Oddlužení podnikatelů a insolvenční poradenství

Půjčit si peníze je mnohdy tak snadné, zvláště u nebankovních institucí. Mít doslova za pár hodin na pračku, sporák, ale také na auto či rozjezd podnikání, místo toho, abyste léta "škudlili", je navíc lákavé. Co však, když není na splácení?

Srovnáme-li dobu před dvaceti, třiceti lety s dobou dnešní, tak je skutečně jiná, jak tvrdí nejen naše dospívající děti. Stačí si vzpomenout na dobu, kdy jsme my byli náctiletí a co jsme měli, jaké byli naše možnosti. Dnešní mládež je společností vychovávána k tomu, že je možné mít de facto vše, a to hned. Ostatně, stačí si zapnout televizi a jen v málokterém reklamním bloku neproběhne alespoň jedna lákavá nabídka na půjčku, díky které je možné si koupit to, po čem naše srdce touží, či co zrovna nutně potřebujeme. Těmto svodům však nepodléhají jen mladí lidé, ale i my dospělí, ať už z důvodu skutečné potřebnosti, nebo chtění.

Když nezvládáte splácet dluhy

Bohužel však ne vždy je pamatováno na důsledky v případě, kdy není na splácení. A dostat se do kolotoče půjček, kdy se bere jedna půjčka, aby se předchozí půjčka splatila, může pak znamenat tzv. cestu do pekel. Jak soukromá nepodnikající osoba, tak podnikatel, se může lehce dostat do úzkých. Krajní řešení v podobě sáhnutí si na život rozhodně není tím pravým řešením. Krom toho, jen by na tento čin doplácela rodina a blízcí. Zoufat můžete, ale účinné řešení a najití opětovné cesty na „zemský povrch“ tu je a spočívá například v osobním bankrotu, oddlužení aj.

Finanční řešení pro zadlužené soukromé nepodnikající osoby

Jste soukromou nepodnikající osobou a potýkáte s dluhy, které nestíháte, respektive nejste schopni včas a řádně splácet? Máte největší obavy z toho, že je jen otázkou času, kdy za Vámi přijde exekutor? Nebo již máte exekuci, která se strhává z Vaší mzdy? Máte půjčku, či půjčky a přišli jste o zaměstnání? S obdobnými otázkami bychom mohli pokračovat. Pokud jste si na některou z nich odpověděli ano, pak se bezpochyby potýkáte nejen se stresem, ale i finančním nedostatkem, který možná řešíte další a další půjčkou. V případě soukromé nepodnikající osoby je možné řešení spočívající v konkursu, či oddlužení.

Konkurs - zpeněžení Vašeho majetku

V případě konkursu je zpeněžen Váš majetek, jako dlužníka a získaný výtěžek se pak rozdělí mezi jednotlivé věřitele. Pohledávky, které nejsou uspokojeny, však nezanikají ani po skončení konkursního řízení. To znamená, že je nutné nadále věřitelům splácet, ovšem z nabývaného majetku, a to především prostřednictvím exekučního řízení.

Oddlužení soukromé nepodnikající osoby

Oddlužení připadá v úvahu, pokud jako dlužník splňujete podmínky hrozícího úpadu, či úpadku, jako takové. Je třeba veškerým věřitelům formou jednorázové splátky, nebo ve splátkách po dobu 5 let zaplatit nejméně 30% pohledávek. Tady bychom mohli použít rčení „druhá šance se nedává“. Ovšem v případě oddlužení to možné je. Pokud totiž uhradíte oněch 30% pohledávek, pak můžete být jako dlužník od zbytku pohledávek osvobozen, tj. ušetříte 70% pohledávek. S oddlužením, stejně jako s konkursem, Vám může pomoci firma specializující se na oddlužení a poskytující finanční poradenství.

