Daně, účetnictví - Praha-Západ

Pro ty z nás, kteří se neorientujeme v oblasti účetnictví, jsou zde služby zkušených účetních firem, které se nám kompletně postarají o účetnictví. Najděte si profesionální účetní firmu a ubude Vám starostí.

Účetnictví je obor, který vyžaduje zkušenosti a znalosti. V současné době je nejjednodušší najít si profesionální účetní firmu, která bude účetnictví vést za nás. Nabídky účetních firem jsou následující – účetní firmy se zabývají zpracování účetních dokladů a vedením zákonem stanovených knih a evidencí, vyhotovením přehledů, zpracováním daňového přiznání k DPH, zpracováním dalších daní jako např. daň z příjmu, daň silniční, daň darovací. Účetní firmy vám mohou také nabídnout účetní poradenství, přípravu podkladů ke kontrole nebo zastupování na úřadech. Při výběru firmy se orientujte podle referencí, které získáte od známých.

Vedení daňové evidence a účetnictví - Praha 7

Jednoduché účetnictví - daňová evidence Praha-Západ

V současné době se pojem jednoduché účetnictví nahrazuje pojmem daňová evidence. Služby daňové evidence jsou určeny pro ty, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku a dosahují příjmu z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. V soustavě jednoduchého účetnictví vám vaše účetní povede knihy a deníky. Např. do peněžního deníku se měsíčně účtují příjmy a výdaje pro plátce a neplátce DPH. Dále se sem řadí zasílání mezd na bankovní účty, sleduje se hospodaření, roční výkazy a spolupráce s bankou. Účetní se dále zabývá evidencí firemního majetku, včetně účetních a daňových odpisů.

Podvojné účetnictví Praha-Západ

Podvojné účetnictví je určeno fyzickým osobám, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, dále se týká právnických osob, které jsou společností s ručením omezeným, akciovou společností, komanditní společností, neziskovou organizací nebo bytovým družstvem. Podvojné účetnictví se zabývá přehledem veškerého majetku. Tento typ účetnictví sleduje všechny ekonomické jevy, složky majetku, pohledávky, závazky, náklady a výnosy.

Daně a daňová přiznání v Praze

Účetní vám také nabídne pomocnou ruku v oblasti daní a daňových přiznání. Např. podnikatelé mají povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení nejpozději do tří měsíců před uplynutím zdaňovacího období (do 1. dubna).  K vyplnění daňového přiznání je potřeba tiskopisu, který najdete na finančním úřadě nebo je také možné tento tiskopis vyplnit a zaslat online.

Výhody daňové evidence

Výhody daňové evidence v porovnání s klasickým účetnictvím jsou pro podnikatele několikeré. Podstatná je nižší legislativní zátěž. Rozsah daňové evidence je menší, účetnictví naproti tomu upravuje velký počet právních norem, vyhlášek a prováděcích předpisů.

Další výhodou je menší požadavek na dokumentaci. Daňová evidence je primárně určena k tomu, aby podnikatel mohl zjistit své příjmy a výdaje a správně sestavit daňové přiznání a odvést finančnímu úřadu daně.

Zásadní výhoda je však nižší požadavek na zaměstnance. Podnikatel kvůli účetnictví obvykle nenajímá zaměstnance, za které by musel platit značné výdaje za mzdové a osobní náklady. Někteří podnikatelé si účetnictví zpracovávají sami. Ovšem za podmínek, že mají čas věnovat se změnám v legislativě a orientují se v předpisech. Pokud tyto podmínky nesplňují, riskují jednak nesprávnosti v daňové evidenci a z toho možné pokuty nebo penále. Za druhé nevyužívají veškeré dostupné prostředky k optimalizaci daňové povinnosti, protože nemají odborné znalosti. A to je škoda. Proto je vhodné přenechat odbornou práci na zkušené účetní firmě.Výhody daňové evidence

Které náklady jsou daňově uznatelné

Podnikatele (a nejen podnikatele, ale i obchodní společnosti), nejvíce zajímá problematika daňově uznatelných nákladů. Jejich přesný výčet naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Ovšem užitečnější by pro vás mohla být publikace, která obsahuje kromě výčtu těchto položek také podrobný komentář, který jednotlivé body vysvětluje. Pokud potřebujete konkrétní radu, můžete zkusit některé diskusní fórum na internetu. Ovšem těžko se spoléhat na odpověď přes internet od osoby, kterou neznáte. Navíc odpověď ani nemusíte dostat. Pokud řešíte vedení účetnictví přes specializovanou firmu, tyto problémy vůbec nemusíte řešit. Případně si v konkrétní situaci jednoduše necháte po telefonu poradit.

Zastoupení na úřadech v daňových záležitostech Praha-Západ

Jako velmi užitečnou službu budete možná chápat zastoupení na úřadech v daňových záležitostech. Tímto si ušetříte mnoho času a energie. Zastoupení vzniká na základě plné právní moci klienta a je uskutečněno ve všech záležitostech před finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami nebo jinými institucemi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16815 (novesluzby.cz#24150)


Přidat komentář