Insolvenční poradenství a právo - Brno a okolí

Insolvenční poradenství, oddlužení a hájení svých práv. To jsou velmi často skloňované výrazy. Advokátní služby můžeme potřebovat dřív, než se nadějeme. Je dobré vědět, na koho se můžeme obrátit.

Ačkoli si to mnohdy ani neuvědomujeme, v našem životě existuje mnoho právních úkonů, které denně provádíme. Některé jejich důsledky jsou ale natolik důležité, že je sami nezvládneme vyřešit.

V životě existují situace, kdy se nemůžeme spolehnout sami na sebe a na své všeobecné znalosti a vědomosti z oblasti práva. Pokud se totiž dostaneme do situace, kdy nad výši svého zadlužení ztrácíme kontrolu, pak je rozhodně jistější obrátit se včas na erudovaného advokáta. Málokdo z nás má asi tak vysoce odborné znalosti. Bez odborné právní pomoci tak nemáme šanci zvítězit v kterémkoliv sporu nebo životní situaci. Pojďme si přiblížit, jak můžeme vyřešit svoje zadlužení a v jakých případech se na advokátní kancelář můžeme obrátit. A protože se tato problematika může dotknout každého z nás, přiblížíme si** služby advokáta Brno** podrobněji.

Insolvenční poradenství, právo a oddlužení - Brno a okolípeníze

 

Bydlíte v oblasti Brno a okolí a potřebujete pomoc advokáta? Pak bychom Vám velice rádi jednoho z nich přestavili. Můžeme Vám doporučit advokátní kancelář Mgr.Pavel Hrtánek, která poskytuje právní služby fyzickým i právnickým osobám v rámci právního řádu ČR. Jeho specializace je insolvenční poradenství, oddlužení, právo občanské, obchodní, pracovní i rodinné. Mgr.Pavel Hrtánek Vám nabízí právní pomoc s individuálním osobním přístupem a s diskrétností, s cílem dosáhnout nejlepšího možného výsledku. Kontakt:** Mgr.Pavel Hrtánek, adresa: Ječná 1321, 621 00 Brno – Řečkovice, e-mail: hrtanek@atlas.cz, telefon: 603 223 123**

Advokát Brno - chránění zájmů klienta

Advokát je svobodné právnické povolání, které se zaměřuje na poskytování právních služeb jak fyzickým, tak právnickým osobám.ováním právních služeb se myslí například zastupování v právních řízeních před soudy, sepisování smluv a listin, poskytování právních rad, obhajoba v trestních řízeních apod. Hlavním znakem advokáta je jeho nezávislost a mlčenlivost. Advokát je povinen chránit a vymáhat práva a zájmy klienta.

Advokátní služby Brno

kalkulačka a peníze

U advokátní kanceláře můžete využít řadu služeb, které se týkají zejména oblastí jako občanské právo, obchodní, rodinné, pracovní i bytové právo, směnečné právo, trestní právo, správní právo, exekuce apod. Mezi další poskytované služby patří advokátní úschova, ověřování pravosti podpisu, poradenství nebo konzultace, rozbory právního charakteru, zastupování klientů při jednáních s protistranou, kterou mohou tvořit například i obchodní partneři při řízení před soudy. Advokáti nabízí také zastupování před správními orgány. Zejména v poslední době využívají klienti poměrně často další advokátní služby,které představuje insolvenční poradenství, právo a oddlužení. Službou advokátů je také ověřování pravosti podpisů na dokumentech sepsaných buď samotným advokátem nebo u jiných listin a dokumentů. Ověření advokátem má ekvivalentní platnost jako ověření matriky nebo notáře.

Jak zastavit narůst dluhů?

Pokud se i přes veškerou snahu nedaří dluhy splácet, je potřeba urychleně učinit příslušné kroky a zabránit dalším hrozbám nebo sankčním poplatkům od věřitelů. Jedno z řešení je např. vyhlášení osobního bankrotu. Ten na sebe můžete vyhlásit sami, ale bez pomoci advokáta se tento postup nedoporučuje. Je totiž nutné vyplnit mnoho složitých formulářů, které se v případě oddlužení musejí u soudu předkládat. Pokud nemáte v oblasti práva dostatek zkušeností, případné formální chyby mohou proces oddlužení zbytečně zastavit. Zkušený advokát rychle zahájí insolvenční řízení, čímž zabezpečí, že váš dluh nebude dále narůstat o vysoké úroky.

