Finanční poradenství a finanční poradce - Plzeň a okolí

Ne každý se dostatečně orientuje v problematice financí. Ptáte se, jak nejlépe spořit na vzdělání vašich dětí, jak zabezpečit rodinu, jak se zaopatřit na stáří? Všechny tyto otázky by vám měl zodpovědět finanční poradce.

Ať už chceme nebo ne, finance jdou nedílnou součástí našich životů. Podle současných průzkumů není finanční gramotnost v České republice zrovna na vysoké úrovni. Mnoho z nás předpokládá, že naše znalosti v oblasti financí jsou dostatečné, ve skutečnosti tomu však tak není. V současné době je velmi důležité mít aktuální informace z oblasti financí a umět se v nich orientovat. Finanční gramotnost nám pomůže předejít zbytečnému zadlužování a naučíme se své finance snadno a správně investovat. V případě, že si nejste v oblasti financí zrovna dvakrát jisti, můžete si najmout zkušeného finančního poradce.

Co je to finanční poradenství Plzeň a okolí

Finanční poradenství můžeme popsat jako individuální poradenství fyzickým a právnickým osobám v oblasti financí. Finanční poradce je odborník, který vám může pomoci s osobními, rodinnými a firemními financemi. Výstupem finančního poradenství by měl být srozumitelný finanční plán, který pomůže klientovi dosáhnout jeho životních cílů.

Podle čeho vybrat správného finančního poradce Plzeň a okolí

Ale jak máme vybrat dobrého finančního poradce, který se v dané problematice skutečně orientuje? Dobrý finanční poradce se na začátku seznámí s naší aktuální finanční situací, bude se zajímat o naše potřeby současné i budoucí. Na základě všech těchto informací finanční poradce zjistí, jaké jsou naše silné a slabé stránky v oblasti financí. Poté se snaží společně s klientem přijít na nejlepší řešení dané situace.

Finančního poradce bychom měli vybírat podle dostatečné kvalifikace, zkušeností a schopnosti najít to nejlepší řešení. Finančního poradce můžeme vybrat na základě referencí našich známých nebo jiných doporučení. Finančního poradce můžeme hledat např. na internetu, kde své služby nabízí skutečně velké množství firem. Při výběru vás zajisté ovlivní osobní schůzka s finančním poradcem. Vždy se nechte ovlivnit prvním dojmem, vystupováním finančního poradce, zázemím firmy a také dalšími faktory. Při výběru toho správného finančního poradce nebuďte unáhlení, často se ptejte na věci, kterým nerozumíte. Všechny informace si následně ověřte. V případě pochybností neváhejte a kontaktujte jiného finančního poradce.

Myslete vždy na to, že služby finančního poradce vám ušetří čas. Získáte informace o tom, jaké oblasti jsou vhodné pro investování vašich prostředků, budete vědět, jaká jsou rizika a podobně. Finanční poradce dokáže zhodnotit vaše finance nezávislým pohledem a jednoduše vám může ukázat věci, které jste přehlíželi nebo jste je vidět nechtěli.

Co je to finanční plán Plzeň a okolí

Jak jsme již zmínili součásti finančního poradenství je vytvoření finančního plánu. Ve finančním plánu by měly být stanoveny cíle, kterých chce klient dosáhnout. Finanční plán je vytvořen na základě příjmů a výdajů každého klienta. Výhoda finančního poradenství je to, že nám může pomoci udržet si životní úroveň i během stáří. Finanční plán např. navrhne odkládat peníze na penzijní připojištění. Penzijní připojištění může pomoci finančně zabezpečit naše potřeby ve stáří.

Finanční plán dále může počítat se vzděláváním našich dětí. Situace ohledně poplatků na vysokých školách se může kdykoliv změnit. Proto je lepší myslet do budoucnosti a začít spořit a vzdělání vašich dětí již nyní.

