Finanční poradce - hypotéky - Olomouc a okolí

Finančních produktů v oblasti pojištění, spoření, hypoték je na našem trhu celá řada a někdy je problém se v nich orientovat. Můžeme se ale obrátit na poradenskou pojišťovací a finanční společnost, která této problematice rozumí.

Pojišťovací a finanční poradce je odborník, který se v oblastech pojištění a finance velmi dobře vyzná, stejně jako finanční a pojišťovací poradenská firma, která se zaměřuje na konzultace a prodej souvisejících produktů. Díky neustálému sledování trhu v této oblasti vám pak dokáže vybrat a nabídnout nejvýhodnější produkt pojištění nebo finanční produkt, který je na trhu. Základem je vytvoření osobního plánu.

Jak vybírat pojišťovacího poradce či společnost?

První otázka bude zřejmě položena známým, protože pokud jsou s nějakým poradcem spokojeni, mohou jej doporučit dál. To ale neznamená, že vy máte stejné potřeby a doporučený poradce se může zaměřovat pouze na určitou oblast produktů, kterým rozumí lépe. Pro jistotu se můžete obrátit na dalšího poradce nebo ještě lépe, na poradenskou společnost. V této společnosti pracují profesionální poradci a každý z nich se specializuje na určitou oblast. Pokud takovouto společnost oslovíte a sdělíte jí své potřeby, pomoc vám nabídne odborník na konkrétní problematiku. Takový poradce s vámi pečlivě vše do detailu probere a pomůže vám vybrat nejvhodnější produkt.

Jak vybrat životní pojištění Olomoucký kraj

Při uzavírání životního pojištění lidé dělají často chyby, protože mají málo znalostí o produktech životního pojištění a neuzavírají takový typ pojistek, které by kryly rizika dle jejich skutečných potřeb. Podívejme se tedy, jak vybrat vhodný pojistný produkt a jakých chyb se vyvarovat. Podle statistik České asociace pojišťoven zájem o produkty životního pojištění každoročně stoupá a počet uzavřených smluv na investiční životní pojištění dynamicky roste. Než přistoupíme k uzavření smlouvy o životním pojištění, musíme mít jasno v tom, jakým potřebám má odpovídat. Můžete jím zajistit své blízké v případě nenadálé události a současně dlouhodobě zhodnotit vložený kapitál. Nebo to může být okamžitá momentální potřeba krýt závazek v podobě hypotéky. Pokud hodláte využívat životní pojištění pouze pro krytí rizik, je nejvhodnějším druhem pojištění rizikové životní pojištění, případně úrazové. Zajímá-li vás ale také spořící složka, vyberte si kapitálové nebo investiční životní pojištění. Výhodou životního pojištění je také jeho daňová uznatelnost ze zaplaceného pojistného.

Neživotní pojištění Olomouc - pojištění domácnosti, úrazové, důchodové

Neživotního pojištění se sjednává zejména při pojištění osob, majetku nebo odpovědnosti. Od životního pojištění se liší tím, že pracuje s absolutně náhodnými jevy, je tedy uzavíráno za účelem krytí rizika. Rozsah pojišťovaných rizik je u neživotního pojištění velmi obsáhlý a pojišťovací společnost vám může nechat pojistit v podstatě cokoliv, například pojištění domácnosti, úrazové pojištění, důchodové připojištění, pojištění právní ochrany, pojištění odpovědnosti, neveřejné zdravotní pojištění, cestovní pojištění, pojištění pravidelných výdajů, pojištění schopnosti spořit a investovat, pojištění zvířat atd.

Pojištění majetku - zajištění finanční náhrady Olomouc

Majetkové pojištění vám poskytne finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže a jeho cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí. Pojištění majetku si mohou sjednat fyzické osoby a můžeme je rozdělit do dvou základních kategorií. Může se jednat o pojištění domácnosti, které slouží jako ochrana domácnosti před katastrofami a před běžnými riziky. Druhá kategorie se týká pojištění nemovitostí. Zde se jedná o pojištění budov, staveb nebo bytu, včetně jejich součástí a příslušenství. Zvláštní kategorii tvoří pojištění rekreačních staveb, které slouží k individuální rekreaci a které nejsou celoročně obývány. Pojištění se většinou vztahuje také na drobné stavby a oplocení, pokud se nacházejí na stejné parcele.

Spoření a investování Olomouc a okolí

Možnost spoření je výhodná pro každého a spořit můžeme sobě nebo i svým dětem, kterým se tímto způsobem snažíme zajistit budoucnost. Můžeme jim pomoci spořit na jejich vlastní bydlení, na nové auto či na studia. Aby bylo naše spoření efektivní, měli bychom promyslet, kam ukládat své finanční prostředky a jaký finanční produkt využít. Nabídek je na trhu opravdu mnoho, ale ne každá může být tak výhodná, jak se na první pohled může zdát. Spoření by mělo být zejména efektivní, a zde nám významně pomůže náš finanční poradenská společnost. Poskytne nám cenné rady v tom, že finanční trh nabízí také různé možnosti v oblasti investování a ukáže Vám možné zisky i rizika. Spoření a investování je společná forma finančního poradenství, která je založena na pravidelném spoření do vybraného produktu. Poradce vám ukáže, že můžete své peníze lépe zhodnotit, než ukládáním na běžný účet a že také můžete využít státních podpor nebo daňových výhod.

Správa osobních financí Olomouc a okolí

Pokud máte například problémy s tím, že vám nezbývají peníze do další výplaty a nemáte tedy pod kontrolou finanční tok vašich příjmů a výdajů, obraťte se na profesionály. Tito poradci vám doporučí optimální rozložení příjmů a výdajů. Finanční poradce se seznámí s vaší finanční situací, vytvoří váš osobní finanční plán a doporučí vám konkrétní kroky. Pomůže vám vytvořit finanční rezervu, která pokryje případný výpadek příjmů. Nabídne vám výhodné spoření, které vaše vklady dobře zhodnotí a přitom zůstanou k dispozici. Pro splnění střednědobých cílů je vhodné zejména stavební spoření, které nabízí státní podporu a vysoký pevný výnos.

Hypotéky a stavební spoření, sjednání Olomouc

Stavební spoření je určeno zejména k financování vlastního bydlení. Jeho využití je ale mnohem širší a pokud víte jak na to, stavební spoření je současně výhodný spořící produkt. Produkt stavební spoření byl primárně určen jako podpora bydlení pomocí výhodných úvěrů. Později získal státní podporu a stal se z něj také spořící produkt. Stavební spoření poskytuje pět stavebních spořitelen. Výhodnost spoření stojí a padá se státní podporou, protože samotné úrokové sazby naleznete vyšší téměř všude jinde. Před uzavřením smlouvy je třeba vědět, zda chcete peníze pouze zhodnocovat nebo spoření později využít na úvěr. Určíte si cílovou částku, kterou budete mít při splnění podmínek spořitelny k dispozici pro řešení bytových potřeb. Stavební spořitelny nenabízejí hypoteční úvěry. Nabízejí ale jiné úvěry na bydlení - řádný a překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Oba mají své výhody i nevýhody oproti hypotečním úvěrům. Zda je výhodnější hypotéka nebo stavební spoření závisí vždy na konkrétní situaci, ale úvěrem ze stavebního spoření lze refinancovat hypotéku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16793 (novesluzby.cz#23432)


Přidat komentář