Finanční poradenství a stavební spoření Ústecký kraj a okolí

Finanční poradenství a stavební spoření je oblast, kterou využívá mnoho lidí a je velmi oblíbená. Pomůže vám totiž zhodnotit vaše finance nebo napomoci k novému bydlení, nabízí získání úvěru za výhodných podmínek.

Velmi často si mnozí lidé myslí, že se správou svých financí nepotřebují pomoci. Domnívají se, že si v dnešní době vystačí vystačí s jednoduchými kupeckými počty typu má dáti - dal. Jako základ pro správné hospodaření to jistě stačí, ale současný finanční trh nabízí mnoho různých produktů, kde je třeba umět počítat mnohem odborněji, jako to dovedou finanční poradci. Mnozí lidé totiž stále nemají přehled o nabízených službách poradenství v oblasti** financování** bydlení a stavebního spoření. Jednak možná ani netuší, že mohou využít výhodnou nabídku spoření, kdy se jim volné prostředky zhodnocují. Naopak v druhém případě, kdy lidé řeší otázku bydlení, je možné získat na vytouženou nemovitost výhodnou hypotéku.

Finanční poradenství a stavební spoření Ústecký kraj

Jedním z odborníků v poskytování poradenství v oblasti financování bydlení a stavebního spoření je renomovaný finanční poradce Českomoravské stavební spořitelny,** paní Petra Adamovská.** Pokud tedy řešíte finanční situaci v otázce bydlení vÚsteckém kraji, můžete se obrátit právě na Petru Adamovskou. Dokáže vám úspěšně pomoci v otázce financování bydlení a v mnoha dalších případech, jako zhodnocení úspor, dále dokáže vám zajistit překlenovací nebo spotřebitelský úvěr, nabídne vám řadu produktů v oblasti pojištění nebo poradí, jak volné prostředky investovat do fondů. Paní** Petra Adamovská** nabízí finanční poradenství již řadu let, a za tu dobu by o jejích službách mohla vyprávět hezká řádka spokojených klientů. Pokud i vy v současnosti řešíte například poskytnutí hypotéky, použijte kontakt: Petra Adamovská, Nábřežní 1774 - Zelená Ulička, 431 11 Jirkov, e-mail: petra.adamovska@cmss-oz.cz, telefonní číslo: +420 720 450 795, web: http://www.cmss-oz.cz. Finanční poradenství

Proč stavební spoření?

Stavební spoření je finanční produkt, který je velmi oblíbený mezi širokou vrstvou obyvatel. A to má jistě svůj důvod. Pokud se obrátíte na finančního poradce, potvrdí vám, že díky státní podpoře je stavební spoření jedním z nejvýhodnějších spořících produktů na trhu, který máte k dispozici, kdy můžete získat státní příspěvek. Vaše vklady jsou navíc úročeny mnohem lépe než při běžném spoření. Dalším důvodem pro využití stavebního spoření je fakt, že úroky z vkladů stavebního spoření nepodléhají dani z příjmu. A nemusíte se v žádném případě bát, že snad o své úspory přijdete, protože podle Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v znění pozdějších předpisů, jsou vklady ze stavebního spoření pojištěny. A pokud se rozhodnete využít čerpání úvěru ze stavebního spoření, finanční poradce vám poskytne smlouvu s velmi nízkou úrokovou sazbou.

Co můžete ze stavebního spoření financovat?

Mnoho lidí se mylně domnívá, že stavební spoření je určeno výhradně pro stavění nebo financování nemovitostí. To je omyl, nemusíte vždy pouze stavět. Stavební spořitelna vám poskytne úvěr ze stavebního spoření na různé účely. Podívejme se na tuto problematiku podrobněji. Podle Zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření smí být úvěr stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb.§ 5(3). V tomtéž zákoně § 6 jasně vymezuje pojem "Bytové potřeby" a dá se tedy jednoznačně určit, že lze úvěr použít například na koupi bytu nebo koupi stavebního pozemku za účelem výstavby. Sem můžeme zařadit také například realizaci půdní vestavby, stavební úpravy nebytových prostor na byt, a mnohé další. Ze stavebního spoření můžete financovat také změnu, modernizaci a údržbu bytu, kam patří například projektová dokumentace, požární zabezpečení a bezpečnostní zajištění, rekonstrukce bytového jádra apod. Jako další příklady lze uvést úhrady jiných úvěrů na bytové účely, úhrady daně z převodu bytů a domů, různé notářské poplatky nebo vypořádání dědických či družstevních podílů.Stavební spoření

Jak získat smlouvu na stavební spoření?

