Oční lékařství - rozhovory z čekáren

Naše redaktorka dnes položila několik otázek pacientce v čekárně očního oddělení. Co mladou ženu přivádí k lékaři, nám ochotně pověděla paní Jarmila. Dnes se dozvíme také něco o laserové operaci.

 

Astigmatismus

Několik odpovědí nám poskytla paní Jarmila 29 let - Horšovský Týn

Otázka

Jaké máte oční potíže?

Odpověď

Den ode dne jsem viděla hůře a pomalu jsem musela sedět až u televize, abych rozeznala obličeje. O čtení písmenek ani nemluvím a tak jsem se konečně po půl roce vybičovala k návštěvě lékaře.

Jste tu dnes poprvé?

Ne, jdu už na konzultaci ohledně možné chirurgické léčby. Sama jsem zvědavá, jaké pro mě má pan doktor informace.

Jakou vadu očí vlastně máte?

Jmenuje se to astigmatismus, lidově řečeno mám šišaté oko - jako vajíčko.

Brýlemi se to řešit nedá?

Ale dá, já je také nosím, ale ráda bych chodila bez nich, necítím se dobře s brýlemi na očích. Takže je používám v autě a doma.

…........další prosím - sestra zavolala paní Jarmilu do ordinace

Paní Jarmilo věnujete mi ještě chviličku? Ráda bych znala řešení pana doktora

Jistě já nepospíchám. Takže, pan doktor mluvil o tom, že více zakřivená plocha láme více než méně zakřivená plocha, tak deformovaná optická plocha nezobrazuje bod do bodu, ale do dvou na sebe kolmých a vzdálených čárek. Laicky to prý znamená, že člověk, který má -3 dioptrie krátkozrakosti, přečte bez brýlí přibližně totéž jako člověk, který má -6 cylindrů astigmatismu.

Je chirurgický zákrok vhodný pro Vás?

Prý by pro mě bylo nejlepší podstoupit operaci laserem. U astigmatismu nad jednu cylindrickou dioptrii, je prý vhodné použít lasere. Používají jej i v NASA pro léčbu kosmonautů, tak se ničeho nebojím :-)

Velice děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví.

**
**

Z lékařského hlediska

Krátkozrakost a dalekozrakost bývá u 70% pacientů kombinována s takzvaným astigmatismem. Astigmatismus můžeme korigovat brýlemi nebo některou z technik refrakční chirurgie.

Co je to astigmatismus?

Astigmatismus je neschopnost vidět ostře na jakoukoli vzdálenost pro nepravidelný tvar oční rohovky. Rohovka nemá pravidelný polokulovitý tvar, ale je v některých osách zploštělá nebo naopak více zakřivená. Část světelných paprsků se tak sbíhá mimo místo nejostřejšího vidění a na sítnici dopadá rozostřený, zamlžený a deformovaný obraz. Astigmatismus se může vyskytovat izolovaně nebo v kombinaci s krátkozrakostí či dalekozrakostí.

Jak se astigmatismus koriguje brýlemi?

Brýlová skla, která korigují astigmatismus, nazýváme cylindry. Kombinace plusových nebo minusových skel s cylindry označujeme jako torická skla. Cylindrická skla umístěná v brýlích mohou být u některých lidí zdrojem obtíží.** **

Obtíže vznikají zejména u dospělých, kterým je předepsána nová cylindrická korekce, nebo jiný typ cylindrické korekce, než na jaké byli zvyklí. Problém je v tom, že cylindrické sklo v jedné rovině zvětšuje či zmenšuje, v rovině kolmé ale velikost obrazu neovlivňuje. Čtverec se tak na sítnici promítá jak obdélník.

Má-li pacient navíc na každém oku různou velkost a osu cylindru, může být zkreslení pozorovaného tvaru na každém oku různé, což se projevuje pocitem prostorově deformovaného obrazu. Nejhorší je vjem při pozorování pravidelných struktur, jako jsou kachličky nebo dlažby. Problém označujeme jako prostorová distroze.

Řešením je snížení cylindrické korekce (i za cenu snížení zrakové ostrosti), použití kontaktních čoček nebo některá z technik refrakční chirurgie.

