Jak vypovědět životní pojištění

Dostali jste se do nepříznivé finanční situace a hledáte kde ušetřit? Nebo jste zjistili, že Vaše současné životní pojištění je natolik nevýhodné, že se Vám vyplatí jej zrušit a založit jiné? Pokud ano, v následujícím článku Vám pomůžeme s jeho výpovědí.

Životní pojištění rezervotvorné a rizikové

Všeobecně existují dva základní druhy životního pojištění, a to rizikové a rezervotvorné (tzv. se spořící složkou). U rezervotvorného jde část pojistného na krytí rizik a část na spoření. Jedná se zejména o kapitálové, investiční či důchodové pojištění.

Riziková jsou taková pojištění, u kterých se pojišťujete pouze vůči některým rizikům (úrazu, smrti apod.) a nic nespoříte. V případě ukončení takového pojištění Vám pak pojišťovna nic nevyplácí. V tomto článku se budeme zabývat výpovědí pojištění se spořící složkou, jelikož se jedná o častější případy, ale postup výpovědi se vztahuje i na riziková pojištění.

Výpověď rezervotvorného pojištění

V případě** zrušení pojištění se spořící složkou** dostanete tzv. odbytné. To se vypočítává z částky, kterou jste v průběhu let u pojišťovny naspořili (tzn. ze spořící části). V případě předčasné výpovědi tedy nikdy nemůžete dostat zpět celou částku, kterou jste do pojištění vložili.

Nejčastější důvody výpovědi životního pojištění

Výpověď nejčastěji podáte buď z důvodu nedostatku financí nebo po zjištění, že dané pojištění opravdu není to pravé a spíše na něm proděláte, než vyděláte. Může se stát, že jste kdysi uzavřeli pojištění, které se Vám teď jeví jako velmi nevýhodné a na trhu existují již daleko zajímavější. Zde je nutné si spočítat, jestli se vyplatí si toto pojištění „držet" a založit si k němu jiné - výhodnější, anebo se jej zbavit za cenu nízkého odbytného. Druhou možností je nepříznivá finanční situace, kdy nejste schopni dále platit pojistné.

Co dělat v nepříznivé finanční situaci s pojištěním

Může se stát, že přijdete o zaměstnání nebo jiné zdroje příjmu a pak se budete snažit ušetřit kdekoliv to půjde. V tom případě Vás také napadne zrušit pojištění nebo alespoň platit co nejméně. Často lze dohodnou snížení placeného pojistného na minimální částku. To však není jediným řešením, můžete pojištění tzv. zmrazit, neboli uvést do splaceného stavu. Pokud toto pojišťovna umožní, přestanete pojistné platit, ale peníze jí necháte. Ty jsou Vám vyplaceny na konci pojištění. Vše je však nutné napřed s pojišťovnu dojednat, ne jen přestat platit pojistné!

Tyto typy situací jsou ale nejčastěji řešeny výpovědí, jelikož člověk v nepříznivé finanční situaci doufá, že dostane alespoň nějakou částku zpět, i když třeba velmi nízkou.

Jakým způsobem lze životní pojištění vypovědět

Smlouvu samozřejmě musíte vypovědět písemně a zaslat ji na adresu dané pojišťovny. Výpověď stylizujte jako běžný formální dopis, ve kterém žádejte o zrušení pojistné smlouvy. Někdy je také možné využít formulářů pojišťoven, které by měly být k nalezení na jejich webových stránkách (často je ale najít nelze, můžeme se jen ptát proč).

Co musí výpověď pojištění obsahovat

Pokud tedy nevyplňujete formulář, nezapomeňte do dopisu uvést číslo pojistné smlouvy, bydliště, datum narození, případně telefonní číslo. Dále je vhodné uvést číslo účtu, na který si přejete vyplatit odbytné, datum, místo a samozřejmě podpis. Ten je nejdůležitější částí, která nesmí chybět. Některé pojišťovny požadují, aby byl ověřený notářem, jiné ne. Proto se raději informujte na infolince Vaší pojišťovny, jak při výpovědi postupovat.

