Osobní bankrot a insolvenční poradenství - Ostrava

Nejen mladí mají v současné době ztíženou situaci ohledně bydlení či zaměstnání. I starší se mnohdy potýkají s nedostatkem ve všech směrech. Je-li zaměstnání a pravidelný příjem, je tzv. hej. Nakupujeme, bereme si úvěry apod.

Situace se však může rázem změnit. V současné době totiž nelze hovořit moc o jistotě. Dříve bylo výjimkou, že jedinec během svého produktivního věku vyměnil dvě a více zaměstnání. V současnosti se však jedná o pravý opak. Situace je však ještě o to horší, že vhodné práce je nedostatek, a tak je třeba se „poprat“ s nenadálým stavem událostí. A pokud se ke ztrátě zaměstnání ještě přidá neschopnost splácení půjčky, či úvěru, může se zdát život rázem černým, místo růžovým. Myslet na nejhorší však rozhodně nemusíte. Pro tyto případy je zde ještě možnost v podobě osobního bankrotu a využití odborného insolvenčního poradenství. Žadatel o oddlužení musí mít pravidelný příjem, buď mzdu ze zaměstnání nebo jiný obdobný příjem (důchod, rodičovský příspěvek, sociální dávky, příjem z darovací smlouvy apod.).

Vyhlášení osobního bankrotu Ostrava

Možnost osobního bankrotu připadá v úvahu, jste-li soukromou nepodnikající osobou. Pokud jste si současně vzali dvě, či více půjček, u kterých Vám jejich splátky nyní tzv. „přerostli“ přes hlavu a v dohledné době nevypadá Vaše situace růžově, pak se Vám nabízí řešení, o kterém jsme se již výše zmínili, tedy řešení v podobě osobního bankrotu.

Osobní bankrot možnosti

Možnosti osobního bankrotu můžete využít, pokud Vaše dluhy také nevyplývají z doby, kdy jste případně podnikali. Rozhodnete-li se pro osobní bankrot a necháte si od odborné firmy zpracovat návrh na osobní bankrot, pak můžete očekávat osvobození se od placení nemalé částky dluhů. Tato částka může dosahovat i výši 70% Vašich dluhů. Díky tomu se budete moci vyhnout případné exekuci, a jakmile splníte veškeré potřebné podmínky, tj. splatíte 30% Vašich dluhů, budete moci de facto začít „nový život“ s čistým štítem. Místo dlužníkem se stanete bezdlužnou osobou. Jak již však bylo zmíněno výše, žadatel o oddlužení musí mít pravidelný příjem, buď mzdu ze zaměstnání nebo jiný obdobný příjem (důchod, rodičovský příspěvek, sociální dávky, příjem z darovací smlouvy apod.).

Zpracovaného insolvenčního návrhu Ostrava

Jedním z prvních, zato však stěžejních kroků, které mohou vést k cíli, tj. bezdlužnosti, je podání insolvenčního návrhu. Nejedná se však jen o ledajaký dokument, který stačí v rychlosti vyplnit a podat na příslušný insolvenční soud. I malé pochybení, špatné vyplnění Vás může připravit o možnost schválení, uznání osobního bankrotu. Rozhodně je na místě nic neponechat náhodě a obrátit se na fundované odborníky, které Vám pomohou s vyplněním a podáním insolvenčního návrhu. Kromě toho, investice se Vám rozhodně vyplatí. Již výše jsme uvedli, že můžete být oproštěni o zaplacení až 70% dlužné částky. Snadno si tedy spočítáte, jak výhodné je oslovit profesionální firmu, která má zkušenosti v oblasti insolvenčního práva. Je důležité podotknout, že od podání insolvenčního návrhu již není možno provádět exekuci a že od rozhodnutí soudu nenarůstají dluhy o úroky a smluvní pokuty.

Zájem o první konzultační schůzku zdarma

Rádi byste se dozvěděli, jaké jsou Vaše možnosti? Zda ve Vašem případě je možné uvažovat o osobním bankrotu? Zda máte šanci uspět a oprostit se od placení určité dlužné částky? Pak se můžete s Vámi vybranou firmou dohodnout na nezávazné konzultační schůzce. Firmu můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo za pomoci předpřipraveného elektronického formuláře. Tam uvedete základní údaje o sobě, zda je soukromou podnikající osobou, či podnikatelem, včetně informací, u kolika subjektů máte případné finanční závazky. Firma Vás pak bude sama kontaktovat na Vámi uvedeném telefonním čísle, nebo e-mailem.

