Vývoj dítěte v prvním roce života

Každé dítě je jiné a jeho vývoj je tak jedinečný. Rychlost, s jakou se Vaše dítě bude vyvíjet v prvním roce života, nenapovídá téměř nic o jeho budoucích schopnostech a inteligenci.

Základní novorozenecké reflexe

Důležitým bodem při vyšetření je hodnocení novorozeneckých reflexů:

 • Akustiofaciální reflex od 10. dne,
 • hledací reflex do 3. měsíce,
 • chůzový reflex do 3. měsíce,
 • sací reflex do 4. měsíce,
 • reflexní úchop na horních končetinách od 4. měsíce,
 • Moro reflexe do 4. měsíce,
 • reflexní úchop na dolních končetinách do 12. měsíce

Vývoj dítěte často probíhá v určitých skocích, po kterých následují období, kdy se Vám zdá, že se nic nového neděje. Děti se učí nové dovednosti v podobném pořadí, více se však liší doba, kdy si novou dovednost osvojí. Může se Vám i zdát, že děťátko zapomnělo nějakou dříve získanou dovednost. To nemusí nic znamenat, může to značit pouze, že se právě učí něco nového a brzy Vás touto dovedností překvapí. V případě jakýkoliv pochybností o psychomotorickém vývoji dítěte, se vždy poraďte s příslušným pediatrem, ke kterému chodíte.

Vývoj  hrubé a jemné motoriky

Při hodnocení vývoje hrubé a jemné motoriky a psychického vývoje dítěte, je potřeba na počátku provést základní somatické vyšetření: zhodnocení výživy, interní vyšetření, změření základních růstových parametrů.

Vývoj dítěte v 1. měsíci

 • hlavička dítěte padá dozadu
 • pokouší se zvednout hlavu
 • kope nohama
 • na silné zvuky reaguje trhnutím celého těla

Většinu dne dítě prospí. Narůstá mu svalový tonus. Mluvte na miminko klidným tónem, to miminku dodává pocit bezpečí. Na váš hlas je zvyklé ještě z bříška. Dítě cítí vůni mateřského mléka. Přibývá zhruba 200 g za týden. Dorozumívacím prostředkem je pláč, který může znamenat hlad, bolavé bříško, mokrou plenku, úzkost apod.

Nebojte se, že dítě rozmazlíte. Děti, jejichž potřeby jsou v nejranějším věku uspokojovány, mají zdravě vyvinutou sebedůvěru i důvěru ve své okolí.

 • Světlo: miminko je citlivé na jasné světlo. Jestli mu svítí do očí, začne mrkat, mžourat, přivírat oči. Nejvíce dítě zajímají pohybující se předměty výrazných barev a tvarů. Hračkami pomáháte k rozvíjení vizuálních schopností.
 • Sluch: dítě slyší, otáčí hlavou po směru zvuku Vašeho hlasu. Již od narození má téměř tak dobrý sluch, jako dospělý. Jeho práh slyšitelnosti je však u něho mnohem nižší. Když dítě spí, nechoďte kolem něho jako po špičkách, nešeptejte a nepokoušejte se o naprostý klid. Dítě by si tomuto režimu rychle přivyklo a později by se budilo při sebemenším zvuku.
 • Zrak: miminko nemá ještě úplně vyvinutý zrak. Přesto se však neustále dožaduje očního kontaktu s Vámi. Předměty dokáže sledovat ve vzdálenosti 15-25 cm.
 • Hmat: dítě rozezná, je-li prostředí studené, teplé, suché nebo vlhké.

Vývoj dítěte v 2. měsíci

 • drží vzpřímenou hlavičku po dobu asi 5 vteřin
 • začíná zdvíhat nohy
 • zrakem sleduje pohybující se předměty
 • reaguje na zvuky
 • usmívá se

 • Zvuky: dítě upřednostňuje zvuky, které slyšelo ještě před narozením (hudba, pračka, rádio, televize apod.). Dítě se otáčí za zvukem mluvících lidí, poslouchá je. Mluvte na dítě zcela přirozeně.

 • Pláč: některé děti skoro nepláčou, jiné mohou plakat dlouho bez určitého důvodu.

Vývoj dítěte v 3. měsíci

 • zvedá hlavičku vysoko, již ji udrží asi 1 minutu
 • živě se pohybuje
 • zrakem a pohybem hlavy sleduje předměty
 • zajímá se o své okolí
 • vědomě se usmívá

 • Hmat: dítě si prohlíží hračku, osahává ji, bouchá s ní, dává ji do pusinky. Nejvhodnější jsou různá chrastítka a další hračky, které se dají umývat. Dítě se dívá na svoje ruce, nohy.

