Střídavá péče - děti po rozvodu

Respektujte potřeby dítěte! Proberte s dítětem všechny výhody a nevýhody střídavé péče. Pro malé dítě není vhodné neustálé stěhování. Jak úspěšně zvládnete střídavou péči? Střídavá péče a finance. Nárok na výživné při střídavé péči.

Střídavá péče z finančního a osobního hlediska

Vzhledem ke skutečnosti, že rozvodu podléhá každé třetí manželství, je otázka péče o děti po rozvodu manželství velmi aktuální. Tradiční model, kdy dítě zůstane s matkou a otec je vidí na předem naplánovaných návštěvách, už není pro mnohé otce atraktivní. Řada z nich chce víc. V současné době může být střídavá péče docela vyhovujícím řešením. Dítě je v kontaktu s oběma rodiči a tím je zajištěna i oboustranná výchova. Střídavá péče může přinášet jistou úlevu v tom, že rodič není na všechny starosti sám, zároveň ale znamená rozdělení se o určité výhradní postavení a přijetí nějakých omezení

## Střídání dětí týden po týdnu…

Střídavá péče se uskutečňuje obvykle po týdnech, čili dítě tráví jeden týden u otce a druhý u matky. Není to ale pro dítě pouze koloběh stěhování z jednoho domu do druhého? V praxi to znamená, že dítě bude mít všechno dvakrát. Dva domovy, dva své pokoje, dvakrát více věcí apod. Stát se může i to, že bude nuceno navštěvovat pokaždé jinou školu, pokud jsou domácnosti od sebe příliš vzdálené. Nebude z toho všeho dítě zmatené?

Střídavá péče jako ideální řešení pro pracovně vytížené rodiče

Hodně rodičů je v současnosti zaneprázdněných zaměstnáním, takže jim může přijít vhod forma střídavé péče, kdy si rozplánují čas, který budou věnovat dítěti a práci. Situace se ale může zkomplikovat v případě, kdy máme více dětí. Přirozeně bude mít každé z nich jiné záliby, jindy tréninky apod. Dalším aspektem je založení nové rodiny, v níž jsou opět další děti.

Respektujte potřeby dítěte!

Při jednání o střídavé péči dominují většinou rodiče a soud. Nesmíme však ani zapomínat na dítě a jeho potřeby. Co bude v tomto ohledu pro dítě důležité? Nejprve si s dítětem v klidu popovídejte o tom, co by chtělo a jeho rozhodnutí respektujte. Vysvětlete mu i Vaše stanovisko a odůvodněte jej.

Proberte s dítětem všechny výhody a nevýhody střídavé péče

Zařiďte si takovou vzdálenost od bydliště partnera, aby dítě nemuselo střídat školu a aby mohlo mít pořád stejné kamarády. Oba partneři by se měli snažit neposkytovat dítěti žádné výjimečné výhody právě u něj. Dítě by se nemělo stát závislé pouze na jednom z rodičů, ale uchovat si pěkný vztah k oběma. Rodiče by měli podporovat kladný vztah dítěte k bývalému partnerovi.

Rozhodující je zejména přání dítěte

Dítě má mít právo se samo rozhodnout, kde chce bydlet (zda u matky či otce), jestli se chce v bydlení střídat, popřípadě po jaké době apod. Následné výčitky ze strany rodičů nejsou na místě. Střídavá péče ovšem není univerzálním řešením pro každého. Důležitou roli hraje věk a povaha dítěte.

Pro malé dítě se asi neustálé stěhování příliš hodit nebude

jelikož ho to může unavovat. Nelehké chvíle nastávají také v období puberty, kdy rodiče snadno nad dítětem ztratí kontrolu. Střídavá péče je tedy hlavně o vzájemné spolupráci, komunikaci rodičů, kteří se dokáží povznést nad své neshody. To je ale často problematickou oblastí.

Jak úspěšně zvládnete střídavou péči?

Vše záleží na vzájemné schopnosti a ochotě rodičů domluvit se a brát přitom hlavně v potaz především prospěch dítěte. Dítě v žádném případě nemá být prostředníkem v vyřešení sporů mezi otcem a matkou.

