Operace obličeje - Facelift

Potřebujete zmírnit, nebo oddálit projevy stárnutí Vašeho obličeje? Vsaďte na operaci obličeje, tzv. facelift, která díky výsledkům patří k nejoblíbenějším a nejčastějším estetickým operacím. Ať jste muž, či žena, facelift Vám zaručí, že budete spokojeni.

Jaká je nejčastější věková skupina pro operaci obličeje

Nejčastější věková skupina je 50 až 60 let.

Kdy zvolit operaci obličeje

O operaci obličeje uvažujte v případě, že Vás trápí výrazněji povolená kůže v partiích obličeje, například v dolní polovině na hraně oblouku dolní čelisti, na krku v oblasti podbradku aj.

Trvanlivost výsledku operačního zákroku faceliftu

Počítejte s dlouhodobým efektem, průměrně okolo osmi až deseti let, v případě, že máte výrazněji povolenou kůži v obličeji. Pokud byste podstoupili operaci obličeje dříve, výsledek zákroku bude opět dobrý, ale efekt operace je kratší v průměru dvou až tří let, a to z důvodu, že stále pružná a elastická kůže i podkožní struktury se u Vás poměrně rychle přizpůsobí Vašim navyklým pohybům.

V jakých případech je dosaženo nejlepších výsledků operace obličeje

Lepší i dlouhodobější efekt operačního zákroku, je vždy u obličeje štíhlejšího, s jemnější kůží. Pokud jste majitelem kulatějšího typu obličeje s větší vrstvou podkožního tuku, není zcela možné dosáhnout tak výrazného vypnutí kůže. Na druhou stranu však budete mít výhodu v tom, že Vaše mimické vrásky, nejsou tak jemné, jako u štíhlejšího typu obličeje.

Možnost opakované operace obličeje

Operaci je samozřejmě možné opakovat, a to v ideálním rozmezí přibližně 10 let, od provedené předchozí operace, a maximálně dvakrát. V případě, že by operace proběhla opakovaně v dřívějším limitu, například tří až čtyř let, a vícekrát, než dvakrát, hrozí zde riziko tzv. nepřirozené masky obličeje se ztenčenou kůží a také rizikem výrazných roztažených cév. Pokud se tedy chcete těšit z dobrého výsledku zákroku a současně přirozeného vzhledu obličeje, důvěřujte příslušnému specialistovi, který Vám jistě doporučí vhodnou dobu pro případný opakovaný operační zákrok.

Kdo může podstoupit operaci obličeje

Předpokladem pro** operační zákrok obličeje** je především dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav. Zhruba tři týdny před samotnou operací by u Vás nemělo proběhnout žádné zánětlivé nebo akutní onemocnění kůže v obličeji a na krku.

Komplikace spojené s operací obličeje

  • Pooperační krvácení - pouze prodlouží dobu hojení a vstřebání otoků, modřin.
  • Infekce a následné zánětlivé komplikace - je možné zabránit preventivním podáním antibiotik.
  • Přechodné mírné snížení citlivosti kůže obličeje - odezní po několika týdnech.
  • Snížení, porušení mimiky tváře, nebo rtů, úst - jedná se o poměrně ojedinělé komplikace, které vznikají porušením nervového vedení obličejových nervů.

Příprava na operaci obličeje

V prvé řadě počítejte s nezbytným předoperačním vyšetřením. Jelikož se jedná o operační zákrok, jako takový musí být naplánován. Spolu s operatérem si dohodnete příslušný termín operace, který bude vyhovovat jak Vám, tak operatérovi.

Dva až tři týdny před termínem operace, vysaďte léky, které zvyšují krvácivost, jako jsou: Acylpyrin, Anopyrin, Aspro, Aspirin, Mironal, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou.

Průběh samotné operace obličeje

Operační zákrok se provádí v** kombinaci místní i celkové anestezie**. Kdy celkové znecitlivění může být buď celková anestézie, nebo anestézie řízená nitrožilně. Po celkové, nutné desinfekci obličeje a vlasů je operace započata řezem, který je veden z vlasaté části spánkové krajiny, a to směrem dolů těsně před ušním boltcem, dále kolem ušního lalůčku a v rýze za boltcem, kde se zhruba v polovině boltce stáčí do vlasové pokožky. Délka řezu je vždy závislá na potřebném rozsahu dané operace.