 • Smích: dítě brouká, vrní, výská. Když Vás uvidí, začne se radovat a mávat ručičkami. Umí se radovat z lidí kolem sebe, kteří mu jsou příjemní.

Vývoj dítěte v 4. měsíci

 • při přitahování za ruce zdvíhá hlavičku
 • rohlíží si vlastní ruce a hraje si s nimi
 • otáčí se za zvukem
 • má dobrý kontakt s dospělou osobou
 • brouká si
 • hlasitě se směje

 • Ústa: v této době jsou pro dítě velmi důležitá ústa, protože do nich strká vše, co drží v ruce. Hračky by tak měly být hygienické a bezpečné. Velmi vhodnou hračkou je tzv. hrací hrazda se zavěšenými hračkami.

Vývoj dítěte v 5. měsíci

 • převrací se na bok a na bříško
 • začne si přendávat hračku z ruky do ruky
 • vyžaduje Vaši pozornost
 • rozezná laskavý i přísný tón řeči a mimiky
 • odlišuje své lidi od cizích

 • Koordinace rukou a očí: dítě se učí tím, že vkládá věci do úst. Pochopí, jaký je rozdíl mezi předměty, které drží v ruce. Hračkou se pro dítě stává cokoliv nového, co ještě nezná. Hračky obměňujte, když ho omrzí.

 • Pláč: dítě používá v tomto období pláč vědomě. Často po chvíli přestane, aby zjistilo, jaká je na jeho pláč reakce a není-li mu vyhověno, pokračuje dál.

Vývoj dítěte v 6. měsíci

 • v sedu s oporou má již hlavičku vzpřímenou
 • převrací se z bříška na zádíčka
 • přendává hračku z ruky do ruky
 • ozlišuje známé a neznámé osoby
 • žvatlá slabiky

Vývoj dítěte v 7. měsíci

 • hravě se otáčí ze zad na bříško
 • hraje si s nožičkami
 • předmět uchopí celou rukou
 • vysloví opakované slabiky

 • Prsty: dítě si již nebere věci, hračky a jídlo do celých dlaní. Začíná používat prsty. Jeho stisk je pevný. Dítě dokáže nezávisle používat palec a ostatní prsty.

 • Jméno: dítě si uvědomuje svoje jméno. Když ho uslyší, tak se otáčí tím směrem.

Vývoj dítěte v 8. měsíci

 • sedí bez držení v předklonu s oporou vpředu
 • začíná již lézt
 • napodobuje některé zvuky dospělých

 • Ostražitost: dítě začíná být ostražité vůči cizím lidem. Necháte-li ho s někým, koho nezná, pravděpodobně začne plakat.

 • Knihy: seznamte Vaše dítě s první knížkou. Nejprve zkuste knížku zvukovou, dítě zaujme rytmus, barva, vzory obrázků v knížce.

Vývoj dítěte v 9. měsíci

 • samo se posadí
 • s oporou se udrží ve stoje
 • chodí dopředu, když jej držíme za obě ruce
 • přidrží si hrneček při pití
 • začíná být zvědavé a vytahuje předměty z krabic a zásuvek
 • komunikuje gesty a zvuky

 • Jídlo: dítě samo žvýká a kouše pevnou stravu. Zkuste mu dát malou lžičku, aby se zkoušelo samo krmit.

 • Hraní: dítě s hračkami různě hází, pouští je na zem a čeká, až je seberete. Toto provádí stále dokola.

Vývoj dítěte v 10. měsíci

 • vytáhne se do stoje
 • manipuluje s předměty
 • pokouší se říci první slov máma, táta, děda, babi

Výchova: nyní byste měli při výchově nastolit určitou disciplínu. Snažte se vést dítě k pochopení toho, co je správné a co je naopak špatné. Rozhodně dítě fyzicky netrestejte. Učili byste ho, že použití síly je nejlepší způsob k získání toho, co chce.

Vývoj dítěte v 11. měsíci

 • dokáže stát delší dobu s oporou
 • chodí kolem nábytku
 • říká máma, táta
 • rozumí významu některých pokynů
 • uchopí mezi palec a ukazovák i drobné předměty

Vývoj dítěte v 12. měsíci

 • stojí s jistotou
 • udělá první samostatné kroky
 • vysypává a vkládá předměty
 • vysloví dvě slova s určitým významem

Jestliže Vaše dítě ještě nechodí, nemluví, dopřejte mu dostatek času. Podporujte ho hrami, zpíváním. Mluvte s ním v normálních větách. Dobře si rozmyslete, koho budete chtít pozvat na první narozeniny Vašeho dítěte. Příliš mnoho lidí a dojmů malé dítě spíše zatěžuje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16609 (novesluzby.cz#20206)


Přidat komentář