Rodiče by si měli stanovit podobné výchovné principy ve výchově

Fakt, že jeden rodič dítěti něco dovolí a druhý ne, může vést k tomu, že dítě bude chtít být s „hodným“ rodičem. Rodiče, nepomlouvejte jeden druhého před dítětem! Dítěti má být vysvětleno, proč se spolu rodiče rozvádějí.

Konflikty rodiče řeší zásadně mezi sebou a bez přítomnosti dítěte

Po uplynutí doby pobytu u jednoho z rodičů, se klidně setkejte a sdělte si vzájemné zkušenosti s výchovou! Rodiče mají jeden druhého pravdivě informovat o průběhu pobytu. Rodiče by měli spolu komunikovat, navzájem se tolerovat a respektovat. Rodiče si mají v době, kdy u nich dítě je, vyhradit čas pro něj, věnovat se dítěti, starat se o něj a užívat si společné chvilky. Střídavá péče není vyhlášení soutěže o lásku dítěte!

Není vhodné nakupování drahých dárků kvůli získání obliby

V případě soužití rodiče s novým partnerem není vhodné dítěti hned vnucovat názory a postoje této osoby. Vztah se má utvořit postupně a nenásilně.

Střídavá péče a finance

Při střídavé péči se na výchově a výživě dětí podílejí oba rodiče stejným způsobem. Není tedy nutné vymáhat žádné alimenty, jelikož každý z rodičů má u sebe dítě po stejnou dobu a to období se o něj stará.

Nárok na výživné při střídavé péči

Důležité je, v jaké míře každý z rodičů o dítě pečuje. Pokud se dítě nachází ve střídavé péči ve stejném poměru, tak neexistuje žádný důvod, proč by jeden z rodičů musel výživné platit.

Daňové zvýhodnění a vyživované dítě ve střídavé péči

Podmínky pro daňové zvýhodnění na dítě ve střídavé péči jsou stanoveny v zákoně o dani z příjmů. Podmínkou je, že se bude jednat o vyživované dítě, které s poplatníkem žije v domácnosti (přitom dočasný pobyt dítěte mimo domácnost neovlivňuje možnost uplatnění daňového zvýhodnění). Daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve střídavé péči tedy lze uplatnit, pokud obdrží zaměstnavatel prohlášení, že toto zvýhodnění neuplatňuje současně jiná osoba (myslí se tím zejména druhý z rodičů). To lze zabezpečit například písemným prohlášením bývalého manžela nebo potvrzením jeho zaměstnavatele.

Dohoda ve finančních záležitostech

Otázkou je, jak řešit jednorázové větší položky (například lyžařský kurz, tábor apod.). A kdo bude pobírat dávky související s dítětem? Na těchto záležitostech je třeba se rozumně domluvit.

Střídavá péče je poměrně „mladá“

vznikla až v r . 1998 Střídavá výchova byla umožněna novelou zákona o rodině, v České republice od roku 1998. Porozvodová péče je upravena českými zákony, ale vztahují se na ni i některé mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Významná je především Úmluva o právech dítěte. V zákoně o rodině je stanoveno, že soud určí, komu bude dítě svěřeno do péče a jakým způsobem se bude přispívat na jeho výživu.

Pokud jsou oba rodiče způsobilí k výchově dítěte

a mají o výchovu zájem, může být dítě svěřeno i do střídavé výchovy (pokud to ovšem bude v souladu se zájmy a potřebami dítěte). Soud bude zajímat prostředí, v němž rodiče žijí, včetně zaměstnání a ekonomické situace. Soud si může od zaměstnavatele i vyžádat údaje o výdělku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16605 (novesluzby.cz#20141)


Diskuze a zkušenosti

babka | 06.01.2011 22:43
střídavka já tedy nevím , ale když dítě nechce k otci a přesto soud rozhodne, je to kruté...asi se nás střídavka dotkne vnukovi jsou 3 roky a jak to má říci, když to říká ústy matky nikdo nechce poslouchat.....i v přírodě je zařízeno, že se děti nejlépe cítí u matky....

Tomík | 08.01.2011 18:47
Jo radit je jednoducé Ono je to tady v tomto článku hezké a všechno je to většinou pravda,ale praxe je úplně jiná. S bývalkou se nemůžeme snést a vše jde přes děti.Vím ,že to tak nemá být,ale bohužel.Já chtěl děti do střídavé péče,ale ona prohlasila děti patří matce a ty si je můžeš půjčovat.To je postoj bývalky a přitom důvodem byla ona a její slavný přítel.No a soudy přesně jak za komáru bezhlavě děti matce.

