Finanční poradenství - Bruntál

Vyznat se ve světě financí tak, aby veškerá kolečka pasovala a tvořila jedno fungující a zisk přinášející „soukolí“, je pro řadu z nás tvrdým oříškem. Sami však na jeho rozlousknutí nemusíme stačit. Můžete využít odborných služeb.

Při slovním spojení finanční poradce si můžeme představit „jedince“ oblečeného v obleku, jak neohlášen zvoní u našich dveří a nabízí zaručeně výhodný finanční produkt, který nám může zprostředkovat. Je třeba rozlišit finančního poradce a pojišťovacího agenda. Primární úloha finančního poradce Bruntál rozhodně není vnucování, přesvědčování o založení určitého produktu, například týkajícího se pojištění, či jeho zrušení a založení u jiného finančního institutu. Tímto způsobem profesionální finanční poradce nepracuje a velmi jednoduše ho tak odlišíte od zmíněného „pojišťováka“, kterému bohužel jde v řadě případů jen o provizi, ne o Vaše zajištění do budoucna, pro případ nemoci, úrazu, ztráty zaměstnání apod.

Finanční poradce v podobě rodinného finančního poradce - Bruntál a okolí

Vámi vybraný finanční poradce se může stát Vaším „rodinným“ finančním poradcem, který může být tzv. průvodcem světem financí. Díky odbornému finančnímu poradcovi si můžete být jisti, že neuděláte krok vedle v oblasti investic, úvěrů, nemovitostí aj.

Finanční poradenství – Bruntál a okolí

Možná Vás teď napadá otázka, kde najít odborného finančního poradce ve Vašem okolí. Vaši známí, přátelé, kolegové Vám nikoho solventního nedoporučují, respektive nikoho z odborníků blíže neznají? Hledáte odborníka na finanční poradenství? Bydlíte-li ve Bruntále či okolí, pak máte hledání jednoduché, neboť právě zde působí paní Ivana Turková, která všechny výše uvedené činnosti zvládne na profesionální úrovni. Na paní Turkovou se můžete obrátit buď telefonicky na číslo +420 732 134 467, nebo posílat na e-mail ivana.turkova@fincentrum.com.

Věříme, že s paní Turkovou budete spokojeni.

Sestavení finančního plánu, pomoc s investicemi Bruntál

Pojďme se blíže podívat, čím se takový finanční poradce zabývá, jaká je jeho role a úloha. Finanční poradce Vám může pomoci v oblasti sestavení finančního plánu. Pomůže Vám se zorientovat v kompletní škále finančních produktů, se kterými přichází český trh. Poradí Vám při zjišťování i analýze investiční příležitosti, včetně eliminace případných rizik, vyhodnocení správných investic, které dosahují výnosy. Uvedeným výčtem však role finančního poradce nekončí. Respektive jeho práce nekončí se „sestavením, zjištěním“ apod. Finance jsou oběživem, zažívají pády i vzestupy. Je třeba s nimi neustále pracovat, reagovat na měnící se situaci na trhu, ale i měnící se situaci Vašich příjmů a výdajů, včetně případných nenadálých změn životního komfortu (zdraví, zaměstnanost aj.).

Finanční poradce Bruntál – profesionalita a odbornost

Aby se mohl finanční poradce považovat za specialistu, odborníka svého oboru, musí disponovat vysokými znalostmi, které následně správně aplikuje v praxi. Odborný finanční poradce je schopen se rychle zorientovat v neustále se měnícím finančním světě a na jeho změny pružně reagovat. S tím souvisí, že finanční poradce nečeká, až ho stávající klient kontaktuje s tím, že „někde slyšel, četl o připravované změně apod.“. Finanční poradce svého klienta, se kterým dlouhodobě spolupracuje, kontaktuje sám, ať už formou e-mailu, telefonicky, či si s ním domluví osobní schůzku, na které mu sdělí připravované změny, které se ho mohou dotknout, ať už směrem „dolů, či nahoru“.

