První pomoc při zranění dítěte

Malé děti jsou všetečky, všude musí vlézt a prozkoumat každé zákoutí. I když pečlivě zabezpečíte domácnost, může se stát, že si dítě způsobí nějaký úraz. Poradíme Vám, jak postupovat, když se dítěti stane nehoda.

Vybavená lékárnička v domácnosti

Mějte doma vybavenou lékárničku, pro případ, že by se Vašemu dítěti stala nehoda.

Obsah lékárničky

 • Nůžky
 • Pinzeta
 • Zavírací špendlíky
 • Náplasti s polštářkem o různých velikostech
 • Náplast
 • Tekutý pudr
 • Vata
 • Gázová obinadla
 • Pružné obinadlo
 • Trojcípý šátek
 • Sterilní obvaz na překrytí rány
 • Dezinfekční roztok
 • Gumové škrtidlo

Vdechnutí cizího předmětu

Malé děti hned všechno dají do pusy. Je to normální, protože tyto předměty zkoumají. Jestliže malý předmět nebo kousek potravy uvízne v dýchacích cestách dítěte, je důležité dostat daný předmět rychle z nejužších míst dýchacích cest, aby mohlo dítě znovu normálně dýchat.

Nejvhodnější doba, kdy volat lékaře, vdechne-li dítě předmět

Zavolejte ihned pohotovostní službu, jestliže dítě přestane dýchat, nemůžete cizí předmět odstranit, dítě se dusí i po odstranění překážky.

První pomoc při vdechnutí cizího předmětu

 • U kojence: držte dítě obličejem dolů v poloze, ve které má hlavu níže než trup. Opřete si dítě o předloktí, nebo je držte hlavou dolů za kotníky. Následně dítě udeřte až čtyřikrát mezi lopatky. Jakmile dítě nezačne hned po odstranění překážky z dýchacích cest normálně dýchat, začněte ihned s umělým dýcháním.
 • U většího dítěte: sedněte si nebo klekněte na jedno koleno a položte si dítě břichem přes koleno, hlava mu visí dolů. Jednou rukou podpírejte dítěti hrudník, druhou rukou je několikrát uhoďte mezi lopatky. Jestliže se Vám nepovede překážka tímto způsobem odstranit, prozkoumejte dítěti prstem ústa a snažte se vytáhnout překážku z krku. Dávejte pozor, abyste místo toho nezasunuli daný předmět ještě hlouběji. Pokud ani toto nepomohlo, posaďte si dítě na klín tváří dopředu. Jednou rukou mu podepřete záda, druhou zatněte v pěst s palcem dovnitř a přiložte ji do poloviční vzdálenosti mezi pupkem dítěte a spodním koncem hrudní kosti. Ostře zatlačte dovnitř a vzhůru, a to až čtyřikrát. Jakmile dítě nezačne hned po odstranění překážky z dýchacích cest normálně dýchat, začněte ihned s umělým dýcháním.

Dušení

Dítě se může začít dusit čímkoliv, co mu leží na obličeji nebo ucpává ústa a nos.

Nejvhodnější doba, kdy volat lékaře, dusí-li se dítě

Zavolejte ihned pohotovost, jestliže dítě upadne do bezvědomí, přestane dýchat, třeba jen na několik sekund, má jakékoliv znepokojivé příznaky.

První pomoc při dušení

 • Zdvihněte dítě, nebo odstraňte to, co mu zakrývá obličej. Zkontrolujte, zda je dítě při vědomí a zda dýchá. Jestliže nedýchá, začněte ihned s umělým dýcháním, současně požádejte někoho, aby zavolal pohotovost.
 • Jestliže dítě dýchá, ale je v bezvědomí, uložte je do stabilizované polohy a potom zavolejte pohotovost.
 • Je-li dítě při vědomí, uklidňujte je.

Tonutí

Malé děti mohou tonout i ve velmi mělké vodě. Jestliže se malému dítěti dostane na obličej voda, reaguje automaticky tak, že se chce zhluboka nadýchnout, aby mohlo zakřičet, místo toho, aby zvedlo obličej z vody.

Nejvhodnější doba, kdy volat lékaře, tone-li dítě

Zavolejte ihned pohotovost, jestliže bylo dítě zachráněno při tonutí, a to, i když nebylo v bezvědomí.

