Insolvenční poradenství a oddlužení - Hradec Králové

Člověk se zadluží velmi lehce, ale co když pak nemá na splácení dluhů? Co když jeho dluhy převyšují jeho příjmy? Přijde opravdu o všechno, nebo existuje ještě záchrana? Pomoc nabízí Insolvenční zákon.

Do finančních problémů se dnes člověk dostane dřív, než by čekal. Stačí mít hypotéku, nějakou tu půjčku a najednou přijít o práci. Anebo prostě se pokazí pár věcí naráz a řešením je půjčka, kterou pak není jak splatit. Ale může se stát i to, že děti jsou na škole a plat je prostě nízký a člověk přecení své možnosti. Scénářů jak se dostat do dluhů je mnoho. A někdy jsou dosti kuriózní. Tak jako jedna rodina, která se snažila zachránit vlastního syna tím, že za něho převzala všechny dluhy a pak se z toho nemohla vzpamatovat. Hrozil exekutor a syn? Ten se k nim tak nějak neznal. Pokud i vy se poznáváte v některé situaci, nebo v ní prostě z nějakého důvodu jste, pak ještě stále nemusíte zoufat. Řešení je tu i pro vás. Může jím být právě insolvenční zákon.

Co je insolvenční zákon?

Insolvenční zákon je pomoc, která má výrazně snížit problémy dlužníků, kteří mají zájem své dluhy splatit a začít žít život bez zadlužení. Samotný zákon vstoupil v platnost 1. 1. 2008 a od té doby již pomohl celé řadě dlužníků i věřitelů. Je třeba si však uvědomit, že tento zákon je sice obrovskou pomocí, v případě, že jste až po uši zadluženi a nemáte šanci situaci sami vyřešit, ale na druhé straně jde o jeden z nejpřísnějších zákonů, který pamatuje i na takovou maličkost jako je povaha česká, která se snaží každého oblafnout. V případě Insolvenčního zákona toto není možné a pokud se dlužník pokusí nějakým způsobem tento zákon obejít a nedodržet sjednané podmínky, pak následuje velmi citelný postih, který opravdu nestojí za to.

S čím insolvenční zákon pomůže?

Insolvenční zákon vznikl za účelem pomoci oddlužení dlužníka a uspokojení věřitele, aniž by dlužníka úplně zničil. Toto je samozřejmě řečeno velmi zjednodušeně, ale v podstatě je to tak. Přitom pro každého dlužníka to znamená i možné osvobození od části dluhů. Ale zde pozor. Insolvenční zákon není psán tak, že by zcela jasně určoval řešení. Jde spíše o formulaci jednotlivých možných řešení, kdy dlužník již není schopen splácet svým věřitelům. A protože jde o návrh možností, tak samozřejmě každý případ může být a také je veden zcela jinak. Insolvenční zákon tedy pomůže téměř každému dlužníkovi, který vyhlásí osobní bankrot, ale řešení situace může být pokaždé jiné.

Konsolidace nebo oddlužení?

Většinou dlužník, který je v tísni a hledá řešení, stojí před rozhodnutím, zda dluhy konsolidovat, nebo zda přistoupit k osobnímu bankrotu. Zde je nutné opravdu velmi citlivě zvážit situaci. Všechny instituce, které nabízejí půjčky, refinancování i konsolidace, to mají velice dobře spočítáno. Dlužník je pro ně obrovský příjem financí. Banky a exekutoři vydělávají na dlužnících obrovské peníze. Proto je vhodné zvážit, co taková konsolidace přinese, a zda to není jen šlápnutí z bláta do louže. Je nutné velmi dobře počítat. A pokud si nevíte rady, pak je lépe se obrátit na odborníky Pardubický kraj, kteří vám poradí, co dál. Může jít o nezávislé finanční poradce, nebo přímo o advokátní poradnu, která se zabývá oddlužením.

Komu pomůže oddlužení?

Oddlužení není pro každého. O oddlužení může požádat fyzická osoba, která není podnikatelem. Jde tedy o občany, kteří jsou zaměstnáni a mohou doložit své příjmy. A nejen to. Je nutné doložit i všechen majetek, a příjmy budoucí, a to tak, že ze všech těchto podkladů bude zřejmé, že dlužník je schopen uhradit alespoň 30 % stávajících dluhů.

Kolik tedy dlužník opravdu zaplatí?

