Bankomaty - bankovní rady

Přes e-mailovou adresu jste mohli v poslední době obdržet varování před údajnými podvody při výběru z bankomatu. Novou fintou je zalepení otvoru výdeje bankovek tak, aby si klient svou hotovost nemohl odnést.

Bankomat - peníze vydal a nevydal

Na otvor pro výdej peněz, který je krytý krytkou někdo přidělává krytky nové, hlinikové. Peníze se tudíš přes původní oficiální krytku dostanou, ale už se nedostanou přes krytku hlinikovou.

Spořitelna zveřejnila upozornění

Upozornění na podvodné zařízení zadržující hotovost při výběru z bankomatů, které se potenciálně mohlo objevit na některém z bankomatů tuzemských bank. Konkrétně jde o nalepení lišty přes otvor pro výběr hotovosti, který vypadá podobně jako pravý otvor - hotovost se na lištu z vnitřní strany nalepí a peníze nevyjedou ven.

Varování spořitelen -neodcházejte od bankomatu

Varovný e-mail se potuluje Českou republikou a klienty všech bank varuje proti podvodníkům. Nikdo neví, zda jde o skutečnost, polopravdu nebo planý poplach. Nezávisle na všech e-mailech a tvrzeních by měli všichni klienti dodržovat pár bezpečnostních opatření. Zástupci tuzemských bank zdůrazňují, že při problému, který není informačně podán bankomatem nebo bankovním displejem, by klienti neměli od bankomatu odcházet, ale zavolat servisní linku, jejíž číslo najdeme vždy vylepené na bankomatu, nebo v případě že číslo na bankomatu není ( je např. Strženo vandaly ), zavolat okamžitě policii. "Pokud si klient nevybere hotovost z bankomatu zhruba do dvou minut, peníze zajedou zpátky do bankomatu. Důležité je tedy neodcházet a nedat příležitost případným podvodníkům, aby mezitím hotovost vybrali za vás," říká k popisované fintě pracovník jedné z poboček spořitelny. Zároveň také upozorňuje na neodstraňování svépomocí přidělaných falešných dvířek. Může dojít k nedorozumnění a klient může být považován za podvodníka. Dále také pamatujte na pravidlo, že žádná osoba vás nesmí při práci s bankomatem vyrušit. Nesmí se o to pokusit ani pracovník banky.

Ochranné prvky platebních karet - bankovní platební karty

Tak jak docházelo k napadání platebních karet, zvyšovaly se prvky jejich ochrany, včetně toho, že byly vyvíjeny ochrany celého systému elektronického bankovnictví (konstrukce bankomatů, přenosové bankovní sítě, režimová opatření, kontrolní systémy atd.). V současnosti se od karet s magnetickým proužkem (který uchovává potřebná identifikační a další data) přechází ke kartám s čipem. Pro banky je ale přechod na novější technologie nákladný, proto s ním nijak moc nespěchají. Po přechodnou dobu se tedy budou užívat tzv. karty hybridní (s magnetickým proužkem i čipem).

Ochranné prvky aplikované přímo na kartách

ale ani zdaleka neznamenají stoprocentní ochranu účtu klienta. Kriminalisté a bankéři registrují celou řadu primitivních, ale i velmi sofistikovaných metod padělků platebních karet, jakož i napadení bankomatů. K mnoha nejrůznějším formám zneužívání karet dochází i v oblasti internetového obchodu. Rozhodující je, že i dříve primitivní metody fungovaly, než se na ně našel „protilék”. Dnes je dosti časté použití tzv. „klonované” karty. Jako polotovar k jejímu zhotovení se používá čistý bílý plastový výlisek s magnetickým proužkem na zadní straně. Ten je nutné „oživit” reálnými údaji z originální platební karty klienta. Způsobů, jak se to pachateli podaří, je fůra.

A co naše legislativa - zákony

V této souvislosti je nutné podotknout, že zatímco česká legislativa je vcelku dobře připravena na postih padělání peněz, podle některých odborníků to neplatí pro ochranu elektronických platebních prostředků. Přesněji, podle názoru kriminalistů někteří státní zástupci a soudci neaplikují na konkrétní skutky pachatelů správná ustanovení tr. zákona. Ale to je jiná kapitola. Ostatně, právo vždycky zaostává za technickým rozvojem - a není pochyb o tom, že vývoj bezhotovostních platebních prostředků (stejně jako „vývoj” jejich zneužívání) je skutečným a grandiózním technickým vývojem.