Petra | 26.02.2011 13:15
střídavka Dobrý den, ten článek je pěkně napsaný. A souhlasim stím, že dítě má právo na oba rodiče. Ale do určité míry. Já byla na syna sama skoro 2,5 roku. Když jsme se přítelem rozešli tak si zažádal o střídavou péči. Synovi jsou 3. roky. Je zvyklí na mě. A přítel to ví a právě proto mě i vydírá přes syna. Chce mě k sobě. A o syna mu vůbec nejde. Řekl mi to i do očich.A že mě varoval. Je důležité říct, že jsem otci nikdy syna nezakazovala výdat. Ale taky ho nemůže mít každý den. Dělá mi vyloženě naschváli. A nejde snim dohodnout. Myslíte, si že i v těch to případech je střídavá péče vhodná?

Ttttt | 02.03.2011 08:37
ano-ne Střídává péče je naprostý nesmysl.Dítě je zmatené,nemá vlastně svůj domov.Pokud rodiče nemají stejné výchovné prostředky,tak to odnese zase jen dítě,které samozdřejmě na danou situaci hřeší a rodiče si jej pak mají potřebu kupovat dárky..a uplácet.NAvís shoda rozvedených a komunikace bývá velmi složitá. Tuto situaci nyní zažívám s manželem a v žádném případě nedoporučuji.Z dítěte roste spratek,který už ví,že když luskne,tak tatínek bude skákat jak bude pískat. A to je špatně!!!!Jenže sociálku dnes zajím jen jestli má okolo sebe lásku...Co je to za blbost!!!!!!!!!Pokud očividně rodič negativně ovlivňuje dítě,tak u takové rodiče nemůže trávit tolik času.

Marci | 10.03.2011 23:52
ano-ne Zdravím Vás,po rozvodu mi svěřili 3letého syna do mé péče,jeho otec si ho bral nepravidelně na návštěvy.Vyhrožoval,že mi syna sebere.Po 2,5 roce se mu to povedlo.Zmanipuloval mi syna takovým způsobem,že mi kluk před jeho 6-tým rokem řekl,že tatínek mu řekl,aby mě neposlouchal a že nejsem jeho máma,nakecal mu takový nesmysly,že mi z toho bylo příšerně.Soud mu nakonec kluka svěřil do jeho péče i přes to,že je to šífák a má měsíční turnusy.Kluka mi zapíral kdykoliv ho chtěla vidět,ani sociálka s tím nic neudělala.všechny snahy byly marné.Před necelými dvěma lety (synovi 11let),mi sociálka oznámila,že je to na okamžité odebrání z otcovy péče pro zanedbání péče na základě zjištění,že otec kompletně zanedbává vědomě klukovu výchovu a podporuje ho v násilí,.Nařídila návštěvu u kurátora,kde mi oznámili,že kluk je nebezpečný a má nastoupit do diagnostického ústavu.Ovšem jen přijel jeho otec,vše bylo v naprostém pořádku,opět nasliboval hory doly.Nyní mě přes výživné vydírají oba.S nynějším manželem mám dvě děti(6 a 8 let)a můžu Vám říct,že už opravdu nevím co dělat,už na mi dochází síla neustále se bránit.Nervově jsem se zhroutila.Manžel už se taky na to nemůže dívat,co vše je v téhle republice možné.Takže střídavá péče ?No nevím,Já na to přistoupila a .....jsem bez syna.

