Hypotéky a finanční poradenství - Jindřichův Hradec

Vyznat se ve světě financí tak, aby nám všechny naše uzavřené finanční produkty přinášely zisk, není jednoduché. Naštěstí můžeme využít finančního poradce, který nás finanční oblastí provede a nabídne nám to nejlepší řešení.

Finanční poradenství řeší otázky z různých oblastí osobních a rodinných financí. Finanční poradenství je tu proto, aby každému klientovi pomohlo s výběrem těch nejvhodnějších finančních produktů jeho portfolia, a navíc může poskytovat i investiční poradenství. Záběr finančního poradenství je však hodně širší a vždy vychází z aktuálních i budoucích potřeb toho kterého klienta.

S čím nám nezávislý finanční poradce pomůže?

Finanční poradce vypracuje analýzu Vaší aktuální situace. Zjistí Vaše silné a slabé stránky, které si možná až díky této analýze uvědomíte a donutí Vám něco s ní něco udělat. Finanční poradce zjistí Vaše potřeby a cíle a zanalyzuje stávající uzavřené smlouvy, jejich výhodnost, nevýhodnost, podmínky, atd. Navrhne přímo pro Vás ideální řešení, vyčíslí úspory, s Vaším souhlasem, nebo lépe řešeno, na Vaši žádost Vám sjedná vhodné finanční produkty z oblasti spoření, pojištění, úvěru, hypotéky. To ale rozhodně není nutné a vždy to bude záležet na Vašem rozhodnutí, na Vašich požadavcích. Nezávislý finanční poradce Praha 9 bude pravidelně prověřovat vybrané řešení, bude zjišťovat, zda se Vaše finanční situace nezměnila, uzavřené finanční produkty bude neustále porovnávat s nově vznikajícími a nabízenými produkty. Může provést změnu vybraného řešení, jeho úpravu, atd. Samozřejmostí jsou pravidelné konzultace.

Jak si vybrat vhodného finančního poradce?

Nezávislý finanční poradce není provázán s žádnou finanční institucí, což znamená, že Vám předloží nejvhodnější řešení pro danou situaci. Finanční poradce by měl přistupovat k osobním i rodinným financím komplexně a systematicky. Ze všeho nejdřív by se měl seznámit s Vaší aktuální finanční situací, s Vašimi možnostmi a budoucími potřebami.

Hypotéka, poradenství při sjednávání hypoték Jindřichův Hradec

Hypotékou označujeme dlouhodobý účelový úvěr, který se používá výhradně na investici do nemovitosti. Záleží na každém, zda se rozhodne vyřídit si hypotéku a s její pomocí si postaví rodinný dům, koupí nemovitost, zrekonstruuje, nebo vypořádá dědictví. S pomocí hypotéky může člověk refinancovat jiné hypotéky nebo úvěry, které byly také založeny a použiti pro investování do nemovitostí. Měli byste vědět, že hypoteční úvěr se zajišťuje zástavním právem k této nemovitosti. Hypotéka ale může být zajištěna nebo dozajištěna i jinou nemovitostí, např. chatou, chalupou, domem rodičů, atd. Poté, co řádně splatíte úvěr, bude zástavní právo vymazáno. V případě, že našetříte dost peněz proto, abyste mohli hypotéku jednorázově doplatit, nebo jinou cestou přijdete k větší částce peněz, je toto možné, dokonce bezplatně, ale vždy v období, kdy dochází ke změně úrokové sazby. To se nazývá doba fixace.

Na co všechno je možné hypotéku použít?

Hypotéku můžete uzavřít a použít na koupi nemovitosti, na výstavbu nemovitosti, na její rekonstrukci. Dále se hypotéka pořizuje na koupi stavebního pozemku, na vypořádání dědictví, na rekreační objekt, jeho koupi nebo rekonstrukci, na refinancování úvěru poskytnutého pro nemovitost, nebo na vypořádání po rozvodu.

Jakou výši hypotéky si můžu pořídit?

Hypotékou můžete splatit dokonce až 85% nebo dokonce celých 100% zástavní hodnoty nemovitosti. Vždy záleží na podmínkách banky, která hypotéku nabízí. Finanční poradce spolu s Vámi vybere tu, která bude přesně odpovídat Vašim představám. Obvykle je minimální výše hypotéky 300 tisíc korun. Maximální výše hypotéky nebývá zpravidla omezena, ovšem ne každý dosáhne na výši, kterou by si představoval. Zde se zhodnocuje hned několik kritérií, podle kterých se vypočte maximální částka, kterou Vám může banka poskytnout. Jednoduše řešeno, výše hypotéky je limitována Vaší schopností splácet, tedy výši příjmů.

Kdo může žádat o hypotéku?

Žadatelem o úvěr může být fyzická osoba, která v době žádosti o hypotéku dosáhla 18 let věku a má trvalý pobyt na území České republiky. Dále musíte současně se žádostí prokázat, že máte dostatečně a trvalé příjmy ke splácení Vámi požadované hypotéky. Schopni splácet hypotéku jste v případě, kdy Vám po odečtení měsíční splátky hypotéky, životního minima a dalších pravidelně se opakujících výdajů, mezi které patří např. pojištění, úvěry, leasing, apod., zůstane ještě určitá finanční rezerva.

Pojištění hypotéky Jindřichův Hradec

Hypoteční úvěr je potřeba pojistit, neboť zajištění hypotečního úvěru je jednou z podmínek jeho poskytnutí. Pojištění je nutné proti živelným pohromám, proti požáru, úderu blesku, výbuchu, úniku vody z vodovodního zařízení, proti povodním, záplavám, atd.

Jak vybrat nejvýhodnější hypoteční úvěr?

Na našem finančním trhu se každému klientovi otevírá brána k širokým možnostem uzavřít hypotéky. Jednotlivé banky nabízejí různé podmínky, některé lákají klienty na nové akce, na nízké úroky a na další výhody. Vždy je nutné srovnat nabídky bank a zjistit, co která nabízí. Pokud se v oblasti financí neorientujete, zřejmě Vám jednotlivé nabídky až tolik neřeknou, vyjma toho, že jednoduše porovnáte nabízené úrokové sazby. To však není jediné kritérium rozhodující pro správné zvolení hypotečního úvěru. Pokud budou zrovna probíhat výhodné akce, můžete ušetřit značnou část peněz. Vždy je nejlepší se poradit s nezávislým finančním poradcem, který má dokonalý přehled o nabídce na trhu a je tedy schopen Vám poradit, který produkt Vám bude vyhovovat ze všech nejvíce.

Sjednat si hypoteční úvěr není složitou záležitostí. Stačí, když navštívíte první banku, která se Vám namane do cesty, sednete si k přepážce a požádáte o hypotéku. Možná budete překvapeni, jak jednoduché to je. Ale POZOR!! Sjednat výhodnou hypotéku, která Vám nabídne dobré podmínky, nízké úrokové sazby, to už složitou záležitostí rozhodně je. Pokud chcete mít jistotu, že jste se na značnou část Vašeho života zavázaly dobré společnosti, s dobrými podmínkami, že nevyhodíte více peněz, než je skutečně nutné, poraďte se s nezávislým finančním poradcem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16809 (novesluzby.cz#24125)


Přidat komentář