Insolvenční poradenství od advokátní kanceláře v Brně

Pokud se dostanete do finančních problémů, jistě si přejete, aby vaše oddlužení probíhalo pokud možno rychle a bezproblémově. Advokát vám v takovém případě pomůže s vyplněním veškerých formulářů nebo je vyplní za vás. Už tento krok je velmi důležitý. Je totiž třeba minimalizovat formální chyby. Málokdo si může být bez pomoci advokáta naprosto jistý, že podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení a návrhu na povolení oddlužení na soud proběhne naprosto v pořádku.

Jak pozastavit exekuci?

V dnešní době je pojem exekuce skloňován ve všech pádech. K exekuci dochází bohužel velice často a stejně tak často slýcháme, že se exekutor choval nevhodně. I v této oblasti vám může advokátní kancelář pomoci. Advokáti běžně řeší řadu otázek, které se týkají například vymáhání pohledávek. Na rozdíl od běžného občana advokát spolupracuje s exekutorskou komorou. Advokát ví, jak podat návrh na pozastavení exekuce, a nabízí právní pomoc a zastupování dlužníků před soudy a v exekutorském řízení.

Telefon 2: +420 530 507 457

 

Znáte svá práva? Advokátní poradna Brno

Osobní bankrot je řešení, jak se dostat z mnohdy zdrcující finanční situace, ale ne vždy to musí skončit takto. Mnoho lidí bohužel neví, jakým směrem se obrátit pro pomoc. Je totiž možné, že protistrana vůči vám postupuje v rozporu s právem. Proto je pro vás připravena možnost právní konzultace, kde se dozvíte důležité informace o vašich možnostech. Během této porady vám advokát pomůže ukázat vhodné řešení. Jako zadlužený člověk se můžete cítit zoufalý či bezmocný, ale rozhodně neztrácejte chuť svoje finanční problémy řešit.

Občanské právo - advokátní pomoc Brno

V občanském právu představuje advokátní pomoc například zastupování před soudy všech stupňů, ve věcech převodu nemovitosti, zastupování před katastrálním úřadem a další. Dále se jedná o služby sepisování smluv, poradenství ve věci vymáhání pohledávek, znalecké posudky, pomoc při řešení náhrady škod nebo řešení převodů práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu.

Obchodní právo - zastoupení advokátem BrnoKladívko a váhy

Obchodní právo se týká každého uzavřeného obchodu, tedy například i nákupu ve vašem hypermarketu. Na tyto případné spory si asi nebudete zvát advokáta, ale rozhodně by neměl chybět například u sepisování obchodních smluv. Pokud dojde ke sporům, jistě pak využijete zastoupení před soudem. Advokátní kancelář vám nabízí také zastupování před obchodním rejstříkem nebo právní pomoc při založení společnosti.

Jak hájit svoje pracovní práva?

Co si budeme nalhávat, současná situace na trhu práce je tvrdá a bohužel se stal zvykem, že si zaměstnanci nechávají leccos líbit. Pravdou také je, že se neumějí bránit, a proto by si měli svoje pracovní právo hájit za pomoci advokáta. Advokátní kancelář totiž nabízí poradenství ve věci uzavření, změny nebo skončení pracovního poměru, kdy se řeší pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, dohody o hromadné odpovědnosti apod. Advokát zaměstnance rád zastoupí před soudy v pracovně-právních sporech, kdy se může situace zcela obrátit a vzniknou nároky z neplatného rozvázaní pracovního poměru a náhrady škody od zaměstnavatele.

Rodinné právo - sepisování smluv Brno

V oblasti rodinného práva advokát zajišťuje právní úkony, spojené se vznikem, trváním či zánikem manželství. Jedná se například o sepisování předmanželských smluv, právní pomoc při rozvodovém řízení, při vypořádání společného jmění manželů apod. Advokát také pomáhá řešit spory určení otcovství a následné vyživovací povinnosti, řeší žaloby na výživné, pěstounskou péči a další.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16836 (novesluzby.cz#24319)


Přidat komentář