BOZP a pojištění firmy

Zavádění pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich dodržování je povinné pro každou firmu, pro každého podnikatele. Jak s tím však souvisí pojištění podnikatelů a rizik podnikání? Existuje vůbec spojitost?

Zákon o BOZP není zcela konkrétní. Podává nařízení a doporučení, která je však nutné správně nastavit podle daného typu podnikatelské činnosti. A zde je kámen úrazu. Podnikatel, či vedení firmy je odpovědné za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to ve všech směrech. Snadno se však stává, že ač je bezpečnost a ochrana zdraví při práci plánována a nastavena s nejlepším vědomím, tak státní kontrola najde nějakou chybu, která je pro danou firmu citelná. To proto, že chyby v BOZP jsou pokutovány velmi vysokými sankcemi.Jak se pojistit proti chybám v BOZP? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16846 (novesluzby.cz#24444)