Když se dostanete do dluhů

Situace, do které jste se dostali, může pro Vás být ponaučením pro příště, tj. pro další případné zažádání o „výhodnou“ půjčku. Ne však vždy si jedinec za danou situaci může plně sám. Nemusí jít o jedince, který si půjčuje třeba na dovolenou, spotřební zboží apod. Takovému jedinci se mohlo dařit, mohl být úspěšným v zaměstnání, a tak si vzal třeba hypotéku. Jenže náhlá ztráta zaměstnání, či dlouhodobá nemoc, úraz, mu znemožnila dostat svým závazkům, které doposud řádně plnil. Ano, je třeba myslet i na zadní kolečka. Jenže jen málokdo předpokládá, že dojde právě k úrazu, dlouhodobé nemoci apod.

Podání návrhu na prohlášení konkursu Ostrava

Jste-li však podnikající osobou, pak nemůžete uvažovat o osobním bankrotu. Řešení se však nabízí, a to v podobě podání návrhu na prohlášení konkursu. Podnikání, jako takové, je velmi lákavé. Ostatně, kdo by se nechtěl osamostatnit, být vlastním pánem, těšit se ze zisku, mít vlastní zaměstnance, vyspat se dosyta apod.? Jenže podnikání není relax, je poměrně o velké dřině, a to ne jen na začátku při rozjezdu podnikání. To, že uspějete v začátcích, ještě neznamená, že se na určité příčce také udržíte a nespadnete z ní. Konkurenční tlak sílí. Do popředí se derou mladí, průbojní, kteří mají tzv. ostré lokty. A ti, kteří nejsou schopni čelit konkurenci, se mohou dostat do nemalých potíží, zvláště pokud si vzali půjčku, nemohou zaplatit zaměstnancům mzdy apod.

Konkurs – určení a podstata

Konkurs je určený pro právnické osoby a pro fyzické osoby, které podnikají. Konkurs představuje způsob, jak vyřešit úpadek. Z podnikatele, v tomto případě dlužníka, se stává tzv. úpadce.

Podání návrhu na prohlášení konkursu

Na vaši svízelnou situaci nemusíte být sami. S podáním návrhu na prohlášení konkursu Vám může pomoci profesionální firma. Pokud jste se doposud touto problematikou nezabývali, pak určitě neexperimentujte a dejte přednost zkušené firmě, před vlastním zkoušením, že „nějak“ ten návrh podáte sami.

Důležitost pečlivého vyplnění návrhu na prohlášení konkursu

Stejně, jako u návrhu na osobní bankrot, tak i u návrhu na prohlášení na konkurs, je třeba být důslednými a nic neponechat náhodě. Snadno by se mohlo stát, že Vám příslušný insolvenční soud návrh na prohlášení konkursu odmítne, či zamítne. Mnohdy se pak jedná „jen“ o nesprávnou formální náležitost, či určité nedodržení.Konec dluhů

Zpeněžení veškerého majetku a uspokojení věřitelů

Aby mohli být věřitelé uspokojeni, je třeba veškerý majetek zpeněžit. Zpeněžení probíhá za pomoci veřejné dražby, ale také prodejem mimo dražbu, či prodejem podle občanského soudního řádu o daném výkonu rozhodnutí. Na tento „krok“ je však třeba počkat, a to do doby rozhodnutí o prohlášení konkursu a současně po první schůzce všech věřitelů. Samotné zpeněžení pak činí příslušný insolvenční správce. Jakmile je konkursní řízení zrušené, majetek prodán, vše tím pro Vás končí. Je však třeba pamatovat na to, že pokud Vaše následné, budoucí příjmy budou přesahovat určitou výši, mohou věřitelé, kteří doposud nebyli uspokojeni, po Vás opětovně „žádat“ od doplacení, tj. srovnání dluhu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16807 (novesluzby.cz#24099)


Diskuze a zkušenosti

Jarmila Ben Saad | 07.01.2013 21:33
Re: Osobní bankrot a insolvenční poradenství - Ostrava dobrý den ráda bych dostala informace jak vyřešit dluhovou past jestli mohu požádat o oddlužení děkuji s pozdravem Ben Saad Jarmila

info@osobnidluhy.cz | 05.02.2013 01:31
Re: Osobní bankrot a insolvenční poradenství - Ostrava Dobry den, kontaktujte nás na info@osobnidluhy.cz


Přidat komentář