Všetečné otázky dětí

Mami a proč? To je nejčastěji používaná otázka všech prcků. Kolem 3. - 5. roku je zajímá vlastní tělo i rozdíly mezi pohlavími a mají spoustu logických otázek. Jak přistupovat k odpovědím? Zcela upřímně, v poměru k věku...

Všetečné otázky dětí

Nejčastěji se děti zajímají - jak se miminko dostalo do bříška a proč má maminka na WC vložky a spoustu logických otázek... Neodbývejte své děti, lepší je odpovědět – použít odpověď úměrnou jejich věku, než aby odpovědi hledali jinde. Většinou jim rodičovské vysvětlení stačí.

Sexuální výchovu dělíme 

  • **Rozumová linie ** - rovina poučení, přiměřené informace o odlišnosti obou pohlaví, o narození a vývoji před narozením, o ochraně před nebezpečným chováním některých dospělých, představa o fungující rodině a zásoba vhodných pojmů pro získané poznatky.
  • Sociální linie - rovina vzoru, vzory partnerského a rodičovského chování pro přijetí podle nápodoby, přijatelná komunikace v oblasti sexuální tematiky, základní sociální i hygienické návyky, rozlišování chování lidí v různých prostředích.
  • Linie citových vztahů - rovina vztahu, rodina jako zdroj lásky, bezpečí a pomoci, citlivé vnímání druhé osoby, pocit přirozeného studu, komunikace s vrstevníky i dospělými. 

Otázky a odpovědi

Dětská zvědavost je v průběhu předškolních let zaměřena na vše, co se kolem děje, děti mají potřebu o tom vyprávět.

Proč mamince teče krev a na co jsou vložky?

Tak si představ, že maminka je jako slepička. Aby se vylíhlo kuřátko, musí slepička snést vajíčko a z něho se pak vyklube kuřátko. Maminky mají v těle také podobná vajíčka, jen je nesnášejí a miminko z něho roste mamince v bříšku. Když ale maminka nechce každý měsíc miminko, vajíčko prostě praskne a vyteče ven a k tomu maminka potřebuje hygienické vložky...

Pindík a pipinka

Jednoduchou větou vysvětlíme, že holčičky a kluci se liší. Také dospělí a děti se liší v ochlupení a až bude velká/velký budeš stejný jako máma/táta. V oblasti tělesného jsou schopni vnímat, jak vypadají, jaká jsou jejich těla a rozdíly u ostatních. V mnoha rodinách je zavedeno, že se děti nechávají společně koupat, chodí po bytě po koupeli nazí a vidí své rodiče nahé, i to, jak se koupají.

Pojmenování

Dítě často nazývá sexuální části těla termíny, které slyší od kamarádů. Je úplně v pořádku, když v tu chvíli řeknete: „Někdo říká lulánek, ale je to trochu hloupé slovo. Správně se říká penis a bude lepší, když to budeš říkat také tak.”

Nám připadá tak prostá faktická odpověď triviální, ale pro dítě je to užitečná lekce, vzbuzuje vážnost a zdravý přístup k vlastnímu tělu a k sexualitě všeobecně. Nechcete-li užívat spisovnou terminologii, dohodněte se na jasném slovníku, aby sdělené informace byly vždy přesné. Hodí se to, a staršímu dítěti lze pak názvy korigovat. 

Upřímnost a otevřenost

Pokud se chovají ve vztahu k nahotě rodiče i děti přirozeně, je vše v pořádku. Změna nastává ve chvíli, kdy dítě častěji pozoruje intimní místa rodičů nebo samo chce svoji sexualitu skrývat. V tuto dobu změníme zaběhnuté praktiky v koupání nebo umývání, převlékání …

Musíme dát dítěti prostor pro jeho vlastní intimitu a soukromí. Podstatné na Vašem přístupu mnohdy nejsou odpovědi samotné. Otevřeným přístupem a ochotou k dialogu však v dítěti vybudujete pocit, že tatínka se může zeptat na cokoli, jinými slovy – s rodiči lze mluvit o čemkoli.