Následně se uvolní kůže tváře, krku od spodiny, vyměří se a nadbytky kůže se odstraní. Následně operatér provede tzv. SMAS lifting, tj. posun a zpevnění vazivově svalové podkožní struktury, který se provádí buď tzv. plikací: nařasením, nebo resekcí: odstraněním povolené podkožní struktury a následným sešitím vstřebatelnými stehy.

Při závěrečné fázi operace, specialista pečlivě sešije jednotlivé kožní okraje pomocí nitrokožních stehů na viditelných místech a jednotlivých stehů za ušními boltci a ve vlasech. V tomto případě se používají plně vstřebatelné i nevstřebatelné materiály. Počítejte s tím, že ve většině případů je třeba k odvádění drobného krvácení, zavést na dobu 24hodin jemné trubičkové dreny. Na závěr Vám operatér přiloží celkový obvaz hlavy.

Pooperační průběh faceliftingu

Počítejte s nutnou hospitalizací na příslušné klinice, a to nejméně do druhého dne, od provedeného operačního zákroku. První převaz Vám bude proveden hned druhý den po operaci. V případě, že probíhá průběh hojení standardně, jsou již při tomto prvním převazu odstraněny veškeré drény a můžete být propuštěni do domácího ošetřování. Je však třeba dodržovat při ležení a spaní polohu na zádech, s vyvýšenou hlavou.** Obvaz na obličeji** Vám zůstává po dobu tří až pěti dnů, na základě doporučení odborného lékaře. Nelekejte se, pokud budete mít oteklý obličej, včetně víček, nebo pokud se Vám také objeví podkožní krevní podlitiny, a to v převážně v prvních pooperačních dnech. Jedná se o normální pooperační průběh. Také se u Vás může vyskytnout zvýšená teplota, až na 38°C, a to na přechodnou dobu jednoho až dvou dnů.

Dodržujte co nejvíce klidový režim a na tváře a víčka si během dne přikládejte studené obklady. Obličej si chraňte šátkem pouze v noci, nebo, jdete-li ven, ovšem jen na krátkou dobu. Celkové otoky, podlitiny všeobecně ustoupí do desátého dne od provedeného operačního zákroku. Než Vám budou vyndány pooperační stehy, dodržujte celou dobu klidový režim s co největším omezením pohyby hlavy a krku. Fyzickou zátěž poté postupně a nenásilně přidávejte. S normální zátěží a zapojením do osobního a pracovního života, včetně cvičení, počítejte zhruba po jednom měsíci od provedené operace.

Pooperační bolesti při faceliftingu

Ve většině případů nedochází k žádným pooperačním bolestem. Spíše můžete vnímat nepříjemný tlak bandáže a bude Vám nepříjemné, že máte omezenou možnost polohování hlavy.

Kontroly, převazy po operaci obličeje

První převaz s první kontrolou následuje hned druhý den po provedeném operačním zákroku. Další kontroly a převazu jsou individuální, řiďte se tedy pokyny odborného specialisty. Vše závisí na stavu hojení.

Odstranění stehů po operaci obličeje

odstranění stehů dochází většinou desátý až čtrnáctý den po operaci. Po odstranění stehů ještě počítejte s nějakou dobou, co budete mít pocity tahu při každém pohybu hlavou a krku. Porušení jemné dotykové citlivosti v příslušných operovaných místech, představují zcela normální průvodní jev, který se postupně upraví během několika týdnů.

Estetické krášlení po operaci obličeje

Jste-li zvyklá na make-up, můžete jej použít zhruba jeden týden po odstranění stehů, tj. po třech týdnech od operace. S barvením vlasů počkejte ještě minimálně další týden, ideálně však šest týdnů od provedené operace.

Opalování a solárium po operaci obličeje

Pokud se rádi opalujete, ať už na sluníčku, nebo v soláriu, nevystavujte obličej slunečnímu záření, a to po dobu minimálně dvou až třech měsíců. Půjdete-li ven, nezapomeňte si obličej chránit krémy s vyšším ochranným faktorem, a to i v případě, že je pod částečně pod mrakem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16683 (novesluzby.cz#21143)


Přidat komentář