Radka | 16.03.2011 11:33
Střídavá péče Dobrý den, z vlastní zkušenosti vím, že v tomhle státě mají uličníci zelenou. Odešla jsem od manžela, který si žil pouze svým podnikáním a svými sny. Měli jsem i mnoho finančních problémů a tak jsem jednoho dne odešla. Nebylo to zdravé spostředí ani pro mě, ani pro děti. Problémy spojené s podnikáním přenášel na nás a stresu bylo více než dostatek. Nyní se prezentuje jako milující a slušný otec, který má o děti zájem. Jeho úsilí je, děti mi vzít a tím mě zničit, protože moc dobře ví, že mi na dětech moc záleží. Navrhují mi střídavou péči, ale otec mě neustále před dětmi shazuje a pomlouvá. když jsem to řekla u soudu, advokátka mi řekla, že děti vyslíchám a manipuluji s nimi. A proto je důvod pro změnu. Děti jsou prozatím v mojí péči, ale zdá se, že prospěch dětí zde nehraje žádnou roli a soudy budou rozhodovat podle "moderních trendů" a tím je nyní střídavá péče... Ale děti jsou zmatené, vystavované tlakům, pokud se rodiče nechovají zodpovědně a loajálně, neví, komu mají důvěřovat a důvěru ztrácejí. Domnívám se, že střídavá péče může být vynikajícím řešením, ale také nebezpečnou zbraní, proto apeluji za zákonodárce - usuzujte podle nejlepšího vědomí a svědomí. Kdo by utíkal od "dokonalého manžela a ze zlaté klece"??? Stačí se jem zamyslet śelským rozumem....

jedendomov | 19.03.2011 16:02
Střídavá péče má hodně nevýhod Střídavá péče někdy bohužel slouží jako nástroj msty a vydírání jednoho z partnerů. V takovém případě dítě nařízenou střídavou péčí velmi trpí. Přichází o domov, zázemí, a ve výsledku se odcizuje oběma rodičům. Ovlivňuje to celý jeho další život, zakládání svého domova (jak to může vypadat, když neví,co to domov je). více na www.jedendomov.cz

rendl | 24.03.2011 20:43
střídavá péče je ideální zamezuje totiž vzájemnému vydírání "přes dítě",kdy matka držela v šachu otce prostřednictvím alimentů a odepíráním dítěte (pokaždé nemocné),a jak děti rostou,tak si samy udělají názor,kdo že jim ten život více pomrvil,a v tom horším případě nikdo děti nechce,protože nejsou zbraní a jsou jenom na obtíž......

Mo-na | 09.04.2011 20:41
řeším problém Střídavá péče?? Nevím, zatím jsme ji neuplatnili, bývalému syna (4 roky) nezakazuji a vídá ho kdy chce, i když žije hodně daleko, sice to není podle nařízení soudu, ale celkem mi to vyhovuje, protože ho nemusím vídat často, teď ale řeším problém. S mým "novým" partnerem čekáme druhé miminko a tak chci malému změnit příjmení na své, zatím má příjmení bývalého........jelikož jsem až donedávna nevěděla, že mu je můžu změnit přez soud, to se ale jemu pochopitelně nelíbí a ani jeho rodičům.......s mým současným partnerem svatbu neplánujeme, takže i naše společné dítě bude mít mé příjmení, partner mé rozhodnutí chápe, proto chci aby obě mé děti měly moje příjmení.......jenže tchýně mi začala vyhrožovat střídavou péčí, což si i při nejlepší vůli neumím představit!! Bývalý malého vídá už teď sporadicky a není to z mé vůle, ale prý kvůli penězům, žije totiž 200km daleko a je velmi skoupý na peníze, takže nevím jak by to vypadalo, navíc si myslím, že malý na to ještě nemá věk a potom nevím jak by to bylo s docházkou, totálně by mu to narušilo pravidelnost docházky atd.........synovi chci dopřát to nejlepší a tak se obávám, jaký dopad by to na něj mělo, což ex tchýni zjevně nezajímá a bývalý se jí nechá neskutečně manipulovat, takže vážení střídavá péče se mi krajně nezamlouvá........nemám nic proti tomu, aby si malého brával k sobě, ale upřímně když nemá čas a peníze už teď??Tak opravdu nevím co bude.......:-(

Jde prece i o děti... | 04.05.2011 07:34
Střídavka Pokud něco vezme ženám po rozvodu možnost vydírat bývalého manžela přes děti (a tím vlastně dětem kazit život). Měl by dostat Nobelovu cenu, nikoliv opovržení. Nedovedete si představit jak musí taková rozvedená žena trpět, když se svým novým partnerem (samozřejmě že si ho nevezme, proč když muže vydírat bývalého muže?) přijde o nemalé penízky. Já bych založil konto a těmto "chudinkám" dobrovolně přispíval...

marcela | 17.04.2013 12:48
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu Střídavá péče u dětí do 6 let je zločin.Děti patří k mamince, tak jako nikdo nezpochyb?uje, že v přírodě se samici mládata neberou. Pouze psychopati berou malé děti do 10 let mámě a nutí je se střídat jako malá ciká?ata. Jeslti zabloudíte na web střídavky, tak přesně pochopíte o jakých osobnostech to je.