Nedílnou součástí finančního plánu může být také finanční zabezpečení vaši rodiny. Nikdy nemůžeme předvídat, jaké rány osudu nás potkají. I v tomto případě je vhodné myslet do budoucna a zajistit rodinu v případě potíží.

Finanční plán může také pomoci při řešení dluhů a plnění životních přání.

Jak nám může finanční poradenství pomoci Plzeň a okolí

Finanční poradenství nabízí pomoc ohledně spravování našich financí. Všechny kroky ve finančním plánu jsou vytvořeny dle vaší finanční situace, dle vašich cílů a pracovních možností. Výhodou finančního poradenství je získání informací o tom jaké finanční produkty užívat. Dále zjistíte kolik a jak investovat. Díky finančnímu poradenství se naučíte, jak reagovat na životní změny tak, aby nedošlo k ohrožení vašich finančních cílů.

Finanční poradenství a peníze na vysokoškolské studium Plzeň a okolí

Vzdělání se vždy řadilo mezi dobré investice do budoucna. Jistě i vy zvažujete, jak zajistíte budoucnost vašich dětí. Studium na vysokých školách je pro mnohé rodiny značně náročné, i když ještě není zavedené povinné školné. Jiná situace je samozřejmě co se týče vysokých soukromých škol, zde je již školné platit nutné. V případě, že rodina odkládá finance na studium dětí s dostatečným předstihem, vytvoří se tak finanční rezerva, z které je možné později čerpat. Co se týká spoření na studium dětí, využít můžete např. spořící účty nebo termínované vklady.

Co je to spořící účet Plzeň a okolí

Spořicí účet je jednou z možností, jak investovat do vzdělání vašich dětí. Tento typ účtu slouží k bezpečnému uložení financí a jejich výběru bez sankcí. Nevýhodou těchto účtů je nízká úroková sazba. Naopak výhodou spořících účtů je možnost vkladu v libovolné výši a výběr bez sankcí a výpovědní lhůty.

Co je to termínovaný vklad Plzeň a okolí

Další možností jak uložit peníze např. na studium vašich dětí je termínovaný vklad. Úroková sazba je u termínovaných vkladů podobná jako u spořících účtů. Rozdíl mezi termínovaným vkladem a spořícím účtem je ten, že v tomto případě nemůžete peníze kdykoliv vybírat. Termínované vklady se uzavírají na určitou dobu trvání (většinou jeden až pět let) a předčasný výběr je sankciován. Společně se spořícími účty se termínované vklady řadí mezi nejbezpečnější formy spoření.

Finanční poradenství na závěr

Finanční poradce je většinou živnostník, který pomáhá lidem s jejich financemi. Za finančního poradce můžeme samozřejmě považovat i zaměstnance banky, v tomto případě bychom mohli spíše mluvit o bankovním poradci.

Finanční poradce vám může nabídnout různé spořící produkty. Jedná se např. o produkty, které jsou spojené s podílovými fondy nebo produkty spojené s investicemi do cenných papírů. Dále vám může finanční poradce doporučit životní pojištění v kombinaci s úrazovou pojistkou a spořícím produktem. Finanční poradce by se měl orientovat v úvěrech a hypotékách, měl by vám umět poradit s plánováním vašich financí na několik let dopředu. Finanční poradce musí mít přehled o tom, kolik vyděláváme, jaké máme výdaje a jaké máme plány do budoucna.

Vždy mysleme na to, že profesionální finanční poradce by měl mít slušné, zdvořilé a příjemné vystupování, profesionální jednání a schopnost empatie. Profesionální finanční poradce se bude zajímat o váš životní standard, o to, jaké máte potřeby, problémy a přání v budoucnu. Seznamte vždy svého finančního poradce s tím, kolik financí si přejete do budoucna a na jaké konkrétní věci chcete spořit. S finančním poradcem je třeba i probrat možnost životních krizí, jako je ztráta zaměstnaní, úraz a v nejhorším případě smrt člena rodiny. I v tomto případě by měl umět finanční poradce pomoci a nabídnout optimální řešení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32376 (ck#602)


Přidat komentář