Finanční poradenství - Sedlčany a okolí

Čeká Vás důležité rozhodnutí ohledně financí? Uvažujete nad životním pojištěním? Potřebujete hypotéku úvěr, anebo chcete refinancovat? Hledáte možnosti výhodných investic? Poradíme Vám.

Peníze by neměly být tím nejdůležitějším činitelem v našem životě, ale na druhou stranu pokud je jich málo, může být život těžký. Pakliže máte před sebou důležité rozhodnutí týkající se financí nebo rodinného rozpočtu, pak neváhejte kontaktovat finančního poradce.

Životní pojištění - Sedlčany a okolí

Jedním z odvětví týkajících se financí, na něž máme často sklon zapomínat, je pojištění. Pojištění sice znamená výdaje navíc, ale na druhou stranu, pokud dojde k něčemu nepříjemnému, k nějaké neočekávané situaci, může Vám naopak hodně pomoci. Pakliže je Vaše domácnost finančně závislá na „živiteli rodiny“, zaměřte se na životní pojištění.

Co je to životní pojištění?

Životní pojištění Vám sice nedokáže zachránit život, protože ten si prostě pojistit nemůžete, ale je záchranným prostředkem pro rodinu ve chvíli, kdy se zastaví hlavní zdroj příjmů. Životní pojištění je určeno pro ty domácnosti, kde vydělává především jeden člověk a zbytek domácnosti je na jeho příjmu závislý. Pokud by se živiteli rodiny stal smrtelný úraz, anebo úraz znemožňující mu být výdělečně činný a domácnost by se tím pádem ocitla ve finanční tísni, životní pojištění pomůže rodině tuto situaci přestát, neboť nahradí vypadlý příjem.

Existuje vícero typů životního pojištění, jejichž základní myšlenka je stejná, ale nabízejí různé doplňkové funkce:

Rizikové životní pojištění - Sedlčany a okolí

Rizikové životní pojištění představuje základní formu životní pojistky. Nenabízí žádné doplňkové funkce a proto je nejvhodnějším typem životního pojištění pro ty z Vás, kteří chcete jen pojistit a nevyžadujete žádné funkce navíc.

Rizikové životní pojištění je obvykle vyžadováno bankami v případě poskytování hypotéky. Banka si tím zajistí, že v případě výpadku hlavního příjmu domácnosti z důvodu úmrtí nebo vážného úrazu živitele rodiny se domácnost nedostane do platební neschopnosti. Tímto požadavkem banka chrání jak sebe, tak i členy domácnosti.

Kapitálové životní pojištění - Sedlčany a okolí

Pakliže byste rádi, aby Vám životní pojištění zároveň přineslo i nějaké výnosy, zajímejte se o Kapitálové životní pojištění. Jeho základní myšlenka se nijak neliší – má za úkol pokrýt finanční ztrátu v případě úmrtí nebo vážného úrazu živitele rodiny, avšak navíc přináší funkci investování.

Finanční ústav, u něhož tento typ životního pojištění uzavřete, část pojistných plateb využije na investice, z nichž se vytváří zisk. Ten nebude vyplacen hned, ale až na konci pojistné doby. Pokud se pojištěnec dožije konce pojištění, pojišťovna mu vyplatí zisk z investice. Pokud se pojištěná osoba konce pojištění nedožije, pojišťovna pozůstalým vyplatí pojistné plnění i zisk z investic.

Investiční životní pojištění - Sedlčany a okolí

Investiční životní pojištění se od kapitálového liší především v tom, že za zvolené investice odpovídá pojištěnec. Zatímco v případě kapitálového životního pojištění investuje finanční ústav a určitý minimální zisk je garantován, při uzavření investičního životního pojištění o investicích rozhoduje pojištěnec sám. To umožňuje vyšší výnosy, ale na druhou stranu i vyšší riziko ztráty.

Kolik stojí životní pojištění?

Platby za životní pojištění se liší podle typu zvolené životní pojistky, ale o výši plateb rozhodují i jiné faktory. Nejlevněji vyjde rizikové životní pojištění, protože platíte jen za pojištění a nic navíc. U kapitálového i investičního životního pojištění musíte počítat s vyššími měsíčními platbami z toho důvodu, že část platby je využívána k investicím.