Zajištění finanční pohody – příjem a výdej - Bruntál a okolí

Různé lákavé půjčky, díky kterým je možné mít peníze v hotovosti, či na účtu doslova za pár hodin, pak přinesou nemalé starosti nejednomu takovému žadatelovi o ni. A pak jsou tu samozřejmě také kreditní karty, kdy „nepotřebujeme peníze“ v hotovosti, ale pouhým projetím čtečkou se nám zaplatí to, co zrovna „nutně“ potřebujeme. Vše, co však jde do minusových položek, nám může způsobit v menším případě bolest hlavy, špatné spaní, v horším až exekuci, zabavení majetku. Finanční instituty, převážně ty nebankovní „hřeší“ na naši neskromnost, chtivost, nenaplněnou tužbu, a tak s půjčkami stále přichází, zvláště pak v době dovolených a Vánoc. Pokud se však nechcete jen na krátkou dobu radost z nové věci, prožité dovolené apod., ale skutečně si zajistit finanční pohodu, je třeba mít minimálně v rovnováze příjmy a výdaje. Ideálně pak, když příjmy výdaje převyšují.

Přehled o rodinném rozpočtu je základ - Bruntál a okolí

Jak jste na tom s rodinným rozpočtem? Vedete si přehled, za které položky nejvíce vydáváte finance? Vedete si domácí účetnictví s tím, že máte v patrnosti, kolik činí Váš příjem, kolik činí výdaje za nájem, energii, pravidelné platby (odpad, služby, telefon, mobilní telefon, pojištění, spoření)? Záleží na Vás, zda si budete dělat podrobné členění, tj. opravdu zapisovat každou položku plusovou a minusovou, nebo alespoň zapisovat větší sumy za výdaj. Pokud si rodinný rozpočet nevedete, pak to zkuste alespoň měsíc, dva, tři. Možná budete překvapeni, za co vše utrácíte a mnohdy za co vše zbytečného.

Od rozpočtu směrem k finanční nezávislosti - Bruntál a okolí

Od rozpočtu se pak můžete tzv. odrazit. A to platí nejen v případě, že se pustíte do finanční nezávislosti sami, nebo za odborné pomoci finančního poradce. Určitě si tedy vyhraďte čas pro projití si veškerých dokumentů, tiskopisů stran sjednaných finančních produktů, ale i stran výdajů za bydlení a s bydlením souvisejících. A pak tu jsou výdaje za koníčky apod.

Finanční plán navazující na rodinný rozpočet - Bruntál a okolí

Již výše jsme uvedli, že rodinný rozpočet je důležitým základem, tzv. stavebním základem. Finanční plán pak představuje důležité vodítko, díky kterému je možné učinit ta správná finanční rozhodnutí, jež mohou přinést zisk. A to se dostáváme ne již k minimálnímu dosažení rovnováhy příjmů a výdajů, ale ideálnímu stavu, kdy příjmy převyšují výdaje. S „aktivním“ finančním plánem neztratíte Váš životní standard. Navíc můžete dosáhnout oné finanční nezávislosti.

Charakteristika finančního plánu - Bruntál a okolí

Při sestavování finančního plánu dojde na zhodnocení aktuální finanční situace konkrétního jedince, či rodiny jako celku. Součástí finančního plánu je také stanovení si finančních cílů, kterých je možné dosáhnout. V neposlední řadě je pozornost soustředěna na případné omezující okolnosti a samozřejmě způsoby, které určují nejvhodnější cesty ke splnění stanovených cílů.

Finanční plán pamatující i na finanční rezervy - Bruntál a okolí

Správně sestavený finanční plán Vám přinese i tolik důležité rezervy, včetně železné rezervy. Žít si jako bohém, ze dne na den, je lákavé, ale s výhledem do budoucna ne zrovna moc chytré. Přeci jenom máme určitá omezení, ať už zdravotní, nebo společenská. V dnešní době bohužel není nic jisté. A tak, to, že máte zaměstnání tento měsíc, ještě neznamená, že budete mít práci i příští měsíc. A co potom? Jak překlenete dobu, než si najdete jiné zaměstnání? Nebo, jak překlenete dobu, než se uzdravíte z vleklé nemoci? A takto bychom mohli pokračovat. A tak, pro zachování životního standardu, ne jen ve stáří, ale i pro nenadálé situace, je třeba myslet na „zadní kolečka“. I po dobu Vaší pracovní neschopnosti, nezaměstnanosti aj., budete moci být finančně nezávislými. A to díky vybudovaným finančním rezervám. I s nimi, s výší jejich nastavení Vám pomůže finanční poradce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16712 (novesluzby.cz#20085)


Přidat komentář