Finanční poradenství - Náchod a okolí

Finanční poradenství patří mezi moderní služby, které se dostaly na velmi vysokou úroveň. Zásluhou toho dokáží nabídnout finanční služby s širokým záběrem na velmi vysoké úrovni a přesně na míru potřeb klientů.

Ještě donedávna patřilo** finanční poradenství** do oborů, kterým lidé příliš nevěřili a navíc v něm pracovalo i dost podvodníků. Dnes je vše jinak. Finanční poradce je vyškolený profesionál, který nabízí široké služby finančního oboru. Je partnerem běžných klientů, ať již jednotlivců, nebo i celých rodin, kde se stává rodinným finančním poradcem a pomáhá optimalizovat příjmy a výdaje rodiny.

Rodinné finance pod kontrolou

Dnešní doba sebou nese jeden neblahý trend. A tím je neustálá nabídka úvěrů a půjček, často od nebankovních subjektů, které jsou natolik lákavé, že jich snad téměř každá rodina někdy již využila. To sebou vždy neslo řadu problémů. Ty se vršily zejména v případě, kdy nebylo dostatek financí na pokrytí splátek. Okamžik, kdy se začala krýt půjčka jiným úvěrem tak nebyl daleko a krysí závod začal. Právě z takových situací pomáhají profesionálové – finanční poradci. Pokud se na ně klient obrátí včas, dokáží najít cestu z dluhové pasti a rodinné finance optimalizovat. Finančního poradce je vhodné oslovit i tehdy, když úvěr zvažujete, nebo chcete finančně zajistit své blízké. Je vhodné obrátit se na finančního poradce, i když chcete jen správně nakládat se svými penězi a mít je prostě pod kontrolou.

Finanční poradenství - Náchod a okolí

Co nabízí finanční poradenství? Je toho opravdu hodně. Dá se to však shrnout do jedné věty. Finanční poradenství umí zhodnotit finanční situaci a optimalizovat ji a to přesně na míru potřeb a přání klienta. Finanční poradenství umí pomoci lidem s finančními problémy, těm, kteří neuváženě sjednali různé finanční produkty, dokonce i těm, kteří se dostali do stavu, kdy není dostatek peněz na splátky. A samozřejmě je výbornou pomocí každému, kdo chce správně nakládat s financemi, kdo chce zajistit sebe i své blízké a kdo si chce udržet určitý životní standard po celý život. A konečně finanční poradenství umí pomoci všem klientům, kterým chybí v dané chvíli dostatečný finanční obnos pro splnění svých potřeb a snů. Finanční poradenství pomůže s finančním plánem, pomůže, i když potřebujete jen jediný** finanční produkt**. A proč vlastně využívat finanční poradenství? Prostě proto, že se to vyplatí. Finanční poradenství šetří náklady rodiny, vždy nabídne optimální finanční produkt a zároveň myslí i na kvalitní zajištění. Přitom dohlíží na to, aby nikde nebyly skryté poplatky, ani chytáky, které by klienta později připravili o peníze. Finanční poradenství je tedy jistota ve finančním světě.

Životní pojištění - Náchod a okolí

Mít životní pojištění se nevyplatí vždy. V celé řadě situací je však velmi vhodným zajištěním ať již rodiny nebo i samotného klienta. Způsob zajištění pomocí životního pojištění se liší podle jeho druhu. Životní pojištění se vztahuje k různým životním situacím. Jedno mají všechna životní pojištění společné a to je pojištění pro případ rizika smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem. Životní pojištění je možné uzavřít jako rizikové, kapitálové nebo investiční. Kapitálové životní pojištění garantuje naspoření určité částky, například na důchod,** investiční** zhodnotí investované finance a** rizikové** slouží výhradně ke krytí rizik. Správný výběr životního pojištění je tedy klíčový. Stejně jako nastavení jeho parametrů. Ty jsou natolik flexibilní, že je možné je nastavit opravdu na míru každého klienta a přizpůsobit a podle jeho možností a momentální finanční situace.

