Finanční poradenství a finanční poradce - Kolín a okolí

Zamyslete se nad svou finanční gramotností. Je dostačující? Právě pro ty, kteří v oblastech financí dosti tápou, jsou služby finančních poradců. Finanční poradce se orientuje v bankovních produktech a může vám pomoci vyřešit vaši finanční situaci.

Pro začátek si zkusme odpovědět na otázku, kdo je to vlastně finanční poradce. Finanční poradce je člověk, který by měl dokonale znát finanční situaci svého klienta. Finanční poradce zná přání, potřeby a výhledy svého klienta. Důležité je také vědět, jaké jsou rizika klienta. Finanční poradce má přehled o smlouvách, které již má klient uzavřené. Finanční poradce je osoba, která přesně ví, jaké jsou náklady a příjmy klienta, dále zjišťuje stav majetku a finanční rezervy. Finanční poradce vytváří pro klienta individuální finanční plán a snaží se usměrnit zodpovědné chování svého klienta v oblasti financí. Finanční poradce také musí mít přehled o základních typech finančních produktů. Tímto máme na mysli pojištění, úvěry, penzijní pojištění, stavební pojištění, hypoteční úvěry, investice do podílových fondů a podobně. Finanční poradce musí mít přehled o nabídce jednotlivých institucí a měl by nabídnout svému klientovi objektivní srovnání produktů.

Finanční poradce je člověk, který na svého klienta nikdy nenaléhá, dále je to dobrý obchodník a vede svého klienta k odpovědným rozhodnutím. Výsledkem spolupráce finančního poradce a klienta je stabilní finanční plán.

Jak se odměňuje finanční poradce

Příjmy finančních poradců mohou pocházet přímo od klienta nebo provizí. Existuje také kombinace těchto dvou způsobů. U provizně placených poradců existuje riziko střetu zájmů mezi vlastním výdělkem a nejvhodnějším řešením pro klienta.

Jak získává finanční poradce kontakty na klienty

Možná se právě vám stalo, že vás finanční poradce kontaktoval přes telefon. V minulosti toto bylo poměrně časté. Finanční poradci obvolávali potencionální klienty podle telefonního seznamu, v telefonu vám pak tvrdili, že kontakt mají od vašeho dobrého známého. Nyní pracuje celá řada finančních poradců na základě doporučení nebo je vám pošle centrála finančně poradenské společnosti.

Proč spolupracovat s finančním poradcem

Stále si nejste jisti, že spolupráce s finančním poradcem by pro vás mohla být výhodná? Zkusme se podívat na důvody, proč začít spolupracovat se zkušeným odborníkem v oblasti finančních služeb. Oblast bankovních a finančních služeb je natolik pestrá a komplikovaná, že pro laika může být orientace ve všech produktech velice matoucí. Poradce vám tedy vždy srozumitelně vysvětlí, který finanční produkt je ideální právě pro vás a která instituce vám tento produkt může nabídnout nejvýhodněji. Finanční poradce vás také upozorní na vypovídání smluv nebo možná rizika z poklesu investic.

Kromě nových finančních produktů vám může finanční poradce nabídnout také pomoc s vašimi starými smlouvami. Finanční poradce vám smlouvy optimalizuje tak, že můžete ročně ušetřit i jeden měsíční plat. Finanční poradce se při optimalizaci smluv zaměří na vaši současnou finanční situaci a její předpokládaný vývoj.