Reny | 17.04.2013 13:50
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu Ano souhlasím. Střídavá péče může být báječná věc, ale je to spíše výjimka :o(. Mám děti ve střídavé péči. Rozhodl tak soud na přání manžela a proti mé vůli. Bohužel se již napl?ují mé obavy - manželovi šlo jen o mstu, vydírá přes děti, zakazuje jim kroužky v jeho týdnu, přestože tam chtějí chodit...jen protože je tam přihlásila \"ona\" - tedy já. Soudy se vlečou a když udělají rozhodnutí, které je na celý život, tak to vypadá jakoby si ani nepřečetli tříletý spis. Střídavka je holt moderní, tak hurá! ať těm tatínkům nekřivdíme. Co bude z dětí.....bojím se pomyslet.

Trapez24 | 24.04.2013 14:43
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu Marcelo, vaše názory jsou v rozporu se zákonem. Zákon o rodině i Listina základních práv a svobod rodiče nerozlišuje, tj. z hlediska práva stojí oba rodiče - otec i matka - zcela na stejné úrovni. Oba mají stejné právo dítě vychovávat, trávit s dítětem čas, stejně tak mají i stejné povinnosti vůči dítěti. Mají stejné pravomoce, dítě má rovné postavení k oběma rodičům. A ta vaše odvolávka na přírodu: i tam existují druhy, kdy péči o mláďata praktikuje samec-otec a samice-matka se nestará.

Stanka | 29.12.2013 17:56
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu Marcelo, z názoru, že dítě patří jen matce, se mi, jako ženě, dělá zle. Copak je dítě majetek? Navíc dítě má 2 rodiče a na oba rodiče má dítě právo. A oba rodiče stejně a bez rozdílů mají právo vychovávat své dítě/děti, pokud jsou k tomu způsobilí. Z některých příspěvků výše nabývám dojmu, že snad všechny rozvedené ženy jsou andělé jednající jen a jen v zájmu dětí bez jakékoliv vypočítavosti a všichni rozvedení muži jsou násilníci, alkoholici nebo se ženě mstící za rozvod. Co si to vlastně ti chlapi dovolují, chtít se podílet na výchově svých dětí i po rozvodu, že? Osobně si myslím, že pokud si střídavou péči přejí děti a otec s tím souhlasí a je schopen jim nabídnout kvalitní zázemí, tak by tomu matka neměla bránit, tedy pokud jí jde opravdu o zájem a blaho dítěte. Ale většinou to tak není... Proč asi? Protože střídavá péče je spravedlivá, dává rodičům stejná práva, povinnosti, a stejnou mí

Stanka | 29.12.2013 18:13
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu pokračování mého příspěvku, viz výše :) .... a stejnou mírou se podílejí na nákladech spojených s výchovou dětí. Navíc při střídavce už se hůře manipuluje přes děti s otcem a jeho příbuznými, hůře se děti využívají jako nástroj k dosahování svých zájmů.... Tak proč by se ty matky bojující za zájem dítěte toho všeho vzdávaly, že? Přijde mi, že v této republice má jen žena po rozvodu nárok na nový kvalitní život, muž nikoli. Ten má postavení peněženky a jen platí, platí a musí držet pusu a krok. A co je tristní, že většina těch rádoby starostlivých matek využívá své děti jako čistě ziskový podnik. Znovu opakuji, proč by se všech těchto výhod vzdávaly, když nemusí? A co na tom, že dítě o střídavku stojí, protože mu chybí táta. Smutné je, že takové chování matek je v ČR vnímáno jako hájení zájmů dítěte.. Prostě střídavka = rovnocenný vztah mezi rodiči = lepší pro dítě!! Ovšem nepřípust

