Anonymní vkladní knížka

Možná máte doma nebo u svých rodičů starou vkladní knížku České spořitelny, která je na doručitele. A je v ní uveden malý zůstatek, pro který nemá smysl jít do banky. Podle Vás je zbytečné do banky chodit, ale...

...na pobočku si zajděte, možná budete překvapeni, co vám banka vyplatí. Je proto škoda se knížky zbavovat na inzerát pochybným zájemcům o "starožitnost", kterých přibývá.

Vkladní knížky na doručitele jako anonymní

Ukládání peněz na vkladní knížku bylo za dřívějších dob běžnou zvyklostí. Oblíbené byly vkladní knížky na doručitele, u kterých mohl se vkladem nakládat každý, kdo knížku předložil na přepážce spořitelny. Bylo běžné, že rodiče takové knížky zakládali svým dětem, aby jim tam ukládali peníze, které si budou moci v dospělosti bez problémů vybrat. Se vkladem na anonymní knížce mohl nakládat kdokoli, kdo knížku měl.

Anonymní vklady či vkladní knížky, vedené bez identifikačních údajů majitele

ovšem představují rizika pro vyhýbání se placení daní a praní špinavých peněz, a proto byly legislativně novelou Zákona o bankách zrušeny. Peníze uložené na anonymních vkladních knížkách tak nejsou od 31. prosince 2002 úročeny a vklady na nich uložené mohou být vybrány až do 31. prosince 2012. V polovině roku 2008 evidovala Česká spořitelna ještě asi 2,3 milionu těchto vkladních knížek, na kterých je uloženo asi 3,5 miliardy korun. Protože se jedná o velká čísla, která se špatně interpretují, pro představu je možné uvést, že na jednu vkladní knížku připadá průměrně asi 13 tisíc korun (průměrná hodnota ale neznamená, že nemůže existovat knížka, na které leží 25 korun nebo knížka, na které je uloženo 480 000 Kč).

Hodnota může být větší než účetní zůstatek

Kdo do 31. 12. 2012 předloží na pobočce České spořitelny vkladní knížku na doručitele, může si vklad vybrat. Zaplatí přitom poplatek 100 Kč, který se v sazebníku nazývá "Výplata zůstatku zrušeného vkladového vztahu, potvrzeného do 31. 12. 2002 vkladní knížkou na doručitele". Držitel knížky, jehož zůstatek na anonymní vkladní knížce, zapsaný například k datu 12. 4. 1995, činí 34,30 Kč, tak na první pohled nemá důvod se vkladem nakládat. Vkladní knížky možná mají nějakou sběratelskou hodnotu, odrážejí běh času.

Při listování vkladní knížkou je možné vysledovat zápis pohybů na účtu

prováděný nejprve ručně, pak s využitím počítače a tiskárny. Mohou také vyvstávat vzpomínky na socialistickou Českou státní spořitelnu, kde pracovníci banky poskytovali své služby za prosklenou přepážkou, tedy na doby, kdy se výplaty vyplácely zásadně v hotovosti. Následovala doba, kdy se běžným účtem českého občana stalo sporožiro, dalším pokrokem byly platební karty a používání bankomatů. Přepážky bank se měnily, sklo oddělující klienta od bankovního úředníka zmizelo, klient banky si při vyřizování svých záležitostí mohl i sednout. Možná právě takové uvažování přispívají k tomu, že jisté věci mají svou sběratelskou hodnotu. Při zběžném listování vkladní knížkou ovšem může uniknout pozornosti, že poslední vyplněný řádek vkladní knížky nemusí vyjadřovat skutečný konečný zůstatek. Záleží totiž na tom, zda jsou zde připsány všechny úroky, které se k příslušnému vkladu váží. Ve výše uvedeném příkladu například nejsou zapsány úroky za skoro čtyři měsíce roku 1994, což znamená, že díky úrokům z úroků by tam mohla nějaká ta stovka být.

O vkladní knížky mají zájem "sběratelé"

Důvodem existence inzerátů typu "koupím vkladní knížku na doručitele ČS" tak nemusí být pouze sběratelská hodnota, ale i snaha získat tyto skryté úroky. Zájem údajného sběratele vkladních knížek, jehož inzerát se objevil v sekci Starožitnosti, sbírky, byl telefonicky otestován 14. 1. 2009. Kupujícího na prvním místě zajímalo, zda je to knížka České spořitelny a zda je platná, což poukazuje na to, že zájmem kupujícího je získat vkladní knížku a vydělat na nezapsaných úrocích. Jiný důvod je nepravděpodobný, jelikož provádění jiných platebních operací již anonymní vkladní knížky neumožňují.