Lhůta výpovědi pojištění

Další důležitou věcí je výpovědní lhůta. Tu si dobře spočítejte, a to zejména při rušení pojištění, z důvodu zakládání výhodnějšího. Jde o to, aby se Vám nestalo, že budete v jednom měsíci platit dvoje pojistné. Pojistné na starou smlouvu mustíte tožit platit až do jejího zrušení, i když podáte výpověď, a to může chvíli trvat. Výpovědní lhůta je všeobecně 6 týdnů před koncem období. Délka období se odvíjí od toho, v jaké frekvenci pojistné platíte (nejčastěji měsíčně, lze však čtvrtletně, pololetně nebo ročně). Platíte-li tedy pojistné měsíčně, zaniká pojištění na konci toho měsíce, od kterého Vás v době, ve které pojišťovna akceptovala Vaši výpověď, dělí 6 týdnů.

Příklad na lhůtu výpovědi pojištění

Například pošlete-li výpověď 25.3., daných 6 týdnů uplyne na začátku května. Tím pádem bude Vaše pojistka zrušena 31.5. (někdy je ukončení formulováno jako k prvnímu následujícího měsíce, zde tedy k 1.6.). To znamená, že měníte-li pojištění, je vhodné sjednat nové až k 1.6., jelikož pokud byste ho sjednali např. k 1.5., musíte první pojistné platit ještě v dubnu (platí se vždy dopředu) a tím pádem byste platili v daném měsíci pojistné jak na starou, tak i na novou smlouvu. Pokud si nejste jisti jestli ještě platit či ne, informujte se u pojišťovny.

Kolik dostanete zpět, když zrušíte pojistku před koncem

Zrušení pojistky před jejím koncem je samozřejmě věcí nevýhodnou. Ale člověka, který se k tomuto kroku rozhodne, zajímá spíše to, kolik mu pojišťovna vyplatí. To je však bohužel překvapení.

Ani po té, co pojišťovna akceptuje Vaši výpověď (většinou Vás informují dopisem, ve kterém Vám tento krok ještě rozmlouvají) Vám nesdělí, kolik Vám vrátí. To se dozvíte až po samotném zrušení. Všeobecně platí, že** v prvních dvou až třech letech nedostanete skoro nic**, jelikož vše jde na pokrytí různých nákladů. Také si musíte uvědomit, že část pojistného jde na krytí rizika (a tuto část Vám nikdo nevrátí) a část na spoření. Vrací se právě jen určitá část ze spořící části.

Možnosti odpočtu zaplacených příspěvků od základu daně

Pokud máte pojištění nějakou dobu založené, určitě již víte o tom, že si můžete odečíst zaplacené příspěvky od základu daně z příjmů (a to do 12 000 Kč ročně). Tento benefit má však určité podmínky a tím, že pojištění vypovíte dříve, je pravděpodobně porušíte. Jedná se zejména o to, že pojištění je založeno minimálně na 60 měsíců, vyplaceno až v 60 letech a že naspoříte určitou částku.

Při předčasné výpovědi tedy porušujete podmínky odpočtu a stát by měl nárok na vrácení částek, které jste takto ušetřili (samozřejmě za předpokladu, že jste tohoto benefitu využili).

Dodanění při zrušení pojištění

I na tento případ Zákon o dani z příjmů pamatuje a stanovuje, že v případě zrušení pojištění, u kterého byl odpočet v průběhu let uplatněn, je nutné tyto částky tzv. dodanit. Znamená to, že veškeré částky, které jste v průběhu let odečetli, zdaníte jako ostatní příjem (podrobnosti viz § 10 Zákona o daních z příjmů). Z těchto částek tedy odvedete 15% daň.

Možnosti storna smlouvy bezprostředně po uzavření

Pojišťovny nabízejí zvýhodněnou možnost storna do dvou měsíců po uzavření pojištění. V této době máte možnost podat výpověď a výpovědní lhůta je místo 6 týdnů jen 8 dnů. V těchto případech dostanete většinu zaplacených peněz zpátky. Tuto možnost nabízejí pojišťovny jako určitý způsob „odstoupení od smlouvy", v případech, kdy najednou zjistíte, že je pojištění příliš nevýhodné nebo že ho vlastně nepotřebujete.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16719 (novesluzby.cz#20259)


Přidat komentář