Ve výši pojistky se však odrážejí i další podstatné údaje týkající se zájemce o pojištění. Jednoduše řečeno platí, že čím rizikovější pojištěnec, tím vyšší bude platba. Ten kdo je relativně mladý a zdravý, pro pojišťovnu představuje výrazně nižší riziko, než osoba ve vyšším věku a se zdravotními problémy. Podobné je to i v případě rizikovějšího povolání, anebo oblibě například nebezpečných adrenalinových akcí. V případě, že pojišťovna zájemce vyhodnotí jako přespříliš rizikového, nemusí ho pojistit vůbec.

Každý zájemce o pojištění musí proto udat určité povinné informace, například o svém zdravotním stavu, povolání aj. Zamlčovat některé podstatné údaje ve snaze získat pojištění nebo dostat se na nižší platby pojistného se však nedoporučuje, neboť při odhalení nepravdivých údajů by mohla být celá věc kvalifikována jako pojistný podvod.

Investování - Sedlčany a okolí

Přemýšlíte o možnostech investování? Investovat se dá mnoha způsoby a to s využitím finančních institucí, ale stejně tak i na vlastní pěst, k čemuž však potřebujete dostatek znalostí a zkušeností v daném oboru.

Investovat můžete například do zlata a jiných drahých kovů nebo drahých kamenů, případně do umění a starožitností anebo v rámci oblíbených a vyhledávaných sběratelských oborů, jakými mohou být třeba filatelie nebo numismatika aj. Dobré výnosy mohou přinášet i vhodně zvolené investice do nemovitostí.

Pakliže si však na tyto typy investice netroufáte a raději chcete, aby někdo jiný investoval za Vás, požádejte o radu svého finančního poradce, který Vám doporučí a vysvětlí možnosti investování, jako jsou třeba investiční a podílové fondy aj.

Hypotéky a jejich refinancování - Sedlčany a okolí

Potřebujete peníze a tak hledáte hypotéku nebo půjčku? Zájemci o vyšší částky obvykle jako první možnost volí hypotéku, protože ta umožňuje získat nejvyšší sumy a zároveň přináší nejvýhodnější podmínky splácení. Avšak banky jsou v poskytování hypoték vzhledem k výši částek a dlouhé době splácení opatrné, a tak ne každý žadatel bude úspěšný.

Důvody pro zamítnutí žádosti o hypotéku anebo pro nabídnutí nižší než požadované sumy mohou být například příliš nízký příjem domácnosti anebo pouze jeden příjem v domácnosti, práce v neperspektivním odvětví anebo pracovní smlouva na dobu určitou a dále třeba záznam v rejstříku dlužníků ale i příliš vysoký věk žadatele aj.

Mějte však na paměti, že neposkytnutím hypotéky nebo snížením požadované sumy banky nechrání jen sebe, ale i žadatele, protože neschopnost splácet obvykle znamená mnohaleté problémy a také nebezpečí, že nakonec přijdete o všechno.

Pakliže jste byli ve své žádosti o hypotéku úspěšní a peníze jste dostali, vždy po ukončení doby fixace hypotéky můžete u své stávající banky, ale také u konkurence, požádat o refinancování, což znamená, že budete splácet za výhodnějších podmínek a díky tomu ušetříte. Porovnat nabídky několika bank se proto velmi vyplatí.

Úvěr ze stavebního spoření - Sedlčany a okolí

Jiným způsobem, jak získat poměrně výhodný úvěr, je úvěr ze stavebního spoření. Ten je určen samozřejmě pouze těm zájemcům, kteří již mají uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. Navíc je třeba splnit i další podmínky, které jsou u různých bank individuální. Obvykle jde o naspoření určitého procenta z cílové částky. Také je třeba spořit minimálně dva roky.

Úvěr ze stavebního spoření může být použit pouze na účely spojené s bydlením, jako jsou pořízení bydlení anebo jeho rekonstrukce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16844 (novesluzby.cz#24441)


Přidat komentář