Statistické počty vydaných karet

a počty jimi skutečných platem by ale ani na vteřinu neměly nechat v klidu legislativce zejm. ministerstev spravedlnosti, vnitra, financí a asi i dalších. Podle dostupných údajů (Výroční zpráva Sdružení pro bankovní karty ČR za rok 2006) bylo v roce 2006 našimi bankami vydáno 7,8 mil. karet (6,6 mil. debetních, 1,2 mil. kreditních). U obchodníků bylo kartami vydanými českým občanům uskutečněno téměř 116,9 mil. plateb v celkové výši cca 133,7 mil. Kč, po přičtení karet vydaných v zahraničí se tyto údaje navyšují na 137,4 mil., resp. 165,6 mil. Kč. Zvyšování počtu užívání platebních karet zákonitě přinese zvýšení této formy trestné činnosti. (Je otázkou, jestli poklesne počet podělků bankovek?) A troufám si tvrdit, že kriminalita v této oblasti enormně vzroste po rozšíření kreditních karet. Banky sice vydávání kreditních karet všemožně podporují (samozřejmě, že kvůli spočítaným ziskům), ale nejspíš netuší, jaký bič si na sebe v Česku šijí. Čeští vynalézavci jim nejspíš ještě ukážou, jak se u nás „vydělávají” peníze. Ostatně, astronomická čísla vypovídající o půjčkách, hypotékách a dluzích občanů republiky je snad lepší ani nekomentovat.

Skimmovací zařízení - nezákonná úprava bankomatů

Relativně novou formou trestné činnosti je nezákonná úprava bankomatů. Zatím nikdo nevysvětlil, odkud se ve skutečnosti tato metoda začala šířit, faktem ovšem je, že v současnosti se šíří z Východu. Bankéři začali ono „udělátko”, instalované na bankomat a sloužící k získání údajů o originální kartě, moudře nazývat „skimmovací zařízení” (zřejmě od slova skim = sbírat /údaje/). Těžko říci, zda bylo, nebo naopak nebylo zájmem bankovních domů sledovat počty instalací skimmovacích zařízení v České republice. Zpočátku to byla přísně důvěrná informace, později vinou sdělovacích prostředků už nešlo dělat mrtvého brouka. Podle neoficiálních podkladů bankovního sektoru mělo v roce 2003 proběhnout první (a v tom roce jediné) „nasazení” skimmovacího zařízení v České republice. V následujícím roce se to mělo stát 78 krát, v roce 2005 24 krát, v roce 2006 18 krát a vloni 91 krát. Ale jsou to opravdu reálné údaje? V kolika případech například pachatelé stačili před odhalením zařízení demontovat?

I skimmovací zařízení procházelo technickým vývojem

Nejdříve se objevila tzv. „libanonská smyčka”. Do vstupního otvoru pro platební kartu bylo vloženo parazitní zařízení (rámeček s uzavřenou smyčkou zhotovenou např. z ½ palcové videomagnetofonové pásky), které sice umožnilo vložení karty, ale po zadání PIN a dalších vyžadovaných úkonch zadrželo vysunutí karty. Tím byl automaticky zablokován proces výdeje peněz. V tomto okamžiku přispěchal „na pomoc” neznámý kolemjdoucí, zmanipuloval klienta, aby znovu zkusil zadat PIN. Ten si zapamatoval. Vydání peněz se samozřejmě nepovedlo. Klient byl odkázán na řešení problému do banky. Podvodník vyndal rámeček i se zadrženou kartou a nezákonný výběr peněz z bankomatu byl otázkou rutiny.

K mnoha podvodům docházelo v restauracích při platbách kartou

Pachatel (číšník) vzal kartu klienta, vymluvil se, že čtečku mají v kanceláři, zde nenápadně protáhl platební kartu s magnetickým proužkem vlastní čtečkou magnetického proužku a tím získal její data. Zaznamenaná data pak byla nahrána na plagiát karty. Tato metoda vyžadovala jisté odborné znalosti a také určité technické vybavení.

Teprve následně se rozšířily instalace všelijakých přídavných zařízení přímo na bankomaty

Jedna z metod spočívala v instalaci mikrokamery nad klávesnicí, která snímala zadávání PIN. Následně ale bylo nutné majiteli kartu ukradnout. Podobně byl snímán zvukový signál, který vydávaly některé klávesnice bankomatů. I zde bylo nutné zmocnit se karty.

Snímač magnetického proužku - bankomaty

Prozatím nejnebezpečnější formou užitou na bankomatech v ČR použili pachatelé z Rumunska, Moldavska a Bulharska. Pomocí tzv. suchých zipů nebo oboustranně lepicích pásek připevňují na otvory pro vložení karty a výdej stvrzenek panely s pseudo-otvory. Okolo těchto otvorů je instalovaný snímač magnetického proužku, potřebná elektronika a mikrobaterie. Podobně je speciálně zhotoveným panelem s pseudo-klávesnicí a elektronikou překryta originální klávesnice bankomatu, která slouží k zadávání PIN. Toto skimmovací zařízení nechají pachatelé instalované na bankomatu několik hodin a přísně ho zpovzdálí střeží. Po určité době jej nenápadně demontují a s „nasbíraných” údajů klienty použitých originálních karet vytvoří s pomocí výpočetní techniky kopie karet. Vybrakování účtu klientů je snadné.

Obdobou této varianty je instalování mobilního telefonu do zakrývacího panelu

který může „sbíraná” data přenášet pomocí Bluetooth do jiného mobilu, nebo do počítače umístěného v nedaleko zaparkovaném vozidle pachatelů. Popsané metody samozřejmě nejsou vyčerpávající, neboť nápady zločinců jsou nekonečné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16704 (novesluzby.cz#20010)


Přidat komentář