Věra | 10.01.2014 19:10
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu Ale co když dítě o střídavku nestojí? Také mé děti jsou ve střídavé péči (12, 13 a 15 let). Zpočátku jim to nějak asi vyhovovalo, otec jim vysvětlil, že ho potřebují stejně jako mě a děti to vzaly jako samozřejmost. Pak si to zkusily, po roce ale najednou k tátovi každou neděli nechtěly odejít a bylo to čím dál horší. Otec si na střídavce zakládá,trvá na ní, svádí na mě vinu, že děti k němu nechtějí, ale tak to není. Volají mi, když jsou u něj, potají. Chtějí přijet, ale bojí se otce. Ovšem jednou bylo o střídavé péči rozhodnuto a jak z ní ven? Podala jsem návrh na změnu péče, vleče se to. Otec je způsobilý, nepije, děti nebije, tak jaký bude argument proti střídavce??? Děti odmítly k otci několikrát odejít, volal na mě policii, pak podal návrh na výkon rozhodnutí, že za to mohu já... Chtěl abych platila pokutu, že jsem vinna, že děti za ním nechtějí, protože rozsudek přece platí. Kdy si v České republice mohou

Dagi | 21.01.2014 15:07
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu Můj syn chce též děti do střídavé péče Po 18 letech se rozvedli, když matce sebrali řid. průkaz pro zbytkový alkohol v krvi a do práce ji začal vozit kamarád mého syna.Dnes již je sama.Obě děti 11 a 12 let si moc přejí, aby mohly být více s otcem, který je má v péči 2x v měsíci od pátku do neděle.Zde je to naopak, matka otce pomlouvá,při předání dětí si neodpustí nadávky na otce a dětem je to též nepříjemné,když otci před nimi nadává. Potají někdy večer v koupelně nebo na WC mobilem volají otci, stěžují si na chování matky, kde ty debile, kreténe atd.je v domácnosti matky normální oslovení..Vždy, když mají v neděli odjíždět k matce, si vymýšlejí ještě spoustu věcí, co udělat, aby si odjezd prodloužili. Jsem zvědavá, jak dopadne návrh syna na střídavou péči.Moc to přeji synovi a hlavně vnukům, aby jim to vyšlo.P?i čtení názorů výše, kde se očer?ují otcové, jsem se rozhodla napsat, že jistě existuje mnoho da

Petr | 02.03.2014 00:55
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu Jsem přesvědčený o tom,že dítě má být v kontaktu s oběma rodiči.S bývalkou jsem byl 5let,jednou potratila a po druhé se nám povedl ůžasný syn,se kterým mám skvělý vztah.Prodal jsem byt,postavil pro nás dům v krásném prostředí a po menší hádce,kdy mi opět popřála zase špatně k svátku,jsem byl donucen opustit rodinu.Zkrátka a jasně ze mě na rok udělala bezdomovce.Teď jsem dostavěl,žiji sám,protože nechci 3,letému synovi motat hlavu s jinou partnerkou a syna vídám 2dni v týdnu.Naše soudy mi nedovolili ani požadovaných 20dní v roce na dovolenou.Samozřejmě bejvalá nemá pádný důvod obhájit ten binec co nám v životě způsobila,ale argumenty má,třeba jako,že nikdy nechtěla dítě,rodinu,nesnáší svatby......Prostě případ pro psychiatra.O tom co mi dělala za svinstva,kdy jsem nemohl vidět syna byť jen 1,za měsíc a její chování vůči mé osobě bylo spíše omluvačné a vulgární,nemá už cenu dále rozepisovat.Proto bych chtěl jen po

Zoufalky | 02.03.2014 01:12
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu Musím se vyjádřit k příspěvku p.Mo-ny a p.Marcely.Milé dámy jste totálně mimo,děti nejsou váš majetek a jestli neznáte přírodopis tak se vraťte do 7.třídy zš.Tam je detajlně popsáno oplození vajíčka,takže na to musí být 2lidé.Chra? mě ruka páně ať nepotkám někdy takovou slepici jakou beze sporu jste.Vy si totiž vždy alibi najdete,ale problém je ve vás a děláte je druhým.Jsem přesvědčen o tom,že myslíte pouze vagínou a né mozkem.Ale nejste samy takových je dnes mnoho.