Stanovená minimální hranice ještě neznamená, že dlužník zaplatí pouze 30 % všech svých dluhů. Výše úhrady všech dluhů je výhradně na soudu. Právě ten stanoví na základě doložených podkladů, kolik má dlužník věřiteli zaplatit. Může to být opravdu pouze oněch 30 %, ale i 100 % i se všemi dalšími poplatky.

Kdo může žádat o oddlužení?

Většinou žádá dlužník, nebo jeho právní zástupce, což je výhodnější. Dlužník musí být fyzická osoba, která má více věřitelů a není schopna splácet své závazky. Žádá-li sám dlužník, pak často dochází ke zbytečným chybám. A to již v prvotním vyplnění žádosti o oddlužení. Mnohem lépe je, pokud vše vyřídí advokátní kancelář, která se oddlužením zabývá. Zde nejde o žádné instituce, které by byly podobné exekutorům, nebo by žádali horentní honoráře. Naopak jde po služby, které se orientují na klienty a snahu jim pomoci, přičemž vše je za přiměřenou úplatu.

Co znamená oddlužení?

Oddlužení je možné provést hned dvěma způsoby. A to prodejem veškerého majetku, anebo dohodnutým splácením všech dluhů po dobu pěti let, přičemž dlužníkovi zůstává k dispozici pouze životní minimum. Všechny ostatní příjmy jdou na úhradu dluhů. Po pěti letech je dlužník bez jakéhokoli dluhu.

Kde a jak žádat o oddlužení?

Je nutné se obrátit na insolvenční soud a doložit potřebné doklady. Ty musejí obsahovat seznam všech závazků i majetku dlužníka. Potvrzení o příjmech dlužníka a to všech a za poslední 3 roky. Pak a to není až tak jednoduché, je nutné doložit podpis všech věřitelů, že souhlasí, že hodnota plnění bude nižší než 30 % jejich pohledávek. Většinou však všichni věřitelé souhlasí. Je jim totiž jasné, že v případě exekuce neobdrží prakticky nic. Zde tedy mají, pokud je dlužník neschopný splácení, největší šanci dostat alespoň část dluhu zpět. Podpis musí k návrhu o oddlužení připojit i všichni spoludlužníci. A to může být manžel, manželka, druh, družka, ručitel. A k tomu všemu je nutné přidat vyplněný formulář žádosti o oddlužení.

Pravidla oddlužení a insolvenční rejstřík

Celý proces oddlužení podléhá velmi přísné kontrole a zároveň je dlužník i se všemi údaji zanesen do insolvenčního rejstříku. Zde je veden tak dlouho, dokud celý proces oddlužení není ukončen. Procesu u insolvenčního soudu se účastní dlužník, jeho nezajištění věřitelé, soud a insolvenční správce, který je ustanoven soudem. Pokud má dlužník svého zástupce, pak se procesu účastní i on. Co se insolvenčního rejstříku týče, tak ten je po celou dobu procesu veřejně přístupný.

Příprava je důležitá

Pro šťastný konec a vyváznutí z dluhů je důležitá pečlivá příprava. Pokud již se rozhodnete pro cestu oddlužení, pak je vhodné vybrat si kvalitního zástupce, který bude vás – dlužníka po celou dobu zastupovat. Bude-li průběh ideální, pak vás po pěti letech čeká nový začátek. Je třeba však splácet poctivě a pravidelně a podle dohodnutého splátkového kalendáře. Soud totiž pamatuje i na porušení dohodnutých pravidel a velmi přísně je trestá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16834 (novesluzby.cz#24242)


Diskuze a zkušenosti

www.dluzis.cz | 07.06.2013 12:21
Re: Insolvenční poradenství a oddlužení - Pardubický kraj Pokud si někdo objedná služby nebo zboží, tak by za to měl zaplatit a ne se nechat oddlužit a zaplatit jen 30% ze všech závazků. Já na své dlužníky jdu velmi tvrdě a ihned po splatnosti je zveřej?uji na www.dluzis.cz/registr-dluzniku/

Vity | 06.03.2014 21:49
Re: Insolvenční poradenství a oddlužení - Hradec Králové Své dlužníky je doporučeno si nechat pomocí služeb automatického monitoringu hlídat, jestli se nedostali do insolvenčního rejstříku, aby se včas podala přihláška pohledávky. Insolvenční soud tuzemským věřitelům výzvu nedoručuje a je zcela ponecháno na věřiteli, aby si sám hlídal nebo nechal hlídat zveřejnění svého dlužníka v insolvenčním rejstříku. http://www.insolvencni-alarm.cz


Přidat komentář