Insolvenční poradenství

V rámci insolventního poradenství je možné očekávat řadu dílčích služeb. Mezi ně patří vyhotovení podrobné analýzy Vaší současné situace, vypracování nejvhodnějšího možného řešení úpadku, vyhotovení insolvenčního návrhu, včetně podání k příslušnému insolventnímu soudu a samozřejmě poradenství, jako takové.

Oddlužení – kdo může žádat

Kdo může žádat o oddlužení? V případě oddlužení fyzické osoby může o oddlužení žádat prakticky každý jedinec, který dosáhl plnoletosti, má české občanství, vzal si minimálně dvě půjčky, respektive má minimálně dva dluhy, dva věřitele, jeho trestní rejstřík je čistý a může doložit pravidelný měsíční příjem, ať se bude jednat o mzdu, rentu, důchod apod. Je třeba však říci, že oddlužení soukromé nepodnikající osoby není možné, pokud zmíněné dluhy vzešly z případného podnikání. Také není možné oddlužení, pokud se Vaše dluhy týkají zdravotní pojišťovny, finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení.

Oddlužení podnikatelů, osob OSVČ

V případě, že jste podnikající osobou, či OSVČ, pak se nabízí možnost podání návrhu na prohlášení konkursu, a to pro platební neschopnost nebo předlužení. U návrhu je třeba dbát na to, aby splňoval veškeré potřebné náležitosti. Bohužel i malá nepozornost při vyplňování může být důvodem odmítnutí, nebo zamítnutí návrhu. Nechcete-li riskovat další nepříjemnosti, průtahy, pak je určitě vhodné se obrátit na profesionální firmu, která Vám poskytne nejen odborné konzultace, ale také zajistí vyhotovení a podání návrhu na prohlášení konkursu.

Spolupráce s firmou poskytující komplexní finanční poradenství

Rádi byste využili služeb firmy, která Vám pomůže s oddlužením? Zajímá Vás však, co Vás čeká? Jak bude spolupráce probíhat? První kontakt z Vaší strany může být telefonický, či prostřednictvím e-mailu. Získáte pak základní informace, tj. odpovědi na Vaše otázky. Po telefonickém, či emailovém kontaktu je vhodné se osobně setkat s Vámi vybranou firmou, konzultantem. Na schůzce spolu proberete situaci, která Vás tíží.

Konzultační schůzka s firmou nabízející oddlužení

Konzultační schůzka je velmi důležitá. Konzultant Vám sdělí, co vlastně oddlužení znamená, co nabízí, co Vás bude v procesu samotného oddlužení čekat. Také Vám sdělí podmínky, za jakých je možné vůbec oddlužení realizovat. Po obdržení potřebných dokumentů Vás bude informovat, zda zrovna ve Vašem případě bude oddlužení výhodné, či nikoliv. A samozřejmě tu bude pro Vás, Vaše dotazy.

Dokumenty a podklady pro konzultační schůzku

Než se vydáte na konzultační schůzku, vezměte si s sebou veškeré podklady týkající se Vašich současných dluhů, ale i Vašeho majetku. Konkrétně se pak jedná o úvěrové smlouvy, smlouvy o půjčkách, rozhodnutí soudu, pracovní smlouvu, výplatní pásky, výpisy z bankovního účtu, smlouvu o stavebním spoření, smlouvu o koupi bytu apod. V tomto případě platí, čím více, tím lépe. Tj., nevadí, když přinesete dokument, podklad, který třeba nebude využit, než, kdybyste na něco zapomněli. Pokud byste si nebyli jisti, zda to, či ono vzít s sebou, informujte se telefonicky, či e-mailem.

Vyhotovení návrhu pro oddlužení

Potřebné podklady, dokumenty jsou důležité v případě, že se následně s firmou dohodnete na vyhotovení návrhu pro oddlužení. Samotný celý průběh oddlužení bude firmou pečlivě sledována a Vy, jako klienti budete informováni, v jakém stádiu se zrovna oddlužení nachází.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16801 (novesluzby.cz#24070)


Přidat komentář