mahulena | 27.03.2014 12:47
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu co s matkou ktera ma krasne vyzivne milionovou hypoteku a brani se střídavé péči i když by děti chtěli a socialní pracovnice nebere ohled že jí dítě řekne že to chce skusit přesto to zamítla kde je potom právo dítěte na oba rodiče

daniela | 09.05.2014 10:13
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu dobrý den názor na střídavou péči,jak to tu čtu,nevím furt mi to stejně připomíná boj muže a ženy,máme spolu z bývalím přítelem syna 3,5let,když jsme se rozešli důvod byla jiná žena otec se tak rozhodl,vyhrožoval mi že mi syna nenechá,musím říc,že jsou mezi námi velké sociální rozdíly,přesto všechno jsem to všecho zvážila a dala mu tu šanci,protožeho milujeme oba,dala jsem souhlas ke střídavé péči,a podepsala dohodu abych byla v životě spravedlivá,dva měsíce po soudě jsme se z přítelem dali dohromady,tak jsem byla štastná,že pochopil že rodina je na prvním místě,a ouha...po čase se dal dohromady opět paní kvůli,kterénas už jednou opustil,mejdany ráno nás budil vyhazoval mě před synem,atd ,jsou to 2měsíce co jsme se synem u rodiču,a ouha podepsaná dohoda o péči syna,do školky jezdil pro syna podnapitý a nejsou žádná pravidla,když je u otce kupujemu drahé dárky a mi jsme cikáni,můj syn trpí střídavou péčí rozchode

mmj | 05.06.2014 23:26
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu Hlavne, ze vy je nosite 9. mesicu v brisku. A v noci je kojite a vstavate v noci.

Svaťa | 08.09.2014 08:29
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu Dobrý den. Není to otom kdo koho nosí v bříšku a kdo koji. Má ex se kterou mám 2 deti je ji 28 let . Nikdy nikde nepracovala (studovala VŠ) a nedostudvala z duvodu noveho partnera. Teď čekám na soud . Dcera není moje biologická je ji 9 let a syn je muj a jsou mu 4 . dcera si sama řekla že nechce byt z ,mamkou že ji nuti aby jejimu novemu partnerovy řikala tati. U syna dělá to samé. Kupuju věci do školy a školky a ji je jedno co ona prostě nekoupá nic. Mám zatím děti Já 14 dní a ona 5 dní. Tím chci napsat že nejde vubec oto kdo koho nosí ale jak se k němu chová. Takže ty ženy co si myslí že jen žena má dostat děti do péče tak ať se chytnou za své nosánky a uvědomí si že i ten chlap se dokáže postarat o děti ltejně neli líp než ona.

rtina | 12.09.2014 13:20
Re: Střídavá péče - děti po rozvodu A co střídavá péče v rukou tatínka, který psychicky a fyzicky napadal maminku - doloženo policejní zprávou? Maminka odešla s 2 dětmi v noci za účasti záchranné služby - doloženo. Přesto je jí OSPOD a soud schopen říci, že se má nato povznést. A co děti - budou jako on? Tatínci dostali do ruky pěknou zbra?, soudy ani OSPOD spisy nečtou, rozhoduje se dle judikatury ústavního soudu, nezkoumají se okolnosti. A znalec - ten se vyjádřil, že při chorobách autistického spektra je střídavá péče nejlepší - měl by mu být odebrán diplom!!

V. K | 12.09.2016 23:59
Zdravim,nechci tady krivdit tem kteri pisou skutecnou pravdu a ne jen svoji pravdu, protoze jsou zhrzeny a myslí si ze je nekdo bude litovat, byt to jsou psychopatky, treba jako má byvala manzelka, ktera jediny co dela pouziva nase dve dcerky jako dosti ucinou zbran na me, a jak jsem tu cetl, ze 99,99%je chce otec jen jako paku na vas zeny, tak to je totalni kraviny i kdyz verim ze i takovy hovada jsou ale taky jsou otcove co se boji o vychovu svych deti a maj ktomu dosti padny duvody ale to je pro vas zensky nepředstavitelny ,ze nebot by jste prisli o alimenty a jako skora kazda zena jste dokonaly prece. A jen pripominka jak tu sem tam nektera stech zhrzenych pise o zvířatech, kolikrat samice zabije sveho potomka jen tak a kolik druhu zvirat se stara samec o potomky, uz asi nevite ze?


Přidat komentář