Znaková řeč pro batolata - učení, kurzy

Chcete vědět, co se Vaše děťátko právě snaží říct, svými gesty, zvuky? Jste rozmrzelí Vy i batole, že si navzájem nerozumíte? Využijte možnosti znakové řeči pro batolata, díky které se snadněji dorozumíte a navíc výrazně upevníte vztah s dítětem.

Co si představit pod znakovou řečí pro batolata

Používání nejrůznějších znaků u dětí, které ještě nemluví, není žádnou novinkou. Děti totiž učíme dělat ručičkami „paci pac“, nebo ručičkou „posílají pusinku“, nebo na rozloučenou „mávají ručkou“, při nesouhlasu „vrtí hlavou“ apod. Toto jsou většinou první znaky, které se malé dítě naučí.

Znaková řeč pro batolata představuje program, který jim pomůže naučit se mnohem více podobných znaků, a to, aby mohly snadněji komunikovat se svým okolím. Znaková řeč je velmi snadný a navíc přirozený způsob, jak se dorozumět s dítětem, než je schopné mám slovy říci, co chce, cítí, potřebuje, trápí ho.

Také děti, které se s námi snaží určitým způsobem dorozumět, když ještě neumí mluvit, a my jim nerozumíme, může být rozmrzelé, až protivné, protože nám něco sděluje, co chce, cítí, ale my mu adekvátně nejsme schopni odpovědět a reagovat na jeho projevy.

Při naučení široké škály znaků, však bude komunikace mezi dítětem a dospělým mnohem srozumitelnější, klidnější.

Odborné studie také prokázaly, že děti, které se učily znakové řeči, mnohem častěji hovoří se svými rodiči, oproti dětem, které znakovou řeč nevyužívaly.

Druhy znakové řeči pro batolata

  • znaková řeč pro slyšící batolata - budeme se zabývat tímto druhem znakové řeči v článku.
  • znaková řeč pro neslyšící batolata

Historie znakové řeči pro batolata

Již na počátku osmdesátých let byly publikovány první studie psycholožek Lindy Acredodo a Susan Goodwyn, které tvrdí, že již s nemluvňaty je možné se jednoduše a rychle domluvit, a to pomocí snadných posunků a znaků, které se děťátko formou her velmi snadno naučí.

Přínosy znakové řeči pro batolata

  • zvýšení pocitu sebevědomí u dětí

  • snadnější navazování kontaktu s okolím

  • vyšší míra komunikace s rodiči

  • porozumění mezi sourozenci

  • zvýšení sebevědomí u staršího sourozence, který se podílí na výuce znakové řeči u mladšího sourozence

  • rychlejší a pevnější upevnění vztahu mezi rodiči a dítětem

  • pochopení, že znaková řeč je pro ně větším přínosem i zábavou, než domáhání se něčeho pláčem a vztekem

Znaková řeč pro batolata & vliv na vývoj dítěte

Není třeba se bát toho, že tak brzkým a cíleným učením, bychom dítě nějak ohrozili, či nepřiměřeně urychlili jeho přirozený průběh vývoje, naopak. Znaky, jako takové, používají děti i sami dospělí, a to prakticky od nepaměti. Když se totiž chceme domluvit s jedincem, který naší řeči nerozumí, čím si pomáháme – gesty, gestikulací. Učení znakové řeči je velmi pozitivním krokem v přirozeném vývoji komunikace u dětí. Jejich kreativita je naopak rozvíjena, a to při vývoji jejich vlastních znaků. Kromě toho se cíleně učí další znaky, tj. ty, které jim chceme předat my.

Pro jaké děti je vhodná znaková řeč

I když můžeme mít pocit, že si s naším děťátkem rozumíme, a nevidíme důvod, proč jej „nutit“ ke znakové řeči, je dobré vědět, že znakování je vhodné skutečně pro každé dítě. A nejen pro ně samotné, ale i pro rodiče, kdy se mezi dítětem a rodičem vytvoří pevnější, harmoničtější vztah.

