Nejvýhodnější dětské pojištění

Snažíme se své děti ochránit před každou nesnází, strastí a hrůzou světa, ale přeci jen nejsme supermani a malý nezbedové si lámou ručky, zažívají otřesy mozku nebo jiné nepříjemné nehody. Jako kompenzaci, ochranu i pro spořící účely jsou tu pojistky.

Nejvýhodnější pojištění Vašeho dítěte

Proč pojistit vlastní dítě, je otázka, kterou si žádný rozumný rodič nepoloží, protože ví, že je to nutnost. Děti jsou to nejcennější co máme tedy hlavně jejich zdraví. Jestliže si někdo pojistí dům, auto nebo chalupu – jistě nezaváhá také při pojištění vlastního dítěte.

Kdyby přeci jen někdo potřeboval důvody

 1. pro případ kompenzace v případě úrazu nebo trvalých následků
 2. finanční rezervy formou spořící složky, které podpoří vstup již dospělého do života
 3. zaopatření dítěte v případě smrti rodičů

Úrazové pojištění dětí

Dětským nehodám můžeme z části zabránit, ale neustále hlídat děti před úrazem nelze. Jsou chvíle, kdy nešťastné náhody, shody okolností nebo nepředvídatelné činy zapříčiní našemu dítěti úraz. V případě, že se jedná o nějakou odřeninu nebo vyražený zub to ještě není tak hrozné.

Vezměte však v úvahu, že si dítě zlomí ruku, zlomenina je komplikovaná a musí být 7 dní hospitalizováno, Vy tam chcete zůstat s ním - to jsou například výdaje za nemocniční poplatky. Nejhorší variantou jsou samozřejmě trvalé následky po těžkých úrazech. Jeden z rodičů musí dlouhodobě zůstat s dítětem doma, finanční prostředky na zajištění péče a pomůcek převýší rodinné rozpočty a tu chvíli pomůže úrazové pojištění...

Finanční rezervy v dospělosti

Ať se již rozhodnete po dosažení plnoletosti svému dítěti naspořené peníze dát přímo, nebo je vložit na další spořící účet, vždycky máte jistotu, že bude mít do začátku nějakou rezervu než se sám/sama dokáže zabezpečit. Ať se jedná o příspěvek na bydlení, zakoupení prvního vozu nebo školné na vysokou.

Pojištění Data Life pro děti od 0–18 let

V současné době se jedná o nejlepší produkt na trhu, který zajišťuje sportovce a děti na jakýkoliv úraz. Výhodou tohoto pojištění je zabezpečení trvalých následků na maximální částku, která je možná, a to je 1000000 Kč s progresí. To znamená 4 násobek této částky. Denní odškodné při úrazu je 1000 Kč, v případě pobytu v nemocnici získáváte dalších 1000 Kč. Částky se tedy sčítají!

V případe, že se dostane dítě do nemocnice a nemá úraz, také dostává maximální částku, a to je 1000 Kč za každý den. Například při operaci slepého střeva, což je 5 dní pobytu v nemocnici zákonný zástupce dostane 5000 Kč.

Akce je pro všechny deti od 0–18 let a zdravotní stav se nezkoumá! Dalším bonusem je, že pokud se úraz stane při daném sportu, na dovolené či za barákem, pořád platí stejné plněni.

A to vše jen za 300 Kč měsíčně. Částky u jiných pojišťoven za stejné produkty při stejném plnění jsou od 1000 Kč měsíčně a výše!

Parametry pojištění

 • Měsíční pojistné: 300 Kč
 • Denní odškodné za dobu nutnou k vyléčení úrazu: 1000 Kč
 • Hospitalizace v nemocnici od 1.dne: 1000 Kč za každý den
 • Trvalé následky: 1000000 Kč
 • Parametry pojištění se mohou lišit dle věku dítěte, tato modelová situace je pro dítě ve věku 10 let

Příklad

 • Podvrtnutí kotníku – pojistné plnění 21 dnů, při denním odškodném 1000 Kč se jedná o vyplacenou částku 21000 Kč. V případě hospitalizace 1000 Kč za každý den v nemocnici.
 • Zlomenina kosti pažní – pojistné plnění 35 dnů, při denním odškodném 1000 Kč se jedná o vyplacenou částku 35000 Kč. V případě týdenní hospitalizace v nemocnici odškodné 7000 Kč. Navíc vyplacení odškodného za trvalé následky, které určí lékař a vypočítají se z částky 1000000 Kč.

