou peníze strhávány na příkaz někoho jiného.

Aby Vám někdo mohl pomocí inkasa strhávat peníze z účtu, musíte Vy jako plátce na svém účtu zřídit povolení k inkasu a zadat maximální částku, kterou lze tímto způsobem strhnout. Takto probíhají platby za služby, jejichž cena není předem známa, jako např. vyúčtování za telefon, spotřebu elektřiny apod.

Jaké jsou typy osobních účtů

V dnešní době si banky nemohou dovolit nabízet stejný typ účtu veškeré klientele. Z důvodu veliké konkurence a snahy zaujmout co největší počet potenciálních zákazníků, se banky rozhodly nabízet osobní účty každé skupině zákazníků zvlášť.

Dětské účty, spravování účtu rodiči

Základním znakem, který odlišuje** dětské účty** od ostatních je to, že majitelem účtu je sice dítě, ale rodič (resp. zákonný zástupce) je ten, kdo peníze spravuje. Dítě tedy má přístup k penězům až ve chvíli, kdy tak rodič stanoví. Tyto typy účtů jsou využívány spíše ke spoření či k učení dětí, jak hospodařit s vlastními financemi. Jedná se o účty zvýhodněné, u kterých je velmi málo služeb zpoplatněných.

Studentské účty, zvýhodněné poplatky

V případě, že dítě dospěje do určitého věku, banka změní jeho účet automaticky na studentský (většinou v 16 letech). Do 18 let stále mohou zákonní zástupci zasahovat do studentovo hospodaření, avšak od 18 let již může majitel účtu hospodařit samostatně. Tyto účty lze zřizovat cca do 26 let věku (záleží na bance) a mají často velmi zvýhodněné poplatky za služby (např. žádný nebo velmi nízký poplatek za vedení účtu).

Klasické bankovní účty, běžné účty

Klasické účty jsou pak ty účty, které nejsou nikterak zvýhodněné (nelze však říci, že jsou nevýhodné) a které má založené největší část populace. Jsou to účty, které je možné zřídit od 18 let (u některých bank i od 15 let) a majitel má právo disponovat s veškerými finančními prostředky.

Součásti osobního účtu

Vzhledem k velké konkurenci v bankovním sektoru se finanční instituce začaly předhánět v tom, která nabídne lepší doplňkové služby k osobním účtům. Jednou ze základních je platební karta, elektronické bankovnictví, možnost přečerpání (tzn. kontokorent) či mobilní bankovnictví apod.

Platební karta

Bez platební karty by snad účet ani nebyl účtem. Můžete s ní vybírat peníze z bankomatu, platit u obchodníků, používat ji k platbám po internetu apod. Zde je důležité promyslet si, na co ji budete používat a zda Vám bude vyhovovat karta nabízená bankou (např. pokud plánujete cesty do zahraničí, aby se jednalo o kartu mezinárodně uznávanou).

Internetové bankovnictví

Nedílnou součástí osobního účtu je i internetové bankovnictví. Snadné ovládání účtu z webového rozhraní velmi usnadňuje veškeré platby - např. chcete-li vystavit příkaz k úhradě, může to být otázka 2 minut. Internetové bankovnictví je dokonale zabezpečeno a veškeré příkazy ověřovány SMS zprávami, takže se nemusíte obávat o zneužití. V nabídce bank je samozřejmě i mobilní bankovnictví či telefonní bankovnictví.

Kontokorent, povolené přečerpání účtu

Kontokorent, neboli povolené přečerpání účtu je další službou, kterou je možné zřídit k osobnímu účtu. Jedná se o situaci, kdy Vám banka povolí dostat se s penězi „do mínusu“ a přečerpat tedy kladný zůstatek na účtu. Ve chvíli, kdy účet přečerpáte, získáváte úvěr a přičítají se Vám záporné úroky. Úvěr pak splatíte ve chvíli, kdy Vám na účet přijdou peníze.

Poplatky, poplatky, poplatky

Bohužel nevýhodou každého osobního účtu jsou poplatky, které platíme za jeho vedení, vystavování příkazů či při vybírání peněz. Před zvolením konkrétní banky, u které si přejete založit účet, je vhodné zvážit jaké doplňkové služby budete u daného účtu využívat a až poté přejít ke srovnávání těch poplatků, které se Vás opravdu týkají. Tak jste schopni reálně zhodnotit, jaké náklady pro Vás bude účet představovat.

Jak založit osobní účet

V případě, že potřebujete založit osobní účet, není nic jednoduššího než zajít do banky, kterou si zvolíte a vzít si s sebou občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (např. pas), případně jiné doklady, které banka požaduje. Vždy je důležité zkontrolovat si předem požadavky banky na webových stránkách a dát si pozor na doklady či podmínky spojené se založením určitého typu účtu (např. u studentských účtů je nutné potvrzení o studiu, u dětských účtů přítomnost zákonného zástupce dítěte apod.)

Dále také nezapomeňte na to, že ve většině bank trvají při založení účtu na počátečním vkladu (cca 200-500 Kč). V dnešní internetové době je také možné založit si účet on-line, avšak zde je nutné uvědomit si, zda je to pro Vás jednodušší. Bance totiž vždy musíte dodat kopie důležitých dokladů či určité podepsané formuláře, takže je buď musíte zaslat Vy osobně, nebo očekávat návštěvu pracovníka pro jejich předání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16752 (novesluzby.cz#21969)


Přidat komentář