Finanční poradenství - Pardubice a okolí

Jste tím, kdo má za vaši domácnost finanční odpovědnost? Staráte se o účty a složenky? A máte vyřízeno také nějaké dobré pojištění? Existuje spoustu druhů pojištění. Pojďme si je nyní stručně představit.

Mezi nejčastěji uzavíraná pojištění u soukromých osob patří pojištění staveb, domácnosti, odpovědnosti, havarijní pojištění, povinné ručení, úrazové pojištění, cestovní pojištění a životní pojištění. Pokud nevíte, které pojištění opravdu potřebujete, které je pro vás nejvýhodnější a které si vybrat, tak rozhodně není od věci kontaktovat někoho, kdo je v oblasti pojištění profesionálem.

Finanční poradenství - Pardibice a okolí

Finanční poradenství - Pardubice a okolí

Potřebujete poradit v oblasti pojištění nebo investic, uzavřít stavební spoření, hledáte nemovitost a chcete si vzít hypotéku na její koupi nebo Vám končí fixace, avšak na trhu financí a realit se vůbec neorientujete? Chcete-li uzavřít pro Vás nejvýhodnější produkt, pak se obraťte na finančního poradce.**
**

Pojištění staveb - Pardubice

Pojištění stavby, jinak řečeno pojištění nemovitosti, je velmi důležité pro každého majitele nemovitosti, zvláště pak v případě, že se jedná o dům či byt, tedy nemovitost určenou k bydlení. Pojistit lze jakékoliv stavby v osobním vlastnictví, tedy rodinný dům nebo byt, rekreační objekt, garáž ale třeba i skleník nebo nebytové prostory, pokud jsou v budově, která je v osobním vlastnictví. Lze pojistit rovněž rozestavěné objekty a také stavební materiál, který je určen k postavení stavby. Stejně tak lze do pojištění zahrnout i drobnou stavební mechanizaci, pokud se nachází v místě stavby. Pokud stavbu rekonstruujete, lze pojistit i stavební materiál sloužící k údržbě nebo rekonstrukci pojištěné stavby. Je možné pojistit i příslušenství staveb, jako jsou bazén, studna, oplocení nebo zeď, septik atp.

Pojištění domácnosti - Pardubice

Lidé si často pletou a zaměňují mezi sebou pojištění nemovitostí a pojištění domácnosti. Mezi těmito dvěma typy pojištění je však rozdíl. Zatímco při pojištění nemovitosti pojišťujete stavbu, čili nemovitost, při pojištění domácnosti se pojištění týká vybavení domácnosti, tedy věcí movitých tvořících zařízení domácnosti. Při pojištění domácnosti toto pojištění zahrnuje movité věci, které tvoří vybavení domácnosti, slouží k provozu této domácnosti a jsou majetkem pojištěného nebo příslušníků jeho domácnosti. Pojištění domácnosti se vztahuje i na zvířata, která jsou majetkem pojištěného nebo členů jeho domácnosti, nacházejí se v pojištěné domácnosti a neslouží k výdělečné činnosti. Pojištění domácnosti v sobě zahrnuje rovněž stavební prvky a součásti bytu, které pojištěná osoba pořídila na vlastní náklady a může to dokázat. Pojištění domácnosti se vztahuje i na věci, které se staly součástí domácnosti až po uzavření pojistné smlouvy. Při pojištění domácnosti lze pojistit také například elektroniku nad rámec základního pojištění.

Podle čeho se odvíjí cena za pojištění nemovitostí?

To, jak vysoké pojistné budete platit, závisí na výši a rozsahu pojistného krytí a na výši spoluúčasti, kterou si zvolíte. Cena pojištění domácnosti i nemovitostí je však závislá také na tom, kde se daná nemovitost, potažmo domácnost nachází. Většinou se nejvyšší pojistné platí v hlavním městě, ale také u domácností a nemovitostí, které se nacházejí na samotě. Pokud se daná domácnost či nemovitost nachází v území, kde hrozí povodně, pak bude cena buď velmi vysoká, anebo co je pravděpodobnější, pojišťovna zcela odmítne takovou domácnost či nemovitost pojistit.

Lze si domácnost nebo nemovitost pojistit u více pojišťoven?

Pokud byste se pokusili pojistit u více pojišťoven s tím, že pak dostanete vyšší náhradu škody, je to zbytečné, neboť pojištěnec může ze zákona dostat náhradu škody za jednou pojistnou událost pouze jednou.

Cestovní pojištění – pojištění léčebných výloh

Pokud cestujete do zahraničí, neměli byste zapomínat na cestovní pojištění. Většinou není příliš drahé a při nenadálých událostech se opravdu vyplatí. Cestovní pojištění léčebných výloh je určeno ke krytí nutné a neodkladné léčby náhlých onemocnění, úrazů nebo poruch zdraví, ošetření zubů, repatriaci pojištěnce nebo převoz tělesných ostatků.

Cestovní pojištění – pojištění zavazadel

Pokud si na cestách chcete pojistit i svá zavazadla, je to rovněž možné. Pojištění zavazadel kryje škody, které na vašich zavazadlech způsobí živly ale také voda z vodovodního zařízení. Cestovní pojištění zavazadel vám rovněž zaručí náhradu škody při vloupání, loupežném přepadení, nebo poškození, zničení či odcizení zavazadel při dopravní nehodě.

Cestovní pojištění – úrazové pojištění

K cestovnímu pojištění si lze také sjednat úrazové pojištění, které vám zaručí vyplacení pojistného v případě trvalých následků úrazu způsobeného při cestování. Popřípadě, pokud na cestách dojde k vaší smrti, bude pojistné z cestovního úrazového pojištění vyplaceno vašim pozůstalým.

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě

Pojistit se lze také pro případ, že nějaké osobě způsobíte škodu vaší činností. Jak už název napovídá, toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené při plnění pracovnách úkolů.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem

Pokud máte psa, který je neposlušný, často někam utíká, prostě je hůře zvladatelný, pak by se vám mohlo hodit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem. Toto pojištění se na škody, které váš pes prokazatelně způsobil jiným osobám.

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví stavby

Přesněji se tento typ pojištění nazývá pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví či jiného vztahu ke stavbě. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody způsobené jiným osobám, které vyplynuly z vlastnictví, nájmu nebo držby nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě. Dále se toto pojištění týká vedlejších budov, plotů, zdí a chodníků k nim náležejících. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví či jiného vztahu ke stavbě se týká i nemovitosti ve výstavbě nebo demolici s tím, že z odpovědnosti jsou vyloučeny dodavatelské práce.

Další typy pojištění odpovědnosti

Kromě výše uvedených typů pojištění odpovědnosti si lze sjednat pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobeno zaměstnavateli při výkonu zaměstnání, pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu práva myslivosti, pojištění občana, uchazeče o zaměstnání, vykonávajícího rekvalifikaci, stáž nebo jinou obdobnou činnost atp.

Pojištění podnikatelů a organizací Pardubice

Výše uvedená pojištění se vztahovala k fyzickým osobám. Pojišťovny však samozřejmě nabízejí také pojištění organizací a firem, čili právnických osob. Právnické osoby si rovněž mohou pojistit majetek, odpovědnost atp. Kromě toho existují typy pojištění určené výhradně právnickým osobám, jako například zemědělské pojištění, které je určenou jak jinak pro agrární firmy. Zemědělské pojištění v sobě může zahrnovat například pojištění zemědělských plodin, pojištění hospodářských zvířat, atp.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16783 (novesluzby.cz#23329)


Přidat komentář