Daňové poradenství a účetnictví - Břeclav

Rozhodli jste se, že nebudete trávit hodiny nad účetnictvím či daňovou evidencí a raději se budete naplno věnovat své podnikatelské činnosti? Pak Vám zbývá buď nastálo zaměstnat účetní, nebo využít levnější variantu, a to oslovit externí účetní firmu.

Daňové poradenství a účetnictví – Břeclav

Daňové poradenství a účetnictví – Břeclav

 

Vedení účetnictví účetní firmou Břeclav

Daňové evidenceÚčetní firmu vyhledávají a oslovují vedoucí pracovníci, kteří se chtějí zbavit nepříjemných starostí a povinností, kterými vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a dalších účetních záležitostí bezesporu je. Díky externí účetní firmě se můžou tito pracovníci naplno věnovat své podnikatelské činnosti a veškeré síly a pozornost soustředit pouze na ni nebo na svoje zájmy. Pokud se i Vy rozhodnete svěřit své účetnictví nebo daňovou evidenci účetní firmě, nebudete muset zaměstnávat kvalifikovanou účetní a v případě, že onemocní nebo si vezme dovolenou za ni pracně hledat náhradu.

Účetnictví - vedení knih, zpracování daňového přiznání

S vedením účetnictví souvisí i zpracování účetní osnovy, zajištění a zpracování všech účetních dokladů, kontrola veškerých předložených dokladů, vedení knih pohledávek a závazku, sledování sald jednotlivých účtů, zpracování daňového přiznání, analýza hospodářského výsledku, zpracování účetní závěry a jiných důležitých podkladů pro daňové přiznání, apod. Záběr, který profesionální finanční účetní zvládá, je skutečně dosti široký. Jestliže patříte k těm, kteří mají ze zákona povinnost vést účetnictví, pak Vám zbývá buď se veškeré účetní záležitosti naučit sami a trávit nad nimi mnoho času, natrvalo zaměstnat účetní, což se Vám výrazně prodraží, nebo spolupracovat vždy dle potřeby s externí účetní firmou, která Vám bude po ruce jen tehdy, když budete potřebovat. Nebudete jí platit hodiny navíc, budete platit pouze za odvedenou práci.

Vedení daňové evidence Břeclavsko

Při vedení daňové evidence dochází k vedení peněžního deníku, knih pohledávek a závazků, k vedení knih investičního majetku, k analýze hospodářského výsledku, zpracování daňového přiznání, účetní závěrky, podkladů pro daňové přiznání, zpracování samotného daňového přiznání a mnoho dalších služeb, které opět vyžadují znalosti, schopnosti, dovednosti a ekonomický přehled. I při vedení daňové evidence Vás může plně zastoupit** externí účetní firma Břeclav**.

Mzdová agenda a její zpracování BřeclavMzdová agenda

Zaměstnáváte-li zaměstnance, pak jistě víte, že je Vaší povinností vést mzdovou agendu. Vedení mzdové agendy obvykle vykonává účetní, mzdový specialista, který se nejen orientuje, ale perfektně ovládá výpočty mezd, odměn, odvodů sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, daňové předpisy, které se týkají této problematiky, atd. Každý pracovní poměr se vyznačuje svými specifiky, se kterými souvisí i odvody sociálního a zdravotního pojištění, srážky ze mzdy, srážky daní. Na mzdovou agendu jsou kladeny vysoké požadavky a smí ji vykonávat pouze specialista. Jde o složitou záležitost, která vyžaduje odbornost. Jste-li malou firmou a nevyplatí se Vám zaměstnávat natrvalo mzdovou účetní, pak můžete využít externí účetní firmu, která Vám bude jednorázově zpracovávat Vaše požadavky.e

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16823 (novesluzby.cz#24168)


Přidat komentář