Insolvenční poradenství a oddlužení - okres Opava

Máte vyšší splátky dluhů, než jsou vaše příjmy? Nikdo vám již nechce půjčit? Máte-li pocit, že jste v bezvýchodné situaci a rádi byste konečně začali žít život bez dluhů, využijte služeb insolvenčního poradenství, které vám pomůže s oddlužením.

Když vaše dluhová situace není dobrá

Bohužel se stává, že se člověk dostane do tíživé dluhové situace. Do takové se může snadno dostat při ztrátě zaměstnání nebo jiného pravidelného příjmu. O příjem přichází člověk, když onemocní a nebyl pro takový případ pojištěn. Dluhy můžete taktéž zdědit. Situace každého je jiná, okolnosti, které ho do ní přivedly, jsou rovněž odlišné. Nestíháte pravidelně splácet dluhy, hrozí vám exekuce, nebo ji už máte? Když zkrátka nevidíte růžově přítomnost a máte strach o svoji budoucnost, zda nebudete muset řešit existenční otázky, je zde zákonné řešení, jak se zbavit dluhů. Rozhodně si nenabírejte žádný další dluh ve snaze sloučit veškeré dluhy v jednu půjčku. Místo toho se zajděte poradit s odborníky na řešení oddlužení, **insolvenčními poradci.
**

Pomoc od insolvenčního poradce - okres Opava

Pokud jste si na sebe nabrali závazky, kterým nemůžete dostát, zkuste vaši situaci vyřešit oddlužením. Objednejte se v kanceláři insol v enčního poradce na konzultaci. Zde společně vypracujete analýzu vaší aktuální situace a dostanete návrh, jak se zbavit vašich dluhů. Poradce vám samozřejmě vysvětlí, jak takový proces oddlužení probíhá.

Čím se zabývá insolvenční poradenství?

Insolvenční poradce neposkytuje úvěry. Pokud se vám bude snažit nějaký vnutit, rychle od něj pryč! Insolvenční poradce naopak zbavuje klienty úvěrů. Zanalyzuje dopodrobna vaši současnou situaci a nabídne vám možnost, jak vyřešit vaši tíživou finanční situaci. Jistě se vám uleví a budete po dlouhé době klidněji spát. Řešením může být proces oddlužení. Pokud však nepůjde provést, poradí vám, jakým způsobem snížíte svoje splátky, abyste byli schopni je pravidelně splácet. Dostane se vám rady, jak ušetřit na výdajích a jak se vyhnout podvodným firmám či exekuci.

Jak se řeší osobní bankrot?

V současné době má dlužník možnost zákonného oddlužení podle insolvenčního zákona. Pro tyto účely je vhodné využít služby** insolvenčního poradenství**. Domluvíte si konzultaci u insolvenčního poradce, který zjistí, zda splňujete zákonné podmínky a pomůže vám zbavit se dluhů. Oddlužení je možné provést, pokud má osoba více než dva věřitele, plyne mu stálý měsíční příjem a musí prokázat, že není schopna splácet dané měsíční splátky svých dluhů. Dále musí mít osoba čistý trestní rejstřík. Abyste dosáhli soudního povolení oddlužení, musíte dále splnit mnoho dalších zákonných podmínek, s čímž vám pomůže váš insolvenční poradce. Provede vás celým procesem, který zahrnuje povolení oddlužení a schválení soudem.

Co je cílem oddlužení

Proces oddlužení probíhá na základě zákonem stanoveného postupu řešení osobního bankrotu. Za pět let je dlužník povinen splatit pravidelnými měsíčními splátkami minimálně 30 % ze všech svých dluhů. Nepotřebujete k tomu souhlas od věřitelů, o oddlužení rozhodne krajský soud. K oddlužení lze přistoupit, když je dlužník v úpadku. Zákon stanovuje úpadek dlužníka tak, že má více věřitelů, nesplacené závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, kdy současně není schopen je splácet. Dlužník je v platební neschopnosti, když po dobu tří měsíců nehradí svoje dluhy po lhůtě splatnosti, nebo když úplně přestal splácet. Oddlužení lze možné provést i v takové situaci, kdy nelze splatit pohledávku prostřednictvím exekuce. Oddlužení se využívá i v případě, kdy hrozí úpadek. Čili se předpokládá, že dlužník nebude schopen ve lhůtě řádně zaplatit podstatnou část svých dluhů.

