Poradna před plastickou operací

Již máte domluvený termín plastické operace s odborným specialistou? Jaké rady a tipy se Vám budou hodit, abyste byli připraveni fyzicky i psychicky na plastický zákrok a nemuseli se zbytečně stresovat?

Kritéria úspěšné plastické operace

Dle odborníků, každý plastický chirurg by se měl při** operování kosmetických vad** řídit některými pravidly a zásadami a respektovat je:

 • musí umět zhodnotit stupeň vady a zásadně odmítnout pacienty, kteří operaci nepotřebují nebo u kterých je očekávání výsledku operace nereálné,
 • zásadně musí vyloučit preferenci ekonomického profitu nad nepotřebností operace a to i přes neustálé naléhání ze strany pacienta,
 • měl by volit standardní co možná nejjednodušší operační techniku, relativně krátce trvající, ale s největším pooperačním efektem,
 • vždy by měl upřednostňovat konzervativní, ale přitom efektní operační techniku, která by snížila riziko pooperačních komplikací na minimum,
 • k operaci přistupovat s jistotou a stálou soustředěností během celé operace a nikdy nepřeceňovat vlastní technickou zdatnost a zkušenost,
 • i při respektování všech zásad exaktního operování může v mizivém procentu dojít k projevům nestandardního hojení, obvykle velmi snadno napravitelným. V těchto případech by měl plastický chirurg provést jakoukoliv korekci zdarma a nikdy nevyžadovat finanční spoluúčast ze strany pacienta,
 • důležitým kritériem úspěšnosti operace je také v neposlední řadě, zachování pooperačního přirozeného vzhledu operované krajiny, to je docílení osvěžení vzhledu nebo jakéhosi celkového zkrášlení, zaregistrovaného širokým okolím, aniž by byly poznány příčiny tohoto pozitivního dojmu.

Doporučení před jednotlivými plastickými operacemi

Doporučení jsou:

Doporučení před transplantací vlasů

 • Je-li to možné, čtrnáct dnů před samotnou transplantací neužívejte léky, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou (Aspirin, Anopyrin aj.), nesteroidní antiflogistika (Ibuprofen, Brufen, Ibuma aj.) a propanolol (beta blokátor).
 • Týden před transplantací umývejte denně vlasy, aby se odstranily vlasy, které by stejně v nejbližších pár dnů spontánně vypadly.
 • Dva dny před transplantací neužívejte alkohol.

Doporučení před modelací prsou

Odborný lékař s Vámi prodiskutuje motivaci k příslušnému** zákroku modelace prsou**. Zhodnotí Váš celkový zdravotní stav, zeptá se na veškeré prodělané nemoci, operace apod. Dále bude potřebovat zjistit některé dědičné zátěže k Vašemu estetickému problému. V případě, že by očekávaný výsledek neodpovídal Vašim představám, a ani představám odborného speciality, upouští se od příslušného zákroku a společně budete hledat jiné možnosti. V případě, že dojde ke vzájemné domluvě na operačním řešení modelace prsou, bude Vám specialistou podrobně objasněn celý princip operačního zákroku, případná možná rizika, která jsou spojena se zákrokem, a také Vám budou vysvětleny důležité předoperační pokyny a zásady nutné pro pooperační období.

Doporučení před zvětšení prsou

Odborný lékař s Vámi prodiskutuje motivaci k příslušnému** zákroku zvětšení prsou**. Zhodnotí Váš celkový zdravotní stav, zeptá se na veškeré prodělané nemoci, operace apod. Dále bude potřebovat zjistit některé dědičné zátěže k Vašemu estetickému problému. Společně s lékařem vyberete nejvhodnější typ, profil a velikost prsních implantátů. V případě, že by očekávaný výsledek neodpovídal Vašim představám, a ani představám odborného speciality, upouští se od příslušného zákroku a společně budete hledat jiné možnosti. V případě, že dojde ke vzájemné domluvě na operačním řešení zvětšení prsou, bude Vám specialistou podrobně objasněn celý princip operačního zákroku, případná možná rizika, která jsou spojena se zákrokem, a také Vám budou vysvětleny důležité předoperační pokyny a zásady nutné pro pooperační období.

Doporučení před zmenšení prsou

Odborný lékař s Vámi prodiskutuje motivaci k příslušnému** zákroku zmenšení prsou**. Zhodnotí Váš celkový zdravotní stav, zeptá se na veškeré prodělané nemoci, operace apod. Dále bude potřebovat zjistit některé dědičné zátěže k Vašemu estetickému problému. V případě, že by očekávaný výsledek neodpovídal Vašim představám, a ani představám odborného speciality, upouští se od příslušného zákroku a společně budete hledat jiné možnosti. V případě, že dojde ke vzájemné domluvě na operačním řešení zmenšení prsou, bude Vám specialistou podrobně objasněn celý princip operačního zákroku, případná možná rizika, která jsou spojena se zákrokem, a také Vám budou vysvětleny důležité předoperační pokyny a zásady nutné pro pooperační období.