Rizikové životní pojištění - Náchod a okolí

Rizikové životní pojištění by se mohlo nazvat též ochranné životní pojištění. Je totiž pojištěním, které chrání blízké pojištěného člověka v případě jeho smrti. Toto pojištění se většinou sjednává v případě vyššího zadlužení. Nejčastěji pokud má klient hypotéku nebo jiný vyšší úvěrový produkt. Životní pojištění je buď vinkulováno v případě úmrtí ve prospěch subjektu, kterému dluží finance, nebo ve prospěch blízkých. Co se týče samotného pojištěného, tak pokud je naživu, životní pojištění trvá po sjednanou dobu a zaplacené pojistné náleží pojišťovně, která ho použije na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny.

Výhody rizikového životního pojištění

Velkou výhodou je variabilnost parametrů pojištění. Díky tomu je možné nastavit pojištění opravdu podle individuálních potřeb pojistníka. Částka pro případ smrti je garantovaná. Pojistná částka může být sjednána jako pevná nebo klesající. Dobu pojištění je možné sjednat již na dobu jednoho roku. A jako další výhoda je možnost rozšíření pojistné ochrany formou různých dalších připojištění.

Nevýhody rizikového životního pojištění

Jako jediná nevýhoda se jeví to, že rizikové životní pojištění neobsahuje žádnou spořící složku. To znamená, že pokud pojistník nezemře, tak celé zaplacené pojistné plně náleží pojišťovně.

Hypotéky a jejich refinancování - Náchod a okolí

Správný výběr hypotečního úvěru je opravdu velmi důležitý. A nejde jen o to, zda se rozhodnete pro účelový nebo neúčelový hypoteční úvěr. Jde i o podmínky, které daná banka nabízí. Tyto podmínky jsou většinou takzvaně fixovány na dobu pěti let. Pak se mohou měnit. Poslední dobou je pravidlem, že se po uplynutí fixačního období podmínky pro klienta zhoršují. Pokud k tomu dojde, pak je nejlépe obrátit se na svého finančního poradce a probrat s ním možnost refinancování hypotéky. V podstatě jde o sjednání nové hypotéky za výhodnějších podmínek, s nižším úrokem a velmi často za nižších splátek. Refinancování hypotéky může zahrnovat i sloučení více úvěrů v jeden, nebo navýšení hypotečního úvěru.

Co je důležité u refinancování hypotéky?

Refinancování je nutné začít řešit včas. Tedy ještě v době, kdy trvá předchozí hypoteční smlouva a její fixační období. Doporučuje se začít řešit refinancování půl roku před ukončením fixačního období.

Výhody refinancování hypotéky

Možnost sloučení více úvěrů, nebo navýšení hypotečního úvěru. Je možné využít zjednodušeného refinancování hypotečního úvěru, kdy vybraná banka využije údaje poskytnuté bance předchozí. Refinancování je výhodné i v případě, kdy jste se rozhodli prodat nemovitost, která je zatížena hypotékou. S pomocí refinancování hypotéky dluh i nemovitost jednoduše převedete na nového majitele.

Úvěr ze stavebního spoření - Náchod a okolí

Jde o zajímavou možnost úvěru.  Za velmi výhodných podmínek je možné si půjčit několik desítek tisíc i miliónů. Přitom podmínka naspoření určité částky již není požadována. Úvěr ze stavebního spoření je možné využít v okamžiku, kdy máte již nějakou částku naspořenou a spoříte delší dobu, minimálně dva roky. Nebo je možné využít meziúvěru, takzvaného překlenovacího úvěru. Jde o speciální, ale výhodný úvěr, který je možné dostat před nárokem na řádný úvěr ze stavebního spoření. Žádat o úvěr ze stavebního spoření se vyplatí s finančním poradcem. Zvláště pokud žádáte překlenovací úvěr. Nabídka překlenovacích úvěrů se liší a finanční poradce umí najít tu nejvýhodnější, která může mít i nižší úrokovou sazbu, než klasický úvěr ze stavebního spoření. Další výhodou sjednání úvěru s finančním poradcem je rychlost vyřízení a mnohem menší nutnost návštěv ve stavební spořitelně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16845 (novesluzby.cz#24442)


Přidat komentář