Zrušení vkladní knížky na pobočce

Při návštěvě pobočky České spořitelny pracovnice spořitelny ochotně a vstřícně nahlédla do knížky a konstatovala, že zůstatek 34,30 Kč je tak minimální, že za výplatu nestojí a vzhledem k poplatku ve výši sta korun je lepší si knížku nechat na památku. Na námitku, že na knížce přece nejsou zapsány úroky za nějaké čtyři měsíce a jde o částku, která až tak úplně zanedbatelná není, se pracovnice banky zatvářila překvapeně. Když ale vklad dohledala, konstatovala, že když tam zbývá 320 korun, tak se to zrušení vkladu vyplatí. V návaznosti na tuto radu také následovala nabídka, že když knížku zruší, může mi udělat její kopii na památku. Zrušení vkladní knížky, na jejímž posledním řádku byl zapsán zůstatek 34,30 Kč, tak znamenal získání 222 Kč a strávení nějakých 15 minut na pobočce České spořitelny. Na závěr lze vyslovit domněnku, že je vysoce pravděpodobné, že existují i vkladní knížky, kde nezapsané úroky činí významnější částky a že stojí za to si to ve své knížce zkontrolovat.

Něco málo o vkladní knížce

Dříve existovaly dva typy vkladních knížek - na jméno a na doručitele (tzv. anonymní VK). K lednu 2003 však bylo vytváření nových anonymních vkladních knížek zrušeno. Vkladní knížky na jméno jsou vázány pouze na svého majitele. S uloženými prostředky tedy může disponovat pouze on či zmocněná osoba. "S vkladem na vkladní knížce na jméno je oprávněn nakládat ten, na jehož jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo identifikační znak právnické osoby je vkladní knížka vystavena. S vkladem na cestovní vkladní knížce je však ve stanovených případech oprávněn nakládat každý, kdo předloží vkladní knížku a průkazní lístek," říká zákon. Vkladní knížky jsou asi nejjednodušší produkt, který zajišťuje určité zhodnocení vkladu.

Existují vkladní knížky s a bez výpovědní lhůty

přičemž výše úroku roste s dobou, po kterou má banka zajištěno volné disponování s vkladem. Vkladní knížky bez výpovědní doby tedy mají nejnižší výnos a naopak. Výpovědní lhůta se pohybuje od 1 měsíce do 3 let. Vkladní knížky mají mnoho výhod, ale i nevýhod. Mezi výhody patří například jednoduchá obsluha, která je však vyvážená nemožností pracovat s vkladem jinde než na pobočce banky. Vkladní knížka je produkt pro občany s velkou averzí k riziku, proto je vklad pojištěn ze 100%, max. však do výše 20 000 EUR (asi 600 000 Kč). Vztahuje se na celkovou sumu klientových vkladů u banky.

U právnických osob je pojištěno 90 % vkladu, max. však do výše 18 000 EUR

Dále je nutné dát si pozor na promlčení vkladu. Po dvaceti letech nečinnosti majitele platnost vkladní knížky končí a majitel má 3 roky právo si naspořené peníze vybrat. Po uplynutí této doby peníze propadají ve prospěch banky. Další nespornou výhodou jsou nízké (v podstatě žádné) náklady spojené s užíváním VK, tzn. nulové náklady na vedení atd. Vkladní knížka je však spořící produkt, a měl by nám tudíž přinést nějaký uspořený výnos. A to je kámen úrazu. Vklady na vkladních knížkách jsou velice mizerně úročeny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16705 (novesluzby.cz#20011)


Diskuze a zkušenosti

Roman | 31.03.2010 21:45
Vkladní knížka jako vzpomínka Vkladní knížka na doručitele byla skvělá. Úrokově nebyla tak zajímavá, ale peníze člověk viděl napsané "černé na bílem". Mohl klidně knížku darovat. Horší bylo, když vkladní knížku sebral zloděj. Potom si pohodlně vybral vaše peníze.


Přidat komentář