Osobní bankrot a insolvenční poradenství - Praha

Dostali jste se do nepříjemné finanční situace a nevíte jak z ní ven? Hledáte způsob, jak se zbavit dluhů a začít konečně normálně žít? Slyšeli jste již o osobním bankrotu, ale nevíte přesně, co tento pojem znamená?

Osobní bankrot a insolvenční poradenství - Praha

Do špatné a tíživé finanční situace se může dostat opravdu každý. Někdo ztratil zaměstnání, přitom musí živit početnou rodinu, jinému zemřel živitel rodiny a z jeho příjmu sotva zaplatí nájem na byt, někdo se do špatné finanční situace dostal svou nerozvážností, hloupostí a důvěřivostí. Příběhů, kdy si lidé nabrali mnoho půjček, úvěrů, a různých zbytečných věcí na splátky, které pak již nebyli schopni splácet, je nepřeberné množství. Každý by si měl zasloužit druhou šanci, pokud o ni tedy stojí, a pokud je schopný zatnout zuby a dostát svých závazků. Oddlužení může být pro člověka vysvobozením, ovšem i toto stojí značné úsilí a snahu dotáhnout svůj záměr do zdárného konce, aby si mohl opět začít užívat života, koupit svým dětem po letech něco pěkného, konečně vyrazit na dovolenou do hor, apod. Nečekejte, že se za Vás špatná finanční situace vyřeší sama. Začněte situaci řešit, dokud je to ještě možné. Neponechávejte nic náhodě a nespoléhejte na to, že se přece všechno časem vyřeší samo. Problémy s financemi se rozhodně sami nevyřeší. Obraťte se na specializovaného poradce.

Co je to osobní bankrot?

Osobním bankrotem se rozumí oddlužení fyzických osob. Pokud jste o někom slyšeli, že chce vyhlásit nebo vyhlásil osobní bankrot, je tím myšleno, že má v plánu podat, nebo že již podal žádost o řešení úpadku a oddlužení. Osobní bankrot řeší v České republice insolvenční zákon, který umožňuje lidem, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků nebo půjček, začít od znova, s čistým štítem. Dlužník se může svých dluhů zbavit dvěma způsoby. Prvním z nich je možnost prodat všechen svůj majetek, druhý způsob je žít 5 let ze životního minima.

Vyhlášení osobního bankrotu Praha

Tento pojem není v České republice bohužel ničím ojedinělým. Stále více lidí se dostává do finančních problémů, ať vlastí vinou nebo tím, že se nezaviněně dostali do špatné životní situace, ze které neví, jak ven. Naše republika myslí na všechny. Obdobná právní úprava, jako u nás, platí i ve většině vyspělých zemí. Např. se s ní můžeme setkat v USA, v Německu nebo ve Velké Británii. Dlužníci si většinou vybírají možnost oddlužení splátkového režimu a přistupují na to, žít z životního minima po dobu 5 let. Při oddlužení je dlužník povinen pracovat a žádným způsobem se nevyhýbat práci, jinak mu hrozí za jeho nečinnost konkurz. Stejně tak je povinen zpeněžit všechny dary a dědictví a tuto částku předat nezajištěným věřitelům. Osobní bankrot je příležitost pro neúměrně zadlužené lidi, jak se zbavit svých dluhů a opět zahájit plnohodnotný život.

Insolvenční zákon a oddlužení Praha

Insolvenční zákon vstoupil v platnost dne 1. ledna 2008 a nahradil tak dosavadní úpravu této problematiky, která byla obsažená v zákoně č. 328/1991 Sb., tedy zákon o konkurzu a vyrovnání. Co stojí za pozornost je skutečnost, že insolvenční zákon upravuje i tzv. osobní bankrot, neboli oddlužení. Jde o možný způsob řešení úpadku dlužníka, který je nepodnikatelem, tedy fyzickou osobou, která se do úpadku nedostala v důsledku své podnikatelské činnosti. Oddlužením se dá tedy řešit situace dlužníka, kdy dojde ke sjednocení dlužníkových dluhů a k uspokojení věřitelů dochází podle toho, zda je jejich pohledávka zajištěna nebo ne. Věřitelé, jejichž pohledávky zajištěny byli, jsou spokojeni úplně, a věřitelé, jejichž pohledávka zajištěna není, jsou uspokojení do jimi schválené výše. Zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn.

prázdná peněženka

Jaké jsou způsoby oddlužení?

Existují dva zákonem upravené způsoby oddlužení. Prvním z nich je zpeněžení majetkové podstaty, tím druhým je plnění splátkového kalendáře. Prvním způsobem se rozumí prodej majetku, který dlužník nabyl do okamžiku, kdy soud povolil oddlužení. Oddlužení formou splátkového kalendáře nastává tak, že je dlužník povinen po dobu 5 let pravidelně, každý měsíc splácet věřitelům, jejichž pohledávky nejsou zajištěny, částku ve výši, v jaké by byly uspokojeny v případě výkonu rozhodnutí nebo exekuci přednostní pohledávky, a to v poměru podle výše jejich pohledávek. Způsob určí svým rozhodnutím insolvenční soud.

Co je insolvenční řízení?

Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo teprve hrozící úpadek a možný způsob jeho řešení. Pokud má dlužník více věřitelů a není schopné závazky vůči nim splácet, nachází se tak v úpadku. Pokud má dlužník pouze jednoho věřitele, není zde možnost postupovat podle insolventního zákona bez ohledu na výši dlužné částky. Insolvenční řízení se netýká pouze fyzických osob, ale také právnických osob. Pro tyto osoby ale platí odlišná pravidla, aby mohly do insolvence vstoupit, a jiná pravidla platí i pro průběh insolventního řízení. Obecně se insolvenčním řízením rozumí jakékoliv zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku a jeho řízení. V České republice se při insolvenčním řízení postupuje podle insolvenčního zákona.

Co je cílem insolvenčního řízení?

Insolvenční řízení je druhem občanského soudního řízení. Jeho speciální zvláštností, která jej vystihuje je skutečnost, že v sobě zahrnuje jak prvky řízení nalézacího, tak i prvky řízení vykonávacího. Aby mohlo insolvenční řízení proběhnout, není potřeba exekučního titulu, protože se v tomto případě nejedná o univerzální exekuci. Insolveční řízení se vždy týká určitých situací, které vyžadují, aby jim byly přizpůsobeny i hmotněprávní principy a procesní zásady. A co že je cílem insolventního řízení? Zcela jistě dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů, které by krizovou situaci překonalo, nebo z ní vyvodilo nezbytné důsledky. V rámci insolvenčního řízení se uplatňuje zásada: rovné podmínky pro věřitele, ale i zde v konkrétních právních úpravách existují určité výjimky, kdy určité skupiny věřitelů mají zvýhodněné postavení podle druhu pohledávek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16811 (novesluzby.cz#24127)


Přidat komentář