Hypotéky Praha a okolí

Již nechcete utápět své peníze v nájmu? Rádi byste získali vlastní bydlení? Pokud Vám však schází dostatečné množství finančních prostředků, může být tím správným řešením hypotéční úvěr.

Hypotéka představuje rychlou cestu k získání vlastního domu nebo bytu, případně též ke stavbě anebo rekonstrukci bydlení. Na druhou stranu s sebou hypotéka nese i určitá rizika. Jak si vybrat výhodnou hypotéku, jak zvýšit šanci na získání hypotéky, jak řešit refinancování a na koho se obrátit v případě dalších souvisejících otázek? Kontaktujte hypotéčního poradce.

Hypotéky – Praha a okolí

Hypotéka Vám umožní získat vysněné bydlení mnohem rychleji, než kdybyste na něj museli dlouze spořit. Zároveň však s sebou nese riziko neschopnosti placení pravidelných splátek, které rozhodně není radno podceňovat.

Rozhodujete se, kterou banku zvolit pro žádost o hypotéku, anebo váháte, zda vůbec do hypotéky jít? Potřebujete odpovědi na důležité otázky? Chcete znát názor profesionála? Pak se s důvěrou obraťte na nezávislého finančního nebo hypotéčního poradce, který Vám pomůže vybrat výhodnou hypotéku, provede analýzu Vaší finanční situace, odpoví na otázky, které Vám vrtají hlavou a doporučí další vhodný postup.Hypotéky Praha a okolí

Hypotéka – na co se dá použít?

Obecně platí, že hypotéka je určena na financování bydlení. Hypotéku lze tedy použít ke koupi domu nebo bytu, ale rovněž tak na rekonstrukci bydlení anebo jeho výstavbu. Z toho vyplývá, že s hypotékou je svázáno také dokládání účelu hypotéky, resp. jedná se o účelový úvěr.

Nabídka bankovních služeb se ovšem neustále rozšiřuje a tak dnes lze získat i hypotéku, kterou využijete k jinému účelu než pro bydlení, anebo dokonce hypotéku zcela bezúčelovou. Tyto typy hypotéky však neposkytují všechny banky a proto je třeba se na podmínky hypotéky poptat v konkrétní bance. Navíc zpravidla platí, že hypotéky pro účely bydlení obvykle nabízejí výhodnější podmínky a nižší úroky než hypotéky pro jiné účely nebo bezúčelové.

Jak dlouho se splácí hypotéka?Hypotéky Praha a okolí

Další základní otázkou týkající se hypotéky je doba jejího splácení. Ta může být od 5 let až po maximálně 30 let. Samozřejmě platí, že čím kratší dobu splácení si vyberete, tím méně přeplatíte na úrocích a naopak.

Vymezená doba splácení hypotéky však nemusí být nabídnuta každému zájemci – u některých klientů může být i kratší. Týká se to zejména zájemců o hypotéku ve vyšším věku, neboť banky zpravidla vyžadují, aby byla hypotéka splacena do 70 let věku žadatele.

Pokud chcete zvýšit pravděpodobnost, že se Vám podaří hypotéku zdárně splatit až do konce, využijte takovou nabídku, která Vám umožní měnit výši splátek a tím i délku splácení dle Vaší aktuální finanční situace.

Hypotéka a předčasné splacení Praha

Pokud se Vám daří a máte dostatek finančních prostředků, můžete hypotéku splatit i předčasně. Paradoxem však je, pokud chcete bance peníze vrátit dříve a ona Vám za to naúčtuje poplatky navíc. Protože majitelé hypoték vnímali tento krok jako neférový, banky se přizpůsobily a nyní stále více bank nabízí předčasné splacení nebo mimořádné splátky zcela bez jakýchkoliv poplatků.

Předčasné splacení lze naplánovat buď formou mimořádných splátek v rámci splátkového kalendáře anebo navýšením měsíčních splátek, případně jednou nebo několika nepravidelnými mimořádnými splátkami, které provedete prostě tehdy, až to sami uznáte za vhodné. Anebo lze celou hypotéku či její část bance zaplatit v době změny fixace hypotéky (fixace úrokové sazby).