Rodiče většinou nedokážou hovořit se svými dětmi o sexu zcela bez zábran. Nejlepší reakcí na citlivé otázky je klidné a věcné objasnění našeho postoje k takovým věcem. Ta nejhorší je křik a pohoršení.

Snažte se přijít s informacemi včas

Jako rodiče máte výbornou příležitost mluvit o citlivých otázkách se svým potomkem dřív, než jej může někdo cizí zmást nesprávnou informací nebo vysvětlením, které postrádá Váš smysl pro hodnoty, jež chcete dítěti vštípit. Dnešní děti jsou nuceny vyrovnávat se s nepříjemnými jevy v čím dál mladším věku, obvykle daleko dřív, než jsou schopny porozumět všem souvislostem.

Využijte jako rodiče toho, že malé děti (a výzkumy to potvrzují) hledají rady, odpovědi na své otázky i ochranu spontánně nejdříve právě u svých rodičů. Jakmile ovšem začnou dospívat, jsou více závislí na vrstevnících, médiích a dalších zdrojích informací z vnějšku - přístup rodičů k dětem bývá, jak známo, v pubertě omezen.

Malé děti, asi až do věku devíti let, vnímají sexualitu jako něco zcela přirozeného. O pohlavních orgánech mluví zcela bez zábran. Proto by sexuální osvěta měla proběhnout právě hlavně v této době. 

Z knihy O čápech, vránách a dětech" , autor - MUDr Ondřej Trojan 

Ukaž mi tvoje, já ti ukážu moje...

Vaše tříletá Jana a její malý kamarád Roman si tiše hrají nahoře. Příliš tiše. Co tam ty děti dělají? Dveře do Janina pokoje jsou zavřené. Odoláváte nutkání vejít dovnitř (zrovna jste ji poučili o soukromí - respektování zavřených dveří atd.) a zaťukáte. Z pokoje zaslechnete chichotání a zdá se Vám, že slyšíte slaboučké „dále”. Tak vejdete.

A tam stojí Jana a Roman a důkladně se zabývají klasickou předškolní hrou, hrají si na doktora. Svlékli si šaty a jsou zaujati vzájemným prohlížením. Co teď? Můžete být v šoku a rozzlobit se: „Co tu vy dva děláte? Hned se oblečte a ať už vás takhle nikdy nevidím! Romane, pojď rychle domů!" Signál, který z toho dětem plyne: Ty děti jsou hrozné, zvědavost na vlastní tělo je špatná, nahota je nevhodná.

To samozřejmě zanechá v dětech pocit zmatku, studu a bolesti. A ony jen projevily zájem o tělo, vlastní všem tříletým dětem. Možná, že se nerozčílíte a pochopíte dětskou zvědavost: „Tak se mi zdá, že vás zajímá, čím se liší chlapeček od holčičky. Než se obléknete, najdu obrázkovou knížku a podíváme se na to.”

Signál: Zájem o lidské tělo je normální, je lepší být oblečený, pomůžu Vám něco se o tom dozvědět. Na tuto situaci lze reagovat mnoha způsoby. Než zareagujete, podívejte se na jejich chování dětskýma očima. Děti v předškolním věku jsou svým tělem okouzleny. Jejich touha prověřit rozdíly mezi „tvým a mým” je přirozenou součástí jejich rozvíjejícího se uvědomění si sebe samého a své sexuální ztotožnění.

„Hra na doktora” je mezi dětmi všeobecně populární a pravděpodobně se s ní setkáte i ve vlastní rodině. Věřím, že si vzpomenete, jak jste ji hráli sami. Přistihli Vás tehdy dospělí? Jak reagovali? Určitě ne tak dobře, jak to dokážete vy. Odpověď si připravte předem a mějte na paměti poselství, která chcete vyjádřit.

Místo negativní impulsivní reakce nabídněte smysluplnou a jasnou odpověď. Bez ohledu na to, jak jste se s touto situací vyrovnali, je dobré prodiskutovat tento problém s ostatními rodiči. Možná, že nebudou s vaším řešením souhlasit, ale ocení, že jste je o všem informovali. Dostanou tak šanci sdělit rodinné hodnoty a přesvědčení svým dětem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16618 (novesluzby.cz#20635)


Přidat komentář