 

Chirurgická léčba astigmatismu - Laserové operace** **

Malé stupně astigmatismu lze léčit všemi technikami laserových operací. U astigmatismu nad jednu cylindrickou dioptrii je vhodné použít zákrok femtosekundovým laserem, protože poskytuje nejpřesnější a nejstabilnější výsledek.

Laser upraví zakřivení oční rohovky - zmenší zakřivení příliš vyklenutých částí a zvýší zakřivení příliš plochých oblastí rohovky. Přesnost výsledku závisí stejně jako u brýlové korekce na shodě osy korekčního cylindru s osou rohovkového astigmatismu. Proto je vhodné použít při korekci astigmatismu laser vybavený tzv. registrací oční duhovky. Laserové zařízení přiřadí osu astigmatismu k duhovkové kresbě konkrétního pacienta a v průběhu zákroku zajistí, aby laserové pulsy byly umístěny přesně tam, kam patří.

Operace laserem si hradí pacient sám a je dosti finančně náročná, má však doživotní záruku. V ČR je možnost navštívit kliniku na tak zvanou party, kdy se domluví několik rodinných příslušníků, spolupracovníků nebo přátel a objednají si hromadnou objednávkou. Počet pacientů může být od počtu 2 osoby až po 8 osob. Jedinou podmínkou je, že všichni musí prodělat vyšetření najednou a potom i operaci ve stejný den. Při objednávce 8 osob se dá ušetřit až 114 000 Kč. Zbytek peněz lze platit na splátky.

Incizní techniky

U některých typů astigmatismu, zejména u tzv. astigmatismus mixtus, kde je hodnota cylindru opačná a větší než hodnota základní vady, je vhodné použít tzv. incizní techniky.

AK astigmatická keratotomie

Nářezy oční rohovky mikrometrickým diamantovým nožem oplošťujeme oční rohovku v nejstrmější rovině a vyklenujeme v rovině ploché. Nářezy se provádějí kolmo na oční rohovku do cca 90% její tloušťky. Délka nářezů a jejich vzdálenost

** **

od centra oční rohovky určuje počet cylindrických dioptrií výsledného efektu. Nevýhodou této metody je, že u mladších pacientů bývá méně přesná a efekt pouze dočasný.

Metoda OCCI

Tato metoda se používá u mladších pacientů s vysokým stupněm astigmatismu spojeným s dalekozrakostí. Nářezy rohovky jsou v tomto případě rovnoběžné s rovinou oční duhovky a pronikají až do přední oční komory. Hlavní výhodou metody OCCI je, že umožňuje korigovat až 10 cylindrů a vyznačujeme se vynikající dlouhodobou stabilitou a to i u mladých pacientů.

LRI - limbální relaxační incise

U LRI se vedou nářezy v periferii oční rohovky. Používá se zejména u operací šedého zákalu a při implantaci tzv. fakických a multifokálních čoček. Je dobrou volbou pro astigmatismus do 2 až 3 cylindrických dioptrií v kombinaci se šedým zákalem nebo implantací nitrooční čočky z dioptrických důvodů. Výhodou je technická jednoduchost a bezpečnost metody.

Torické nitrooční čočky

Nitrooční čočky používané při operaci šedého zákalu, při léčbě dioptrických vad a při léčbě vetchozrakosti se vyrábějí také v tzv. torické formě. Kromě základních plusových dioptrií má tato nitrooční čočka i cylindrickou plochu. Značky patrné na povrchu nitrooční čočky umísťuje oční chirurg pod předem označený místa na oční rohovce. Torické nitrooční čočky mohou korigovat od půl do 12 cylindrických dioptrií. Nejpoužívanější torickou čočkou je čočka Acrysof Toric. Nevýhodou je vyšší cena torických čoček.

Oko samotné je velmi složitý a dokonale fungující orgán, díky kterému můžeme vnímat okolní svět, ale stačí sebemenší poškození oka, případě poškození kterékoli části může vést ke zhoršení, nebo dokonce ke ztrátě vidění. Měli by jsme si proto uvědomit, že oči máme jenom jedny a proto je potřeba si na ně dávat velký pozor a v případě potíží, nemoci nebo poranění myslet na bleskovou nápravu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16681 (novesluzby.cz#20604)


Přidat komentář