Finanční poradenství - Zlín a okolí

Dva nové projekty mají pomoci našim občanům. Jeden chce finančně vzdělávat ty slabší a druhý chce pomoci těm, kteří nezvládli to první. Vzdělávat se o běžných finančních potřebách a produktech je potřeba.

Neučíš se pro školu, ale pro život

"Základem pro finanční vzdělávání je konkurenční tržní prostředí", zahájil minulý týden tiskovou konferenci Jiří Kunert, předseda České bankovní asociace (ČBA). Právě ČBA, Ministerstvo financí České republiky (MFČR), Česká národní banka (ČNB) a všechny ostatní finanční asociace přítomným novinářům prezentovali zahájení nových webových stránek o finančním vzdělávání obyvatelstva. Ty mají navázat na dokument Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, který vytvořilo MFČR již v roce 2005. A proč chtějí státní instituce společně se zástupci finanční sféry občany vzdělávat? Podle prezentace má naše obyvatelstvo nízkou úroveň finanční gramotnosti. Rychle roste zadluženost domácností a zvyšuje se počet domácností, které mají problémy se splácením. Nadpis této části článku není náhodný. Je mottem, které provází smysl vzniku webového projektu. Podle Jiřího Kunerta si však jen málokdo připouští, že neví moc o finančních produktech. Právě naopak, „až 50 % lidí tvrdí, že mají přehled,“ potvrzuje Jiří Kunert.

Zadluženost versus předluženost

Stoupající zadluženost ukazuje na změnu smýšlení obyvatel, ale na druhé straně i finančních institucí. Doby, kdy se muselo v přeneseném slova smyslu škrabat na dveře o spotřebitelský úvěr, jsou nenávratně pryč.

Hypotéka na počkání?

Před deseti lety scifi, dnes realita. Finanční společnosti svým klientům úvěry cpou téměř do kapes a jsme už v době, kdy se boj o klienta přenáší na refinancování dalších půjček půjčkou jinou. Současně naše domácnosti bohatnou a s jídlem roste chuť. Co by nás ani v nejmenším nenapadlo před pár lety koupit, dnes si můžeme dovolit. Ano, netýká se to nejchudších vrstev obyvatel, ale, ruku na srdce, většiny ano. Otázkou je, zda jsou české domácnosti zadlužené zdravě, nebo předlužené. Na různých nedávných prezentacích bank při uvedení nových úvěrových produktů novináři viděli mnoho zdůvodnění, že český trh není vůbec předlužen a ve srovnání s okolními zeměmi jsme – občané – dokonce málo proúvěrováni a je zde stále mnoho prostoru pro nové úvěrové obchody, zvláště ty hypoteční. Srdce marketingového ředitele zaplesá. Na straně druhé stoupá počet pozitivních odpovědí na dotazy do úvěrových registrů. Pozitivních v tomto případě znamená to špatné…

Jen v úvěrovém registru SOLUS

který eviduje pouze dlužníky s negativním záznamem (tj. s problémovým splácením), obsahoval registr ke konci roku 2007 informace o takřka 582 tisících spotřebitelů, kteří mají nebo v uplynulých třech letech měli problémy se splácením svých závazků. Jenže ani úvěrové registry nejsou hodnověrným vodítkem předluženosti českého lidu, protože přímo úměrně stoupá i počet členů, kteří se do registrů zapojují. Zvyšuje se proto objem dotazů, ale procento těch problémových se zásadně nemění. A banky s rizikem nesplacení půjčky do jisté míry počítají, což se odráží hlavně na úrokové sazbě, kterou musejí zaplatit všichni. I ti slušně platící klienti.

Finančně negramotní občané

Jsou čeští spotřebitelé natolik finančně negramotní, že potřebují pomoc od státu a finančních institucí? Domnívám se, že nikoli. Jsou finanční služby natolik transparentní a férové, že jsou jasné každému? Domnívám se, že rovněž nikoli. A to je špatně. Asi jen málo lidí neví, jak si má otevřít v bance účet či jak se používá platební karta. Jen málo lidí neví, k čemu slouží úrazové nebo životní pojištění. A jen málo lidí zná, co se skrývá pod záhadnými a technickými výrazy, které najdete v každém sazebníku bank a názvosloví pojišťoven. Otázkou není, zda jsou naši občané finančně málo vzdělaní.

Otázky zní: jsou aktuálně prodávané a nabízené finanční produkty dostatečně pochopitelné pro spotřebitele?

Jsou nabízeny transparentně? Jsou jasné jejich parametry, podmínky i důsledky již při jejich sjednání? Na tyto otázky je potřeba začít hledat odpověď. Pokud k odpovědím pomůže i nový projekt finančního vzdělávání, bude to jen dobře. Pokud ne, budeme kromě nových učebnic, webů a občanských sdružení stále potřebovat výkladový slovník, který bude podrobně rozebírat jednotlivě nazvané a marketingově pojmenované finanční produkty bank a dalších finančních společností společně s lupou, která odhalí skryté „ale“ psané malými písmeny.