Jak na oddlužení?

Protože je oddlužení právní proces, který musí probíhat dle zákonného předpisu, je nutné detailně shromáždit veškerou dokumentaci, který se týká všech klientových závazků a jeho finanční situace. Tuto dokumentaci, která bude čítat zejména smlouvy o půjčkách a způsobu jejich splácení, je nutné uvést do návrhu na povolení oddlužení, který se podává soudu. Je třeba přiložit předepsané přílohy a dodržet formu sepsání návrhu. Na odbornost sestavení tohoto právního dokumentu je kladen vysoký důraz, stává se totiž, že při nesprávně podaném návrhu soud oddlužení zamítne. A to jistě nikdo nechce riskovat.

Budete potřebovat spoustu dokladů a dokumentů

Jen pro představu zde uvedeme několik dokladů a dokumentů, které jsou nutné při procesu oddlužování. Jsou jimi občanský průkaz, veškeré úvěrové smlouvy, platební rozkazy, exekuční příkazy, výpis z evidence rejstříku trestů, přehled veškerých příjmů, pracovní smlouva, rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti, rozhodnutí o rozvodu a další a další dokumenty.

Návrh na povolení oddlužení

Tento odborně vypracovaný insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení se podává na soud. Dlužník si ponechává potvrzenou kopii návrhu, kterou dostane od soudu. Tento materiál prokazuje, že dlužník vstoupil do insolvenčního řízení. Pokud je povoleno oddlužení, tímto okamžikem se zastavuje úročení a penalizace dluhů a exekuce.

Jaké jsou způsoby oddlužení

Jak potom ono oddlužení probíhá? První možností je průběžné splácení dluhu dle splátkového kalendáře. Druhá varianta je zpeněžení majetkové podstaty. O způsobu, jakým bude dlužník oddlužen, rozhodnou nezajištění věřitelé. Pokud soud zamítne podaný návrh na povolení oddlužení, je dalším krokem konkurz. Soud může zamítnout návrh například v případě, kdy zjistí nepoctivý záměr dlužníka, jak se vyhnout úhradě závazků.

Jak je to s exekucí na majetek po podání návrhu na oddlužení

Podáním návrhu na povolení oddlužení na soud se zahajuje insolvenční řízení. Od této chvíle vám exekutor již nemůže vykonat exekuci na majetek, ani strhávat srážky ze mzdy. Hrazení závazků daného dlužníka mohou věřitelé získávat pouze prostřednictvím insolvenčního řízení, dle stanovených podmínek. A v případě, že je v průběhu insolvenčního řízení nařízena exekuce, nemůže být vykonána.

Vyhlášení osobního bankrotu - okres Opava

Mnozí jsou na omylu, pokud předpokládají, že jednoduše vyhlásí osobní bankrot a celou svoji dluhovou situaci rázem vyřeší. Bohužel se v praxi stává, že takový dlužník nakonec skončí ještě hůře, než před vyhlášením bankrotu, který je měl zachránit. V čem je tedy úskalí celého procesu? Administrativa, formuláře, přiložení veškerých dokladů a dokumentů, mnoho povinných příloh, které jmenuje zákon. Podat správně návrh na povolení oddlužení je zkrátka pro člověka, který nemá právní a jiné odborné znalosti k oddlužení, tvrdým oříškem a může znamenat ukončení procesu oddlužení, nebo i vyhlášení konkurzu. V takovém případě je pak člověk povinen platit odměnu v řádech desítek tisíc správci konkurzní podstaty. Zbytečně neriskujte neúspěch, ale pojistěte si svoji lepší budoucnost u odborníků na insolvenční řízení. Jestliže jste se dostali do finančních problémů a velkých dluhů, které nemůžete uhradit, zkuste se obrátit na insolvenčního poradce. Dejte si pozor na takzvané oddlužovací společnosti, které mohou dokonce jednat podvodně, a dlužník bohužel může skončit v exekuci, byť měl dobrou vůli své dluhy hradit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16833 (novesluzby.cz#24241)


Přidat komentář