Elektronický podpis

Už se Vám stalo, že jste si chtěli ušetřit cestu na úřad a po vyplnění všech dokumentů Vás systém požádal o elektronický podpis, který ovšem nemáte? Jak postupovat pro jeho získání Vám dnes poradíme.

Co je elektronický podpis

Elektronický podpis je jedním z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu. Postupně stále více právních předpisů umožňuje jeho používání v oblasti orgánů veřejné správy, a to jak při komunikaci mezi úřady navzájem, tak i při komunikaci občanů s jednotlivými úřady.

V současné době občané využívají elektronický podpis vůči orgánům veřejné správy především v oblasti správy daní a v obecných správních řízeních. Nutnou podmínkou pro komunikaci občanů se státní správou s použitím elektronického podpisu jsou tzv. kvalifikované certifikáty občanů.

Ministerstvo vnitra vykonává povinnosti stanovené zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Stanovuje požadavky podle vyhlášky č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Zpracovává také návrhy právních předpisů týkajících se elektronického podpisu a v jeho působnosti je rovněž zajištění mezinárodní spolupráce v této oblasti a plnění úkolů plynoucích z členství ČR v mezinárodních organizacích.


Používání elektronického podpisu

Zaručený elektronický podpis je digitální podpis, který zajišťuje pomocí kryptografických metod a dohledu nezávislé třetí strany (certifikační autority) identifikaci a nepopiratelnost původu dokumentů a digitálních dat v prostředí internetu.

Kde všude využijete elektronický podpis

 • podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ
 • přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění
 • elektronické podání přiznání k DPH
 • elektronická komunikace se státní správou, krajskými a městskými úřady
 • elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami
 • žádosti o sociální dávky
 • podávání žádostí o dotace EU
 • datové schránky - datové úložiště, určené k doručování a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci
 • podepisování faktur
 • elektronický podpis PDF dokumentů
 • elektronický podpis e-mailů

Jak si elektronický podpis zřídit?

Zřízení elektronického podpisu je pro člověka, který se neorientuje v oboru informačních technologií  hlouběji, poměrně složitá záležitost, která zabere větší množství času. Existují však webové stránky, které se tímto oborem zabývají. Jednou z nich je služba zřízení elektronického podpisu kde Vám rádi pomohou, a to ať jste soukromá osoba, nebo podnikatelský subjekt, či státní organizace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16732 (novesluzby.cz#20784)


Diskuze a zkušenosti

Venta | 14.07.2010 11:48
zřízení podpisu No tohle je docela složité, Já jsem po asi tři hodinách trápení využil službu http://www.digitalni-podpis.cz a jsem spokojen


Přidat komentář