Doporučení před zvětšením a modelaci rtů

Odborný lékař si s Vámi dohodne termín schůzky, kde společně proberete motivaci, která Vás vede k danému** estetickému zákroku**. Lékař současně zhodnotí Váš celkový zdravotní stav a případné kontraindikace, které patří k tomuto výkonu. Specialista se Vás také zeptá na případný výskyt některých dědičných zátěží k příslušnému estetickému problému, následně Vám nabídne nejvhodnější postup, určený přímo Vám, a to dle Vašich požadavků a přání. Také vybere nejvhodnější typ implantátu. V případě, že by očekávaný výsledek neodpovídal Vašim představám, ale také ani představám specialisty, od zákroku se upouští a společně budete hledat jiné vhodnější alternativy. V případě, že se vzájemně se specialistou domluvíte, bude Vám do podrobností vysvětlen příslušný estetický zákrok, jeho princip, sdělena možná rizika, se zákrokem související a také Vám budou objasněny pokyny a zásady, jak se chovat po zákroku v domácím ošetřování.

 • Týden před operací vysadíte léky: Acylpyrin, Aspro, Aspirin, Mironal, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou, tj. léky, které způsobující krvácení.

Doporučení před operací obličeje

 • V prvé řadě počítejte s nezbytným předoperačním vyšetřením. Jelikož se jedná o operační zákrok, jako takový musí být naplánován. Spolu s operatérem si dohodnete příslušný termín operace, který bude vyhovovat jak Vám, tak operatérovi.
 • Dva až tři týdny před termínem operace, vysaďte léky, které zvyšují krvácivost, jako jsou: Acylpyrin, Anopyrin, Aspro, Aspirin, Mironal, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou.

Doporučení před liftingem čela a obočí

 • Doporučení pro lifting čela a obočí před operací
 • Minimálně měsíc před samotnou operací, vysaďte léky, které ovlivňují krevní srážlivost.
 • Dva měsíce před operací vysaďte hormonální antikoncepci.
 • Tři týdny před plánovanou operací by u Vás nemělo proběhnout žádné akutní onemocnění, jako je virosa, nachlazení apod. Dále by se na kůži obličeje a čela nemělo vyskytovat žádné zánětlivé onemocnění, nebo různé alergické projevy.
 • Nejlépe dva týdny před operací nekuřte.
 • Od půlnoci před plánovanou operací nejezte, nepijte.

Doporučení před operací břicha

 • Nejméně čtyři týdny před plánovanou operací, byste neměli užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou ani jiné léky ovlivňující srážlivost krve, jako například Acylpyrin, Aspirin, Alnagon, Mironal, Acylcoffin aj.
 • Dva týdny před stanoveným termínem operace, by u Vás nemělo proběhnout žádné akutní onemocnění, jako je viróza, nachlazení apod.
 • Od půlnoci před samotnou operací již nejezte, nepijte, nekuřte.
 • Snažte se večer a ráno před operací vyprázdnit, a to z důvodu snadnější pooperační péče.
 • Večer před operací, nebo ráno před operací se vysprchujte, oholte částečné ochlupení, odmastěte kůži, vyčistěte pupek.
 • V době operace musíte být zdraví, v dobré fyzické, ale i psychické kondici.

Doporučení před plastikou nosu

 • Tři až čtyři týdny před plánovanou operací byste neměli prodělat virové onemocnění nebo onemocnění, které je léčené antibiotiky.
 • Nejméně dva týdny před samotným termínem operace nosu, vysaďte veškeré léky, které podporují sníženou srážlivost krve, jako jsou například Acylpyrin, Anopyrin, některá antirevmatika aj.
 • Po půlnoci, před plánovanou operací, již nic nejezte, nepijte, nekuřte.

Předoperační dokumenty potřebné pro operační výkon

Mezi důležité dokumenty patří:

Dokumentace pro operační výkon v celkové anestezii

 • Interní vyšetření
 • Krevní obraz, Bilirubin, jaterní enzymy
 • Glykémie, Urea, Kreatinin
 • HIV
 • Krvácivost, srážlivost (koagulační vyšetření)
 • Moč a sediment
 • EKG
 • Mammologické vyšetření, SONO

Veškeré dokumenty přineste v den operace. Dokumenty nesmí být starší 14 dnů.

Dokumentace pro operační výkon v místní anestezii

 • Interní vyšetření
 • Krevní obraz
 • Vyšetření srážlivosti krve
 • HIV

Veškeré dokumenty přineste v den operace. Dokumenty nesmí být starší 14 dnů.

Jak si zajistit předoperační dokumentaci pro operační výkon

Nejlépe požádejte Vašeho obvodního lékaře, o interní vyšetření, který Vás zná a má průběžnou lékařskou dokumentaci zdravotního stavu.

Pokud však tato možnost není, klinik Vám nabídne svého internistu, který Vašeho obvodního lékaře pro Vaši operaci zcela zastoupí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16686 (novesluzby.cz#21156)


Přidat komentář