Investiční životní pojištění Lvíček 0 – 13 let

Pojištění Lvíček Generali lze sjednat pro děti ve věku 0 – 13 let s možností jeho doplnění o úrazové pojištění. Pojišťovna Generali umožňuje uzavřít toto pojištění také pro 14leté dítě, avšak bez doplňkového pojištění úrazu pro toto dítě v rámci smlouvy – v případě zájmu lze úrazové pojištění dítěte sjednat na samostatné smlouvě.

Životní pojištění Lvíček Generali vám dovoluje nepravidelně investovat mimořádné finanční prostředky pro navýšení konečné částky. Peníze z navýšených investic lze pak kdykoli čerpat formou částečného odkupu.

Lvíček chrání vaše dítě i v případě, že dojde k úmrtí pojistníka (dospělého). Za takové situace převezme placení dalšího pojistného pojišťovna Generali, bez omezení nároků na plnění z tohoto pojištění.

Parametry pojištění

 • Měsíční pojistné: 1 000 Kč
 • Denní odškodné za dobu nutnou k vyléčení úrazu: 120
 • Hospitalizace v nemocnici od 1.dne: 240 Kč za každý den
 • Maximální krytí z trvalých následků úrazu dítěte 300 000 / 1 500 000 Kč
 • Výplata při dožití dítěte – zhodnocení 4 % 206 431 Kč
 • Možnost 3 x přerušit

Příklad

 • Mladá matka – samoživitelka 32 let pro syna 7 let. Navíc si tím zajistila, že v případě jejího úmrtí bude smlouva dál hrazena Generali. Dopady nepříznivých životních situací na sebe i syna eliminuje také sjednáním životního balíčku - pojištění pro případ smrti a plné invalidity. Vzhledem k věku jejího syna považuje za důležité připojistit jej pro případ úrazu. Výši pojistného zvolila tak, aby ji příliš nezatěžovalo s tím, že pokud se jí v budoucnosti naskytne možnost, vloží na smlouvu jednorázově i mimořádné pojistné.
 • Délka pojištění je 11 let. Pojistná částka pro případ matčiny smrti jen 100 000 Kč. Pojistná částka pro případ plné matčiny invalidity je 100 000 Kč/ den. Pojistná částka trvalých následků je 100 0000 Kč max. krytí z trvalých následků úrazu syna je 500 000 Kč. Pokud bude mít syn zlomenou ruku dostane denní odškodné 40 Kč a při hospitalizaci v nemocnici 80 Kč za den. Měsíčně matka zaplatí 500 Kč. Ve 4. roce pojištění matka vložila 20 000 Kč jako mimořádný vklad. Bude mít syn v případě dožití výplatu při zhodnocení 4 % přibližně 80 000 Kč

Dětské životní pojištění Brouček pojišťovny KB

Brouček je určen dětem ve věku 0–14 let, pojištění trvá do 19 let s možností prodloužení do 26 let věku. Pojistné je možno platit pravidelně min. 300 Kč měsíčně nebo jednorázově na začátku pojištění.

Spořící varianta: nulová pojistná částka pro případ smrti pojištěného dospělého. Pojistné je investováno do fondů dle přání klienta. Na konci pojištění získá dítě kapitálovou hodnotu smlouvy se zhodnocením a podíly na zisku. Optimální pro prarodiče, kteří chtějí spořit vnoučatům.

Ochranná varianta: spoření pro dítě i pojistná ochrana v případě úmrtí nebo trvalé invalidity pojištěného dospělého. Zamýšlenou částku tak dítě dostane v každém případě.

Pojištění pro případ smrti pojištěného dospělého - okamžitá výplata 10 % pojistné částky v případě pojistné události. Od této chvíle platí pojišťovna pojistné za hlavní produkt i připojištění dítěte. 100 % pojistné částky získá dítě ve věku 19 let + kapitálovou hodnotu smlouvy na konci pojistné doby.

Pojištění pro případ plné invalidity - v případě nastalé invalidity pojištěného dospělého platí Komerční pojišťovna pojistné za hlavní produkt i sjednané připojištění dítěte. Na konci pojistné doby je vyplacena dítěti kapitálová hodnota smlouvy k datu ukončení pojištění.

Příklad

Otec 35 let sjedná Broučka v ochranné variantě pro 4 letou dceru, zvolí investici do Fondu s garantovaným zhodnocením 3 % ročně. Měsíční pojistné bude 300 Kč. Pojistná částka pro případ jeho smrti 78 080 Kč. Předpokládaná hodnota smlouvy na konci pojištění 55 531 Kč.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16749 (novesluzby.cz#21861)


Přidat komentář