Druhy pojištění - Hranice

Na trhu existují celkem netradiční pojistky, například pojistka proti pokutám, nebo pojištění odpovědnosti vlastníka, nebo opatrovatele zvířete. Můžete si pojistit plodiny které pěstujete nebo třeba i vlastní nohy, pokud jste například modelka.

Pojištění odpovědnosti za škodu Hranice

Škody, které způsobíte neúmyslně jinému člověku, můžete zabezpečit pojištěním odpovědnosti, v běžném životě lidově říkají takovému „pojištění proti blbosti“

Příklady rozbitá pračka vytopí sousedy pod Vámi, dítě rozbije výlohu, spadne Vám květináč na luxusní auto pod oknem, porazíte strom, který nedopatřením spadne sousedům na plot . . .

Vztahuje se na škody způsobené pojištěnými třetím osobám při rekreaci, rekreačních sportech, jako chodcem nebo cyklistou nebo při provozu jiného nemotorového vozidla, při opatrování domácích zvířat a zbraní, držených na základě povolení. Pojištění se dále vztahuje na odpovědnost pomocných osob zaměstnaných v domácnosti pojištěného za škody způsobené třetím osobám.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pokud** způsobíte zaměstnavateli škodu** při plnění pracovních povinností, je zaměstnavatel oprávněn žádat po Vás náhradu této škody a to až do výše 4,5 násobku Vašeho výdělku, v některých případech i vyšší. Pojistěte se pro případ škod způsobených v zaměstnání.

Příklad:

 • průvan ve Vaší kanceláři vysklí výplň dveří
 • rozbijete počítač, notebook nebo navigaci
 • upadne Vám telefon nebo projektor
 • vymažete nedopatřením databázi
 • policisté při zásahu mohou něco rozbít
 • hasiči při zásahu také mohou rozbít věci v okolí požáru
 • řidič z povolání někomu nechtíc ublíží při dopravní nehodě...
 • traktorista, bagrista, jeřábník ...

Na jaké druhy škod se pojištění vztahuje? Škody na životě, škody na zdraví, škody vzniklé poškozením či zničením věcí a jiné majetkové škody, čisté finanční škody.

Pojištění odpovědnosti za škody z provozní činnosti

Podnikatelé musí počítat s rizikem značné finanční zátěže, rozsah odpovědnosti za škodu z činnosti související s provozem podniku je velký. Toto je pojištění, které rizika pokryje a zároveň se přizpůsobí potřebám Vašeho podniku. Pro koho je pojištění odpovědnosti z provozní činnosti určeno? Pojištění je určeno pro podnikatele, kteří ze zákona odpovídají za škody způsobené provozní činností.

Příklady:

 • lanová dráha na horách se může porouchat a někomu ublížit
 • vyteče kapalina z nějakého technického zařízeních
 • vyhoří obrazárna
 • poškodí se přepravovaná zásilka
 • utrhe se rameno lunaparku
 • praskne hráz rybníka ...

Pojištění může krýt následující rizika - škody vzniklé jinému na životě nebo zdraví, škody vzniklé poškozením či zničením věci, škody způsobené na najaté nemovitosti výbuchem, požárem nebo vodou z potrubí, jiné majetkové škody.

Pojištění specifická pro velké podniky nebo velmi drahé zařízení

1) proti požáru

2) proti odstávce nebo přerušení provozu

3) pojištění elektroniky – lékařské, komunikační a výpočetní, obrazové a zvukové

4) pojištění strojů a linek – obráběcí a CNC stroje, kompresory, tiskařské stroje, výrobní linky

5) pojištění stavebních firem - rozestavěný majetek pojistníka, vybavení staveniště, nářadí, nástroje a přístroje...

6) přepravované zboží, po souši, po moři nebo letadlem

7) pojištění přepravce nebo dopravce, které vzniknou porušením povinnosti v souvislosti se zprostředkováním nebo provedením přepravy.

Pojištění plodin, škody v důsledku živelné události

Pojištění plodin kryje škody nastalé na porostech zemědělských plodin v důsledku živelních událostí.

Příklady

 • zejména záplavy
 • vichřice
 • požáry
 • vyzimování
 • krupobití
 • jarní mrazy
 • k pojištění plodin se řadí i pojištění skleníků a fóliovníků, včetně v nich pěstovaných kultur
 • pojištění okrasných rostlin pro případ poškození nebo zničení živelní událostí
 • pojištění lesních porostů pro případ požáru.

Pojištění hospodářských zvířat Hranice

Pojištění hospodářských zvířat poskytuje chovatelům náhradu škod, které vzniknou uhynutím, utracením, popřípadě nutnou porážkou zvířat jak v případě hromadných škod, tak i škod jednotlivých. Hromadné škody vznikají především v důsledku nákaz, živelních událostí, akutních otrav, extrémních klimatických vlivů apod. Pojištění je určeno pro všechny druhy hospodářských zvířat, zejména pro skot, prasata, ovce a kozy, drůbež nebo ryby.

Pojištění dopravních přestupků Hranice

Je pojištění řidičského oprávnění - odškodnění finančních nákladů souvisejících se ztrátou řidičského průkazu. V současné době lze sjednat pojištění proti pokutám, které slouží k úhradě pokut ve správním řízení, je však určeno pro aktivní řidiče, ne pro piráty silnic.

Pojistná ochrana kryje především překročení povolené rychlosti. Umožňuje také čerpání pojistného plnění po dobu jednoho roku po odebrání řidičského průkazu. Pojištění má však mnoho omezení: bezohledné řízení, řízení pod vlivem drog. Pojištění také přestává platit při jakémkoli přestupku, za který se udělují 4 a více bodů a další.

Pojištění odpovědnosti vlastníka, nebo opatrovatele zvířete

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zvířetem, za kterou odpovídá jako vlastník nebo opatrovatel, nejde-li však o výdělečnou činnost. Spolupojištěným je také opatrovatel zvířete, kterému vlastník zvíře k opatrování svěřil, nejde-li však o výdělečnou činnost opatrovatele nebo o škodu způsobenou vlastníkovi nebo opatrovateli.

Pojištění osob Hranice

 • Kapitálové životní pojištění
 • Investiční životní pojištění
 • Důchodové pojištění
 • Penzijní připojištění
 • Úvěrové pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění cizinců

Do pojištění majetku lze zahrnout

 • Rodinný - bytový nebo činžovní dům
 • Byt v osobním vlastnictví
 • Rekreační objekt - chatu nebo chalupu
 • Garáž
 • Půdní vestavbu
 • Stavební materiál, stroje i nářadí
 • Související objekty jako bazén, skleník, studna, kůlna, plot
 • Nově zahajovanou stavbu rodinného i bytového domu
 • Hřbitovní stavbu

Pojištění automobilů Hranice

 • Povinné ručení
 • Havarijní pojištění
 • Pojištění firemní flotily

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16723 (novesluzby.cz#20355)


Přidat komentář