Každá banka si vytváří vlastní podmínky pro případ předčasného splacení hypoték anebo mimořádných splátek a proto je potřeba předem zjistit, jaké možnosti předčasného splacení nabízí banka, u které chcete o hypotéku zažádat.Hypotéky Praha a okolí

Hypotéka a životní pojištění Praha

Protože kdykoliv během splácení hypotéky mohou nastat neočekávané situace, jako je například dlouhodobá nemoc, vážný pracovní úraz s dlouhodobým léčením anebo následkem trvalé invalidity, a v nejhorším případě může dokonce dojít k úmrtí klienta, banky zpravidla vyžadují, aby měl zájemce o hypotéku životní pojištění.

Životní pojištění je určeno především pro živitele domácnosti, tedy osobu, která má nejvyšší příjmy v domácnosti a bez jejichž příjmů by se domácnost velmi pravděpodobně dostala do finančních problémů, které by mohly skončit až platební neschopností. Požadavkem životního pojištění se tak banky chrání před nesplácením hypotéky v případě ztráty příjmů z důvodů dlouhodobého léčení, invalidity anebo úmrtí klienta apod.

Životní pojištění má více typů, ale pro účely hypotéčního úvěru plně postačí základní typ životního pojištění, kterým je** rizikové pojištění**. Kromě životního pojištění je možné uzavřít i jiná vhodná pojištění osob, jako je například soukromé zdravotní pojištění apod.Hypotéky Praha a okolí

Hypotéka a ručení nemovitostí Praha

Pokud chcete získat hypotéku, je třeba se zaručit nemovitostí. To znamená, že pokud byste se ocitli v platební neschopnosti, pak může banka nechat nemovitost prodat v exekuční dražbě. Z výtěžku dražby se pak zaplatí závazky dlužníka vůči bance.

K ručení se zpravidla použije ta nemovitost, se kterou je hypotéka spojena, avšak pokud má zájemce o hypotéku ve svém vlastnictví jinou nemovitost oceněnou v dostatečné výši, je možné k ručení použít i ji. V případě, že je z hypotéky financována nemovitost, která se nachází v zahraničí anebo pokud jde o družstevní či obecní byt, pak to ani jinak nejde a k ručení se musí použít jiná než financovaná nemovitost.

Pojištění nemovitosti a hypotéka

Pokud se jedná o stavbu, kterou hodlá zájemce o hypotéku využít k ručení, pak banka zpravidla vyžaduje, aby byla nemovitost řádně pojištěna.

Žádost o hypotéku a její schváleníHypotéky Praha a okolí

Pakliže jste si již vybrali vhodnou banku, nyní Vás čeká první zásadní krok a to** žádost o hypotéku**. Není dobré vzdávat se předem, ale na druhou stranu střízlivý pohled na svou finanční situaci je také neméně důležitý. Proto je třeba vzít v úvahu, že schvalování hypoték rozhodně není automatický proces, kterým by prošel každý žadatel a je důležité být připraven i na variantu, že hypotéku nedostanete.

Některé banky dnes nabízejí hypotéky bez prokazování příjmů, ale u většiny žádostí budete muset pravidelné příjmy prokazovat. Ale i kdyby jste si vybrali hypotéku bez prokazování příjmů, přesto bude banka chtít vyplnit čestné prohlášení o výši Vašeho příjmu, podle něhož pak bude vypočítávat, zda Vaši žádost schválí anebo ne. Ani v tomto čestném prohlášení se nevyplatí lhát, protože pokud byste uvedli vyšší než pravdivé příjmy a hypotéku díky tomu dostali, pak Vám může ještě více hrozit vznik finančních problémů a neschopnosti splácet.

Pro žádost o hypotéku jsou kromě osobních dokladů potřeba také dokumenty týkající se nemovitosti, kterou chcete ručit anebo kterou chcete hypotékou financovat. Jedná se mimo jiné o výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu nebo budoucí kupní smlouvu, stavební povolení nebo dokument o ohlášení stavby, odborné ocenění nemovitosti aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16847 (novesluzby.cz#24446)


Přidat komentář