První pomoc při tonutí

 • Zjistěte, zda je dítě při vědomí a zda dýchá. Jestliže dítě kašle, dusí se nebo zvrací, pak také dýchá. Hrozí-li nebezpečí, že má dítě poškozený krk nebo páteř, zvedejte je velmi opatrně a neotáčejte mu s páteří.
 • Jestliže dítě dýchá, ale je v bezvědomí, uložte je do stabilizované polohy, aby mu voda mohla vytéci z úst a plic, současně ihned zavolejte pohotovost. Přikryjte dítě a přeneste je co nejrychleji do teplé místnosti, protože může být velmi prochladlé i po krátkém ponoření do studené vody.
 • Je-li dítě při vědomí, utěšujte je, uklidňujte a dbejte, aby bylo v teple.
 • Jestliže dítě nedýchá, neztrácejte čas snahou dostat mu vodu z plic. Vyčistěte mu z úst všechny nečistoty (bláto, trávu aj.) a začněte hned provádět umělé dýchání. Současně ihned zavolejte pohotovost. Vytrvejte s umělým dýcháním, dokud nepřijede lékař, nebo dokud dítě nezačne samo dýchat. Jakmile dítě začne samo dýchat, dejte je do stabilizované polohy.

Popáleniny a opaření

Popálenina, která zasáhne větší plochu dítěte, je pro ně nebezpečná, protože poškozenou plochou kůže uniká z těla tekutina a může se do ní dostat infekce.

Nejvhodnější doba, kdy volat lékaře, opaří-li se dítě

Po poskytnutí první pomoci zavezte dítě do nemocnice, jestliže popálenina zaujímá větší plochu, než je velikost dlaně dítěte, nebo popálení způsobil elektrický proud.

První pomoc při popálení, opaření

 • Popáleninu ihned ochlaďte pod studenou, pomalu tekoucí vodou. Přiložte ledové obklady ze sterilní látky, na několik desítek minut. Pokud na dítěti hoří šaty, porazte dítě na zem a uhaste oheň válením po zemi, dekou, závěsem, svetrem apod. Pokud možno se vyhýbejte hlavě dítěti. Nelijte na dítě vodu, je-li dítě v blízkosti elektrického zařízení. Nesnažte se plameny uhasit hořlavou látkou, například nylonem.
 • Vytvoří-li se dítěti puchýř, přiložte na něj kryt ze sterilní látky a upevněte jej na místo náplasti. Puchýř nepropichujte, chrání totiž poškozené místo, dokud se nevytvoří nová kůže. Na popáleninu nedávejte žádnou mast.
 • Jestliže má dítě kůži popálenou chemickými látkami, opláchněte kůži velkým množstvím studené vody. Nenechte však stékat vodu na místa, která dosud nebyla zasažena.
 • Sledujte, zda se u dítěti neprojeví příznaky šoku.

Stabilizovaná poloha

Stabilizovaná poloha je nejbezpečnější poloha, protože brání jazyku v zapadnutí do krku a zablokování dýchacích cest. Zároveň také vylučuje nebezpečí vdechnutí zvratků a následujícího dušení. Dítě nedávejte do stabilizované polohy, v případě, že by dítě mohlo mít poranění krku nebo páteře.

 • Obraťte obličej dítěte k sobě, jeho brada má být předsunutá. Paži dítěte, která je k Vám blíž, srovnejte podél boku dítěte a ruku zasuňte pod hýždě dlaní vzhůru. Vzdálenější paži dítěte ohněte dítěti na hrudník a překřižte vzdálenější nohu přes bližší.
 • Položte před dítě deku, nebo kabát, svetr. Chraňte mu obličej jednou rukou, druhou rukou je uchopte za bok. Překulte dítě směrem k sobě na deku, či kabát, svetr.
 • Zkontrolujte, zda dítě nemá ucpaný nos nebo ústa, potom mu ohněte do pravého úhlu horní paži a nohu, aby se o ně dítě opíralo. Dolní paži vysuňte zpod boku a nechte volně spočívat podél těla.
 • Přikryjte dítě dekou, kabátem, svetrem, potom zavolejte pohotovost. Buďte u dítěte, dokud nepřijede pomoc. Kontrolujte každé tři minuty dýchání dítěte a jeho srdeční činnost, jestliže mělo dítě zástavu srdce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16615 (novesluzby.cz#20474)


Přidat komentář