Poradíme, jak z dluhů ven a jak na exekutory

Druhým projektem, který má pomoci ven z dluhové pasti, je Poradna při finanční tísni. Ta začala působit v Praze jako obecně prospěšná společnost. Její zakladatelé, Sdružení českých spotřebitelů a Česká spořitelna, chtějí pod rouškou sociální odpovědnosti pomáhat dlužníkům, kterým hrozí v důsledku neschopnosti splácet dluhy sociální vyloučení. "Objektivně vyhodnotíme situaci spotřebitelů, kteří mají problémy se splácením svých dluhů, a poradíme jim, jaké další kroky mohou podniknout. Budeme hledat zdroj splátek a navrhneme konkrétnímu klientovi řešení podle jeho možností: splátkový kalendář, odklad splátek, v krajním případě i oddlužení atd.," vyjmenoval některé z činností Poradny při finanční tísni Karel Suchý, předseda správní rady. Poradna má svojí činností přispěje k hlubšímu finančně-právnímu povědomí spotřebitelů o problematice zadlužení, ale zároveň má zvýšit sociální odpovědnost věřitelských subjektů při poskytování finančních produktů. "Proto je důležité, že na projektu spolupracují bankovní a nebankovní instituce a subjekty z neziskového sektoru. Jedině tak může Poradna zcela naplňovat své obecně prospěšné poslání," upřesnil Libor Dupal, šéf sdružení.

Tisková zpráva

poté uvádí, že zaměstnanci Poradny také klientům pomohou při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy nebo soudními exekutory. Poradí také zájemcům, kteří si chtějí půjčit peníze, jak si úvěr pořídit zodpovědně. Poradenství bude poskytováno bezplatně, nestranně a nezávisle. Poradna přitom nebude poskytovat, doporučovat ani propagovat jakékoli finanční produkty. Vznik poradny pro dlužníky je určitě dobrý krok společenské odpovědnosti firem k jejím zákazníkům Zvláště, když partery poradny jsou známé společnosti jako ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Stavební spořitelna České spořitelny a Unicredit Bank. Mezi partnery patří také Erste Stiftung, majoritní vlastník Erste Bank. Důležité však je, aby tak zvaní spotřebitelé měli dostatek pro ně pochopitelných informací ještě před sjednáním finanční služby či produktu. Jenže tím se opět dostáváme na začátek.

Nový projekt na podporu finanční gramotnosti

Informovaný člověk se nezadluží tak, aby nemohl úvěry splácet, a bude mít větší zájem o finanční produkty. Tato logika stojí za iniciativou ministerstva financí a České bankovní asociace na zvýšení finanční gramotnosti českých občanů. Finanční gramotnost v Česku příliš dobrá není.

V loňském průzkumu agentury STEM, který si objednalo ministerstvo financí

ohodnotili respondenti svou schopnost porozumět finančním produktům a osobním financím průměrnou známkou 3,04. Zhruba 25 procent dotazovaných si při investované částce 3000 korun nezvolilo možnost dát přednost 15procentnímu ročnímu výnosu před částkou 300 korun. Do hry se proto vložilo ministerstvo financí a další hráči na finančním trhu. Ministerstvo financí a Česká bankovní asociace (ČBA) se například dohodly na rozdělení kompetencí. „Ministerstvo schválilo strategii systému finančního vzdělávání na základních a středních školách. Vzdělávání ostatních přenechalo České bankovní asociaci,“ tvrdí Milan Šimáček, náměstek ministra financí.

ČBA se tak stala koordinátorem i mecenášem nového projektu

internetových stránek, které poskytují základní informace o finančním sektoru. „Pro nás je důležité, aby byl spotřebitel vzdělaný. Pak se stává lepším partnerem. A vzdělaný spotřebitel si také bude půjčovat tak, aby mohl splácet. Informovaný klient také užívá více produktů,“ vysvětluje Jiří Kunert, prezident České bankovní asociace, motivy, proč se ČBA na projektu podílí. „Vzdělanější obyvatelstvo umožňuje centrální bance lépe provádět měnovou politiku a působit na její cíle,“ myslí si Miroslav Singer, viceguvernér ČNB. „ Finanční vzdělání je klíčovým prvkem v ochraně spotřebitele na finančním trhu,“ píše se ve strategii finančního vzdělávání v Česku, spotřebitel se tak stává rovnocennějším partnerem finančním institucím.

Se vzděláváním dětí a mladých lidí státu pomáhají banky

v roce 2007 testovala na druhém stupni základních škol projekt „Rozumíme penězům“. Tento projekt zkoumá Výzkumný ústav pedagogický, zda je jeho styl učení – škola hrou – vhodný pro vzdělávání žáků na základních školách. Druhá linie vzdělávání obyvatelstva se naplnila spuštěním informačního serveru na němž se podílí několik dalších asociací různých finančních institucí. Tyto stránky nemají komerční ráz. „Jediná komerce na nich je odkaz na stránky jednotlivých asociací, které se projektu účastní, ČNB či ministerstva financí,“ uvádí Jan Mráz, koordinátor projektu.

V tomto směru se tvůrci řídili radou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

která doporučuje nezaměňovat vzdělávání a reklamní sdělení. Obsah na těchto stránkách by měl sloužit lidem, kteří chtějí získat základní orientaci ve finančních záležitostech, pochopit základní terminologii, porozumět finančním produktům či se seznámit s finančním plánováním. „Celým obsahem by se jako červená nit měla táhnout upozornění varující před rizikem u jednotlivých typů produktů,“ říká Věra Svobodová, koordinátora projektu. Před dalším vývojem stránek si hodlá ČBA dát chvíli pauzu, aby zjistila, jak projekt funguje. Zajímavostí je, že pokud si někdo splete adresu a napíše místo slova vzdělávaní pouze vzdělání, dostane se na stránky GE Money Bank do sekce s názvem spotřebitelské produkty. „Máme více než 100 různých domén pro případ budoucí potřeby,“ vysvětluje Roman Frkous z GE Money Bank.

Mohou tyto iniciativy ovlivnit vzdělání populace, nebo jsou lidé příliš líní a vzdělávat se nechtějí?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16707 (novesluzby.cz#20018)


Přidat komentář