Doba potřebná pro naučení znakové řeči

Nelze parametricky stanovit, že na výuku potřebujete x hodin, dnů apod. O hodiny vlastně v tomto případě vůbec nejde. Výhodou znakové řeči je totiž také to, že Vám v podstatě nezabere žádný čas navíc. Na začátku je důležité se naučit, jak na znakovou řeč. Poté se již stane součástí Vašich každodenních aktivit s děťátkem, během hraní, procházky, koupání, krmení apod. Takže žádný čas strávený navíc. Dá se naopak říci, že si čas ušetříte, a to z důvodu, že časem nebudete muset „tápat“, co, že Vám to vlastně Vaše děťátko chce říci.

Kde se naučit znakovou řeč pro batolata

Možností máte hned několik: v odborných knihách, na internetu, nebo účastí na semináři o znakové řeči. Záleží na Vás, čemu dáte přednost, jaké máte možnosti apod.

Kurz se zpěvem a hrou – tento kurz je vhodný pro děti s rodiči, při kterých se batolata naučí komunikovat pomocí znaků při písničkách, hrách. Kurz je vhodný pro děti již od 6ti měsíců do cca 3 let jejich věku. V kurzu se rodiče dozví, jak rozvíjet motorické, poznávací, komunikační schopnosti u svých dětí. Děti se naučí nejrůznější veselé písničky i hry.

Seminář znakové řeči – seminář je vhodný pro samotné rodiče, kde se dozvíte, kdy je nejvhodnější čas začít se znakovou řečí pávě u Vašeho děťátka. Dále se také dozvíte, jak probíhá průběh vývoje komunikace, jak rozpoznáte, že dítě dělá pokroky ve znakové řeči. Navíc se naučíte pár prvních znaků, shlédnete instruktážní videa a další. Je vhodné, abyste se semináře zúčastnili nejpozději kolem prvních narozenin Vašeho potomka. Je však možné, a také lepší, se semináře zúčastnit i dříve, protože samotný kurz s dítětem již můžete absolvovat zhruba od jeho 6ti měsíců.

Kdy je vhodná doba pro používání znakové řeči

Se znakovou řečí můžete prakticky kdykoliv, než se dítě naučí mluvit, nebo také i v době, kdy zná již pár slov, ale stále ještě nehovoří.

Počítejte s tím, že dítě se naučí první znaky nejdříve zhruba kolem desátého měsíce věku. Většina dětí pak začne užívat znakovou řeč kolem jejich prvních narozenin.

Vliv znakové řeči na mluvení

Znaková řeč je přínosná i v tom, že děti, které ji používají, významně předběhnou své vrstevníky, a to ve schopnosti vyjadřovat se. Znaková řeč se velmi často přirovnává k učení chození dítěte. To, že se děťátko naučí lézt, ho neodradí od toho, aby se naučilo i chodit, ale naopak ho cíleně motivuje a popohání k tomu, aby se chodit naučilo.

Navíc využití znakové řeči u dětí s opožděným vývojem řeči, jim pomáhá dohnat své vrstevníky, což se jim podaří mnohem dříve, než, kdyby znakovou řeč nepoužívaly. Musíme však rozlišovat děti s opožděným vývojem řeči, které začínají mluvit později, ovšem řeči rozumí a děti s poruchou řeči, které nejen, že ještě nemluví, ale také naší řeči ani nerozumí.

Vliv znakové řeči na učení cizího jazyka

Pokud učíte Vaše děťátko cizí jazyk, znaková řeč je tzv. pomyslným mostem mezi oběma jazyky. Znaky tak pomůžou dítěti spojit si logicky význam dvou odlišných slov s jedním znakem a velmi rychle pochopí, že jednotlivé pojmy také mohou být vyjádřeny různými slovy, zvuky. Nemusíte mít tedy obavy z toho, že by se znaková řeč „tloukla“ s výukou cizího jazyka.

Znaková řeč batolete & starší sourozenec

Často může vzniknout určitá rivalita a nedorozumění mezi starším a mladším sourozencem, v případě, že jeden druhému nerozumí. Pokud je zapojíte do znakové řeči, pomůžete jim ve sbližování. Navíc, pokud se starší sourozenec zapojí do učení znakové řeči mladšího sourozence, zvýší si tím pocit sebevědomí a hrdosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16632 (novesluzby.cz#21700)


Přidat komentář