Pokud se i vy chcete zařadit mezi ostatní spokojené klienty stavební spořitelny, například Českomoravské stavební spořitelny, nejjednodušší způsob je obrátit se na zkušeného finančního poradce, který je odborně proškolován a dokáže vám nabídnout nejlepší řešení ve vaší konkrétní situaci. Uzavření smlouvy je velmi zjednodušené a obejde se bez zbytečných průtahů a byrokracie. Pokud již víte na jakou cílovou částku chcete smlouvu uzavřít, bude smlouva uzavřena opravdu během několika okamžiků. Pokud si ještě v tomto pohledu nejste jisti, nic se neděje. Finanční poradce provede jednoduchý výpočet – určíte si částku kterou chcete spořit a počet roků po které chcete spořit. Pokud plánujete požádat o úvěr, je vhodné uzavřít smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou, která se rovná celkové sumě z naspořené částky a výše úvěru plus něco málo navíc. Minimální částka je ovšem naspořená částka plus výše úvěru, kde výše úvěru je max.60% z cílové částky, ale záleží také na zvoleném tarifu spoření. Vždy záleží na konkrétní situaci. Finanční poradce

Oceňování nemovitosti při žádosti o hypotéku Ústecký kraj

Hypotéky jsou v dnešní době běžným řešením pro získání vlastního bydlení a proto se na tuto oblast podíváme blíže. Pro stanovení maximální výše hypotečního úvěru je potřeba znát hodnotu nemovitosti. Tuto hodnotu určují smluvní odhadci banky. Znalecký posudek, tedy odhad hodnoty zastavované nemovitosti zpracuje znalec, který je uveden ve stanoveném seznamu odhadců. Žadatel o úvěr pak musí požádat o vyhotovení odhadu u smluvního odhadce banky, který působí v regionu, kde se nachází oceňovaná nemovitost. K výsledné ceně nemovitosti lze dojít mnoha způsoby, ale existuje termín cena obvyklá, na kterou se daný majetek oceňuje. Při určování ceny obvyklé by měl jakýkoliv znalec a odhadce dojít vždy k téměř stejnému výsledku. Obvyklá cena má svoji definici: je to cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobné majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

Hypotéka

Jaké jsou výhody stavebního spoření

Shrňme si veškeré výhody stavebního spoření a začněme třeba maximální bezpečností úspor. Peněžní vklady stavebních spořitelen jsou regulovány státem, investují do pevně úročených cenných papírů a nepřistupují na žádná měnová rizika. Samozřejmostí je i stoprocentní pojištění vkladů až do částky odpovídající 50 tisícům eur, od 1. ledna 2011 se přitom tento limit zvyšuje na 100 tisíc eur. Další výhodou jsou pevné, neměnné úrokové sazby, čímž získáváte důležitou jistotu: smluvně garantované úrokové sazby. To umožňuje optimální rodinné finanční plánování. Úvěr nebo překlenovací úvěr ze stavebního spoření můžete použít na financování bytu, rodinného či bytového domu atd. To znamená, žeVýhoda stavebního spoření se může jednat o výstavbu i koupi, modernizaci nebo údržbu, získání stavebního pozemku, stavební úpravy, náklady na přípojku elektro, vody, plynu, kanalizace, stavební úpravy nebytového prostoru na byt nebo přefinancování hypotečního úvěru. Pokud i vy potřebujte získat výhodný úvěr nebo chcete své finance zhodnotit, stačí se obrátit na svého renomovaného finančního poradce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16779 (novesluzby.cz#23185)


Přidat komentář