Jak vybrat správného finančního poradce

Při výběru správného finančního poradce dejte vždy na váš dojem. V případě, že vám finanční poradce není sympatický nebo na vás nepůsobí důvěryhodně, ukončete s ním spolupráci. Vztah mezi vámi a vašim finančním poradcem by měl být založen na lidskosti a důvěře. Dejte si pozor také na finanční poradce, kteří preferují určitý typ finančních nabídek. Velmi obezřetní byste měli být v případě, že finanční poradce po vás požaduje podpisy smluv již na první schůzce. Dobrý finanční poradce je velmi podrobně obeznámen s vaši aktuální finanční situací, s vašimi potřebami, jak současnými, tak budoucími. Finanční poradce musí získat dostatek informací k tomu, aby mohl definovat silné a slabé stránky ve financích klienta. Váš finanční poradce musí mít dostatečnou kvalifikaci, zkušenosti a schopnost najít pro vás vždy jen to nejlepší řešení. Finančního poradce hledejte na základě zkušenosti vašich známých a dalších doporučení. Na internetu najdete velké množství firem nabízejících finanční poradenství. Osobní schůzka vám může snadno pomoci v rozhodování při výběru finančního poradce. První dojem, vystupování, zázemí firmy to vše vám může pomoci při výběru.

Při výběru finančního poradce se snažte držet těchto kroků: nebuďte unáhleni ve výběru. Ptejte se na vše, čemu nerozumíte. Prověřte si všechny informace, které vám finanční poradce poskytne. V případě, že máte pochybnosti o svém finančním poradci, vyhledejte si nového finančního poradce.

Výhodou služeb finančního poradce je ušetření času a méně starostí. Zjistíte, které oblasti jsou vhodné k investování, jaká rizika krýt v domácnosti atd. Finanční poradce zhodnotí vaše finance nezávislým pohledem. Tak vám může jednoduše ukázat na věci, které vy přehlížíte nebo nejste schopni vidět.

V případě, že jste se rozhodli spolupracovat s finančním poradcem, vaše schůzky se budou pravděpodobně odvíjet následujícím způsobem.

Jak probíhá spolupráce s finančním poradcem

Většinou bývá standardem, že se během prvních dvou měsíců se svým poradcem sejdete přibližně čtyřikrát až šestkrát.

Během vaší první schůzky s finančním poradcem si sdělíte pouze základní informace. Finanční poradce se vám představí, řekne pro koho pracuje a vysvětli vám, jaké služby vám může nabídnout.

Na druhé schůzce budete již aktivnější vy. Je nutné, aby vás poradce podrobně zjistil informace o vašich příjmech, výdajích. Dále bude chtít vědět, jaké jsou vaše vyhlídky do budoucna, jaké máte plány a sny. Finanční poradce po vás bude také požadovat kopie smluv, které již máte uzavřené. Bude se zajímat o to, zda chcete smlouvy změnit nebo optimalizovat.

Na třetí schůzce bude aktivnější zase finanční poradce. V tuto chvíli vám nabídne optimální řešení vaší finanční situace. Předloží vám k prostudování návrhy smluv. Vždy je nutné, aby vám podrobně vysvětlil, jak postupovat a proč. Nikdy se nestyďte a vždy se ptejte na vše, čemu nerozumíte. Buďte vždy obezřetní v případě, že vás finanční poradce tlačí do podpisu smluv.

Na další schůzce většinou dojde k administrativním záležitostem. Během této schůzky budete kontrolovat smlouvy a podepisovat. V případě, že se smlouvami nejste spokojeni, chtějte jejich úpravu a nic nepodepisujte. Vždy je jednoduší nepodepsat, než se později zabývat vypovězením smluv.

Přibližně po měsíci od podpisu smluv se uskuteční pátá a další schůzka. Záleží zde na rychlosti řešení jednotlivých pojišťoven a bank. Během této schůzky se domluvíte s finančním poradcem, jak bude probíhat vaše další spolupráce. Můžete se domluvit také na tom, že vás finanční poradce kontaktuje v případě, že se objeví zajímavé finanční produkty. Finanční poradce vás požádá o kontakty na vaše známé. V tomto případě je vždy vhodné zeptat se nejdříve vašich známých, zda s tímto souhlasí. Jak jsme již uvedli odměňování finančního poradce je buď v režii klienta, dále se může jednat o provize nebo kombinaci těchto dvou způsobů. Za plně placené finanční poradenství s vypracovaným finančním plánem můžete zaplatit okolo 10 000 korun.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32823 (ck#656)


Přidat komentář